Reklama

Bezpieczeństwo Wewnętrzne

Z czego i gdzie strzela polska młodzież?

Autor. Służba Więzienna

W ramach programu „Strzelnica w powiecie” do wiosny br. powstało ponad 150 strzelnic, z których zdecydowana większość do strzelnice wirtualne - poinformowało Ministerstwo Edukacji i Nauki. Przypomnijmy, że są to obiekty, z których korzystać mogą również szkoły, realizując program przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa. A czego strzela polska młodzież?

Reklama

1 września 2022 r. w życie weszły zmiany w podstawie programowej przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa. Wprowadzono nowe treści nauczania m.in. szkolenie strzeleckie. W szkołach podstawowych jest to teoria bezpiecznego obchodzenia się z bronią, ze stopniowym wprowadzaniem elementów praktycznych. Z kolei w szkołach ponadpodstawowych szkolenie obejmuje podstawy strzelania z częścią praktyczną prowadzoną z wykorzystaniem bezpiecznych narządzi do ćwiczeń strzeleckich takich, jak - jak czytamy na PAP - np. broń kulowa, pneumatyczna, repliki broni strzeleckiej (ASG), strzelnice wirtualne albo laserowe. Szkoły, które na terenie swojego powiatu nie mają obecnie dostępu do strzelnic nie muszą realizować ćwiczeń praktycznych w tym zakresie. Obowiązek prowadzenia szkoleń strzeleckich będzie dotyczył wszystkich szkół dopiero od kolejnego roku szkolnego tj. 2024/2025.

Reklama
Zajęcia mogą być realizowane przy użyciu środków własnych szkoły, jak również przez wykorzystanie strzelnic, strzelnic wirtualnych i laserowych znajdujących się w posiadaniu jednostek samorządu terytorialnego (np. strzelnice zorganizowane w ramach ogłaszanych od 2019 r. konkursów ofert Ministra Obrony Narodowej "Strzelnica w powiecie"), jak również poprzez wykorzystanie strzelnic, strzelnic wirtualnych i laserowych znajdujących się w posiadaniu innych podmiotów.
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Reklama

MEiN przekazało, że w ramach programu „Strzelnica w Powiecie” do wiosny br. powstało ponad 150 strzelnic, z których zdecydowana większość - 138 - do strzelnice wirtualne. „Z tych strzelnic mogą/będą mogły również korzystać szkoły z okolicznych powiatów. Program Ministra Obrony Narodowej jest kontynuowany, co w perspektywie roku szkolnego 2024/2025 powinno zapewnić wystarczający dostęp do strzelnic wszystkim szkołom ponadpodstawowym” - zaznacza MEiN. „Ponadto, podstawa programowa wskazuje na ewentualną współpracę szkół w realizacji edukacji dla bezpieczeństwa, w tym, w zakresie praktycznych zajęć strzeleckich, z podmiotami, które dysponują odpowiednimi strzelnicami np. kluby sportowe, jednostki policji, wojska (na zasadzie porozumień)” - dodano.

Czytaj też

Sporo w tym temacie wydaje się robić Służba Więzienna, której to - po ubiegłorocznej reformie - dołożono nowe zadania, w postaci zajęć edukacyjnych z prawna i obronności. W tym celu powołano pełnomocnika Dyrektora Generalnego Służby Więziennej do spraw edukacji prawnej i proobronnej młodzieży. Jego zadaniem jest koordynacja współpracy między SW a szkołami. Formacja wyposażenia swoje jednostki w nowe strzelnice kontenerowe, by funkcjonariusze i uczniowie mieli łatwiejszy dostęp do ćwiczeń praktycznych z bronią.

Resort edukacji i nauki wyjaśnia, że jeśli chodzi o dane dotyczące tego w ilu szkołach ponadpodstawowych nadal nie ma zajęć praktycznych, to takie dane nie są zbierane, ponieważ przepisy przewidują okres przejściowy dla szkół/organów prowadzących na wdrożenie tego rozwiązania.

Czytaj też

Wprowadzone od 1 września 2022 r. nowe treści nauczania przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa obejmują: reagowanie w sytuacji zagrożenia działaniami wojennymi (tzw. survival, w tym miejsca schronienia); zasady pierwszej pomocy w sytuacji wystąpienia zagrożenia z użyciem broni konwencjonalnej; w przypadku szkoły podstawowej wymagania z zakresu: terenoznawstwa, cyberbezpieczeństwa w wymiarze wojskowym, przygotowania do szkolenia strzeleckiego; w przypadku szkół ponadpodstawowych wymagania z zakresu: reagowania w sytuacji zagrożenia działaniami wojennymi, cyberbezpieczeństwa w wymiarze wojskowym, szkolenia strzeleckiego.

Źródło:PAP / InfoSecurity24.pl
Reklama

Komentarze

    Reklama