Eksperci ONZ wizytowali polskie zakłady karne i areszty tymczasowe

20 lipca 2018, 16:21
Służba Więzienna
Fot. sw.gov.pl
  • Przedstawiciele ONZ stwierdzili, że Polska poczyniła znaczne postępy w zakresie poprawy traktowania osób pozbawionych wolności, ale nadal pozostaje wiele do zrobienia, w tym ich zdaniem zapewnienie możliwości bezzwłocznego korzystania z podstawowych praw oraz zaprzestanie nieproporcjonalnego pozbawiania wolności;
  • Byli oni reprezentacją Podkomitetu ONZ ds. Prewencji Tortur (SPT), który monitoruje przestrzeganie Protokołu Fakultatywnego do Konwencji w Sprawie Zakazu Stosowania Tortur.

Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie poinformował w piątek, że dobiega końca wizyta Podkomitetu ONZ ds. Prewencji Tortur (SPT). Monitoruje on przestrzeganie Protokołu Fakultatywnego do Konwencji w Sprawie Zakazu Stosowania Tortur, ratyfikowanego dotychczas przez 88 państw. Polska ratyfikowała go w 2005 roku.

Delegacja SPT odwiedziła różne miejsca pozbawienia wolności, w tym zakłady karne, areszty tymczasowe, komendy i posterunki policji, ośrodki dla młodocianych i zakłady dla umysłowo chorych. Jej członkowie rozmawiali również z przedstawicielami rządu i organów wymiaru sprawiedliwości, Rzecznikiem Praw Obywatelskich oraz przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego. "Chociaż Polska poczyniła znaczne postępy w zakresie poprawy traktowania osób pozbawionych wolności, nadal pozostaje wiele do zrobienia, w tym zapewnienie im możliwości bezzwłocznego korzystania z podstawowych praw oraz zaprzestanie nieproporcjonalnego pozbawiania wolności" - stwierdzili eksperci ONZ.

Wnioski te przedstawiono na zakończenie wizyty w Polsce Podkomitetu ONZ ds. Prewencji Tortur (SPT), którego sześcioosobowa delegacja zaprezentowała rządowi RP swoje wstępne poufne spostrzeżenia w sprawie poprawy ochrony osób pozbawionych wolności przed torturami oraz okrutnym, nieludzkim i poniżającym traktowaniem i karaniem.

"Doceniamy dotychczasowe starania Polski, jej władze powinny jednak m.in. dołożyć większych starań dla zapewnienia możliwości bezzwłocznego korzystania z podstawowych praw" - stwierdziła Aisha Shujune Muhammad, przewodnicząca delegacji. "Naszym zdaniem powszechniejsze stosowanie środków alternatywnych do pozbawienia wolności pozwoli zmniejszyć liczbę osadzonych, a tym samym przyczyni się do poprawy ich warunków bytowych" - oświadczyła.

Eksperci SPT towarzyszyli również członkom niezależnego krajowego organu: Krajowego Mechanizmu Prewencji (KMP) podczas wizytacji policyjnych pomieszczeń dla osób zatrzymanych w Warszawie. Przewodnicząca delegacji stwierdziła, że "w celu zapewnienia skutecznego działania systemu prewencji odpowiednie instytucje muszą współpracować z KMP we wdrażaniu jego zaleceń i ustaleń. Co więcej, Państwo Strona powinno zapewnić KMP niezależność oraz środki konieczne do pełnienia funkcji prewencyjnej".

W skład delegacji SPT weszli: Shujune Muhammad (Republika Malediwów), Marija Definis-Gojanovic (Chorwacja), Petros Michaelides (Cypr), Mari Amos (Estonia), Zdenka Perovic (Czarnogóra) i Daniel Fink (Szwajcaria).

PAP - mini

InfoSecurity24
InfoSecurity24
KomentarzeLiczba komentarzy: 4
Harry 2
środa, 25 lipca 2018, 23:57

\"\"Naszym zdaniem powszechniejsze stosowanie środków alternatywnych do pozbawienia wolności pozwoli zmniejszyć liczbę osadzonych, a tym samym przyczyni się do poprawy ich warunków bytowych\" - oświadczyła.\" Jasne! Wypuścić wszystkich! Teraz więzień ma mieć lepiej jak w sanatorium, gdzie stawka żywieniowa wynosi 7zł na dzień dla kuracjusza!

Natemacik
wtorek, 24 lipca 2018, 12:48

Widzieli cele pokazowe i rozmawiali tylko z tymi, którzy w zamian za dodatkową paczkę lub widzenie bezdozorowe lub intymne pochwalili jak jest dobrze. Siedlce pokazać oddział 3 oraz SETAR. Pokazać jak leczy kierownik ambulatorium i jakie leki przepisuje. Pokazać co się dzieje z lekami dla osadzonych. Pokazać magazyn żywnościowy i dlaczego jest tak wiele produktów, które nie trafiają do osadzonych. Dlaczego kuchnia więzienna karmi strażników.

Sjdjdjej
poniedziałek, 23 lipca 2018, 16:35

Niecj jadą do rosji, chin, korei płn, pakistanu, iranu, iraku, turcji, wietnamu, kambodży, krajów afryki, i na sam koniec do nas

Kazimierz
sobota, 21 lipca 2018, 00:13

Jestem, po raz kolejny, pod wrażeniem... Kiedyś w odwiedziny, do mojej jednostki wojskowej, przyjechali..Z organizacji OBWE..przyjechali....I zobaczyli... Zobaczyli jak przebiega szkolenie. Wojska rozpoznawcze i powietrzno-desantowe mają \"ciekawą\" służbę. Wyjechało całe to \"spec-grono\" i zostawiło PROTOKÓŁ. W protokole, było zawarte, że my szkolimy BANDYTÓW!! Więc pytam się: KTÓRA ARMIA ŚWIATA JEST PACYFISTYCZNA??

Tweets InfoSecurity24