Reklama

Legislacja

Budżetowe przesunięcia, czyli mundurowe "niewygasy" do wydania w przyszłym roku

Autor. Pixabay

Służby mundurowe i specjalne, podobnie ja spora część administracji, będą miały w przyszłym roku, oprócz przewidzianych standardowo w budżecie środków, do wydania także dodatkowe pieniędze. Najwięcej tzw. środków niewygasających przewidziano dla Straży Granicznej. Formacja, na realizację przedsięwzięć, które nie zostały ukończone a były zaplanowane w tegorocznym budżecie, będzie miała ponad 1,1 mld złotych.

"Wydanie projektowanego rozporządzenia umożliwi dokonanie wydatków wymienionych w wykazie stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia, do 30 listopada 2022 r., co w efekcie pozwoli na realizację przedsięwzięć, które nie zostały ukończone, zaplanowanych w ramach ujętych w ustawie budżetowej na rok 2021 środków budżetowych" - czytamy w uzasadnieniu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku 2021 nie wygasają z upływem roku budżetowego. 

W ramach części budżetowej 42 sprawy wewnętrzne do wydania przyszłym roku, w ramach tzw. wydatków niewygasających, przewidziano ponad 1,36 mld złotych, z czego - co nie powinno dziwić - lwią część stanowią środki, którymi dysponować będzie Straż Graniczna. Mowa o przeszło 1,1 mld złotych. W więszkości pieniądze te zostaną przeznaczone na budowę zapory na polsko-białoruskiej granicy, która - zgodnie z deklaracjami przedstawicieli MSWiA - powstać ma do końca pierwszego półrocza przyszłego roku. Na budowę zabezpieczenia granicy państwowej z tegorocznych środków budżetowych na rok 2022 przesunięto dokładnie 1 115 400 000 złotych. 

Czytaj też

Tegoroczne pieniądze w przyszłym roku wydać będzie mogła też policja i łącznie będzie to ponad 44,5 mln złotych. W tej kwocie CBŚP dysponować będzie środkami w wysokości 2 183 511 złotych, Komenda Główna Policji - 3 354 854 złotych, jednostki terenowe formacji - 9 724 264 złotych, a komendy wojewódzkie - 3 440 032 złotych. Najwięcej do wydania mieć będą komendy powiatowe - 25 894 743 złotych. Warto też dodać, że środki z tegorocznego budżetu przewidziane do wydania przez policję w roku przyszłym są znacząco niższe od tych z roku 2020 jakie do wydania formacja miała w tym roku (prawie 872 mln złotych).

Całkiem pokaźnie prezentują się środki jakie na przyszły rok przesunęła Państwowa Straż Pożarna. Tylko w przypadku komendy głównej mowa o blisko 78 mln złotych, a kiedy dodamy do tego przeszło 150 mln złotych (z budżetu wojewodów) dla komend wojewódzkich i powiatowych, daje to kwotę prawie 230 mln złotych i plasuje PSP na drugim, zaraz po SG, miejscu wśród służb podległych MSWiA.

Najmniej, choć nie jest to zaskoczenie, na kolejny rok przesunęła Służba Ochrony Państwa. Formacja z tegorocznego budżetu w przyszłym roku wydać będzie mogła ponad 19 mln złotych. 

Służby MSWiA to nie jedyne, które dysponować będą pieniędzmi z przedłużonym terminem ważności. Taką możliwość otrzymały też Centralne Biuro Antykorupcyjne (28 867 686 złotych), Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego (19 259 406 złotych) i Agencja Wywiadu (14 658 599 złotych). Sporo pieniędzy przesunięto też w części przeznaczonej na więziennictwo, mowa bowiem o ponad 76 mln złotych. 

Na co przeznaczone zostaną pieniądze, o których mowa? Na liście znajdziemy m.in. inwestycje budowlane, remonty czy zakupy sprzętu transportowego. W załączonych do rozporządzenia tabelach pojawia się jednak także wiele pozycji (do których przypisane są różne kwoty) noszących nazwę "dodatkowy fundusz motywacyjny". 

Czytaj też

Zgodnie z tegoroczną ustawą okołobudżetową, a w zasadzie jej niedawną nowelizacją, w tym roku pracownikom państwowej sfery budżetowej można przyznać specjalne dodatki motywacyjne z utworzonego na ten cel dodatkowego funduszu motywacyjnego w wysokości 6 proc. planowanych na rok 2021 wynagrodzeń osobowych i uposażeń. Rząd założył jednak, że gdyby środków tych nie udało się wydać do końca roku, zyskują one status wydatków niewygasających i można będzie z nich korzystać do 30 listopada 2022 roku. 

Stosownie zaś do art. 20a ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw środki z dodatkowego funduszu motywacyjnego, które nie będą wydatkowane przez dysponentów części budżetowych w pełnej wysokości w 2021 r., stanowią wydatki budżetu państwa, do których nie stosuje się przepisu art. 181 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, i mogą być wydatkowane na specjalne dodatki motywacyjne, o których mowa w art. 46a ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021, do dnia 30 listopada 2022 r.
Fragment uzasadnienia rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku 2021 nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Jakimi łącznie środkami służby dysponować będą ostatecznie w przyszłym roku nie jest jeszcze do końca przesądzone i to mimo znanych kwot przewidzianych w ramach wydatków niewygasających i mundurowych programów modernizacyjnych. Wszystko dlatego, że wciąż ważą się losy przyszłorocznego budżetu, którym Senat zajmie w drugim tygodniu stycznia. Dopiero kiedy ustawa budżetowa na 2022 rok zostanie przez izbę wyższą przyjęta lub odesłana wraz z poprawkami do Sejmu, a ten propozycje zmiany przyjmie lub odrzuci, będzie można wyliczyć mundurowe fundusze na 2022 rok.

Reklama

Komentarze (1)

  1. Aktiwe

    A świstak siedzi i zawija w te sreberka.........

Reklama

Najnowsze