Reklama

Bezpieczeństwo Wewnętrzne

Zmiany w Biurze Nadzoru Wewnętrznego

Fot. MSWiA
Fot. MSWiA

”W poniedziałek (2 marca br.) szef MSWiA Mariusz Kamiński powołał Dariusza Górskiego na stanowisko Inspektora Nadzoru Wewnętrznego. Powołanie poprzedziła rezygnacja dotychczasowego Inspektora Nadzoru Wewnętrznego Andrzeja Sprychy” - poinformowało MSWiA. Sprycha swoją funkcję pełnił od 27 stycznia 2018 roku.

Dariusz Górski, powołany dziś na szefa BNW, urodził się w 1977 r. w Lubaniu. Wcześniej był policjantem, a służbę w formacji rozpoczął w 2004 roku, skąd przeszedł do Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Jak informuje w krótkim życiorysie nowego Inspektora Nadzoru Wewnętrznego MSWiA, "podczas służby dyplomatycznej w Brukseli pełnił funkcję Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Zwalczania Korupcji". Górski jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego oraz studiów podyplomowych z prawa karnego gospodarczego na tej samej uczelni. 

Biuro Nadzoru Wewnętrznego powstało styczniu 2018 roku. Jak przekonywało  wtedy kierownictwo MSWiA powołanie do życia BNW jest konieczne by minister mógł sprawować realny nadzór nad podległymi mu służbami. "Dotąd ten nadzór jest iluzoryczny i w znacznej mierze teoretyczny" – mówił podczas sejmowej debaty ówczesny wiceszef MSWiA Jarosław Zieliński.

Jak podkreśla MSWiA, najważniejszym zadaniem BNW, na czele którego stoi Inspektor Nadzoru Wewnętrznego, jest "egzekwowanie odpowiednich standardów pracy służb mundurowych podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji". Resort dodaje też, że "BNW zajmuje się też wszelkimi nieprawidłowościami w pracy służb, w tym przypadkami łamania prawa, czy naruszenia etyki zawodowej". 

Jednym z zadań Biura jest również weryfikacja kandydatów na wyższe stanowiska w służbach mundurowych oraz  funkcjonariuszy, którzy takie stanowiska już zajmują. Chodzi tu o komendantów, szefów i ich zastępców, dyrektorów i zastępców dyrektorów komórek organizacyjnych w podmiotach nadzorowanych przez MSWiA oraz naczelników.

DM

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze