Reklama

Straż Pożarna

Kielce: Pożarniczo-ratownicze targi IFRE 2017

  • Fot. NATO.int
    Fot. NATO.int

Bezpośrednią ochroną ludności w Polsce zajmują się w pierwszej kolejności państwowe służby ratownicze (Państwowa Straż Pożarna, zawodowe straże pożarne, ochotnicza straż pożarna, państwowe ratownictwo medyczne, chemiczne, techniczne morskie, radiacyjne) oraz organizacje ratownicze o charakterze społecznym (GOPR, TOPR, WOPR, PCK). Właśnie do tych służb adresowane są rozpoczynające się Międzynarodowe Targi Sprzętu i Wyposażenia Straży Pożarnej i Służb Ratowniczych Kielce IFRE-EXPO.

W zakresie branżowym wystawy znajdują się: sprzęt ratowniczy, gaśniczy, wyposażenie (pojazdy pożarnicze - gaśnicze i specjalne, środki gaśnicze i neutralizujące, wyposażenie ochronne oraz odzież przeznaczona dla służb specjalnych, wyposażenie sanitarne oraz lekarstwa pierwszej pomocy, wyposażenie dla remiz strażackich i warsztatów). Tematyka targów obejmuje też elementy z dziedziny informatyki i łączności (analiza i rozpoznawanie zagrożeń, badanie przyczyn pożarów). Spora część ekspozycji zostanie poświęcona także ratownictwu specjalistycznemu (chemicznemu i ekologicznemu, medycznemu i górskiemu, wodnemu).

Fot. Andrzej Hładij / Defence24.pl

Ratownictwo techniczne to kolejny istotny punkt IFRE-EXPO, gdzie swoją ofertę przedstawią firmy z zakresu technicznego ratownictwa kolejowego, drogowego, górniczego oraz wysokościowego. Podczas wystawy będzie można także zapoznać się z technicznymi systemami zabezpieczeń (ochrona, zabezpieczenia, zapobiegawcza i konstrukcyjna ochrona przeciwpożarowa, ochrona przeciwpowodziowa) oraz elementami sygnalizacji pożaru (ręczne ostrzegacze pożarowe (ROP), sygnalizatory, systemy zasilania, inżynieria budowlana i ochrona budynku). W trakcie targów będą mogły zaprezentować się również związki, organizacje, firmy usługowe, szkoły oraz ośrodki szkoleniowe.

Fot. Andrzej Hładij / Defence24.pl

Międzynarodowe Targi Sprzętu i Wyposażenia Straży Pożarnej i Służb Ratowniczych KIELCE IFRE-EXPO odbędą się razem z Międzynarodowymi Targami Bezpieczeństwa i Ochrony Pracy oraz Systemów Zabezpieczeń Przeciwpożarowych  KIELCE WORK SAFETY-EXPO odbędą się od 8 do 10 czerwca 2017 roku. 

Reklama

Komentarze

    Reklama