Reklama

Służby Specjalne

Europa przygotowuje się na atak cybernetyczny o dużej skali

  • Hayabusa-2. Ilustracja: JAXA/Akihiro Ikeshita [hayabusa2.jaxa.jp]

Europejska Agencja Obrony (EDA) ujawniła plan przeprowadzenia ćwiczenia dotyczącego podejmowania decyzji w momencie zagrożenia cyberatakiem na dużą skalę.

Celem ćwiczenia, planowanego na maj 2014 roku, jest wypracowanie schematów działania najwyższych decydentów w przypadku wystąpienia ataku cybernetycznego zagrażającego funkcjonowaniu elementów infrastruktury krytycznej. Ćwiczenie ma mieć charakter pilotażowy, a zebrane doświadczenia posłużą do stworzenia procedur postępowania dla państw – członków Agencji.

EDA zamierza ponadto opracować schematy szkoleń, ćwiczeń i scenariuszy sytuacji, które będą wykorzystywane w przyszłości do szkolenia służb państw – członków Agencji. Wreszcie, planowane ćwiczenie ma na celu zwiększenie stopnia świadomości i zrozumienia zagrożeń, jakie mogą pojawić się w przestrzeni informatycznej.

Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni jest jednym z kluczowych obszarów działalności Europejskiej Agencji Obrony. Prowadzenie wspólnych szkoleń jest natomiast jednym z elementów europejskiej strategii bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni, przyjętej przez EDA. Zgodnie z decyzją Rady Sterującej Europejskiej Agencji Obrony z listopada 2013 roku, EDA opracowuje plan działań na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni dla państw – członków Agencji, obejmujący m.in. zacieśnienie współpracy międzynarodowej i podejmowanie wspólnych wysiłków badawczo – rozwojowych.

(JP)

Reklama

Komentarze

    Reklama