Reklama

Bezpieczeństwo Wewnętrzne

Zaostrzenie kar za szpiegostwo potrzebne i odstraszające?

kajdanki
Autor. Kindel Media/Pexels

Zaostrzenie kar za szpiegostwo jest potrzebne i będzie odstraszające - powiedział szef MSWiA Mariusz Kamiński po głosowaniach w Sejmie nad nowelizacją Kodeksu karnego, która wprowadza zaostrzenie kar. Jak dodał, „szpiegostwo to realne zagrożenie” i „jesteśmy w trudnej sytuacji” ze względu na aktywność rosyjskich i białoruskich służb specjalnych.

Reklama

Sejm odrzucił w czwartek cztery spośród pięciu senackich poprawek do nowelizacji Kodeksu karnego przewidującej zaostrzenie kar za szpiegostwo. Nowela trafi teraz na biurko prezydenta Andrzeja Dudy.

Reklama

Szef MSWiA po głosowaniach w rozmowie z dziennikarzami podkreślił, że "szpiegostwo to realne zagrożenie". "Jesteśmy w trudnej sytuacji. Aktywność służb specjalnych - myślę o rosyjskich, białoruskich służbach specjalnych - w Polsce jest bardzo widoczna" - stwierdził i zaznaczył, że "dajemy sobie radę z tym problemem, ale niewątpliwie zaostrzenie kar jest potrzebne i będzie odstraszające". W jego ocenie, uchwalenie ustawy "pokazuje determinację państwa polskiego". "Oczywiście będą orzekały sądy i mam nadzieję, że kary za szpiegostwo, za zdradę naszego kraju, za zdradę naszych obywateli będą bardzo, bardzo surowe" - podkreślił.

Czytaj też

Nowelizacja Kodeksu karnego zakłada przede wszystkim wprowadzenie surowszych kar za szpiegostwo. Kara za udział w działalności obcego wywiadu wynosi obecnie od roku do 10 lat więzienia. Po zmianie ma to być od 5 do 30 lat więzienia. Za szpiegostwo polegające na udzielaniu wiadomości grozi dziś od 3 lat więzienia. Zmiany zakładają, że za ten czyn będzie grozić 8 lat więzienia albo nawet dożywocie.

Reklama

Za kierowanie i organizowanie działalności obcego wywiadu na terenie Polski będzie grozić kara od 10 lat więzienia oraz dożywocie w miejsce obecnie obowiązującej kary od 5 lat. Dożywocie ma również grozić temu, kto biorąc udział w działalności obcego wywiadu "dokonuje dywersji, sabotażu lub dopuszcza się przestępstwa o charakterze terrorystycznym".

Dożywotnie pozbawienie wolności ma także grozić funkcjonariuszowi publicznemu oraz osobie "pełniącej dyspozycyjnie terytorialną służbę wojskową" działającej na rzecz obcego wywiadu. Natomiast osoba biorąca udział - bez zgody właściwych organów - w działalności obcego wywiadu na terytorium RP, ale nie nakierowanej przeciwko Polsce, będzie podlegała karze do ośmiu lat więzienia.

Czytaj też

Karą co najmniej 8 lat więzienia będzie zagrożone zaś prowadzenie dezinformacji, polegającej na rozpowszechnianiu nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd informacji, mających na celu wywołanie poważnych zakłóceń w ustroju lub gospodarce.

Karom nie będą podlegać osoby, które dobrowolnie poniechały dalszej działalności na rzecz obcego wywiadu oraz ujawniły wobec polskich służb "wszystkie istotne okoliczności popełnionych czynów". Inne ze zmian dotyczą m.in. kwestii zakazów fotografowania i utrwalania obiektów ważnych dla bezpieczeństwa i obronności państwa. Osoba, która bez zezwolenia będzie fotografowała lub filmowała taki obiekt podlegała będzie karze aresztu lub grzywny, będzie można również orzec przepadek przedmiotów służących do popełnienia tego czynu.

Wejście w życie znacznej części przepisów karnych z tej nowelizacji zsynchronizowano z wejściem w życie ogólnej i gruntownej reformy Kodeksu karnego - co jest przewidziane na 1 października br. Pozostała część nowelizacji ma wejść w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia.

Czytaj też

Większości w Sejmie nie uzyskały cztery pozostałe poprawki Senatu, w tym poprawka merytoryczna dotycząca kwestii, która wzbudziła kontrowersje podczas prac senackich. Senatorowie w lipcu krytykowali przepis nowelizacji mówiący, że o zachowaniu materiałów pozyskanych przez służby i istotnych dla bezpieczeństwa państwa ma decydować Prokurator Generalny na wniosek szefa ABW. Zgodnie z senacką poprawką miałby orzekać o tym Sąd Okręgowy w Warszawie na pisemny wniosek szefa ABW złożony po uzyskaniu pisemnej zgody Prokuratora Generalnego. Poprawkę taką w Sejmie poparło 216 posłów, 233 było za jej odrzuceniem, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Źródło:PAP / InfoSecurity24.pl
Reklama

Komentarze

    Reklama