Reklama

Bezpieczeństwo Wewnętrzne

"Wyjątkowa misja" CPR. Ponad 21 mln odnotowanych połączeń w 2020 roku

Fot. Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie
Fot. Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie

”Odpowiedzialność za zdrowie, życie i bezpieczeństwo drugiego człowieka to nie tylko bardzo trudne zadanie, ale przede wszystkim wyjątkowa misja. Pracując w Centrach Powiadamiania Ratunkowego, na co dzień zmagają się Państwo z ekstremalnymi wydarzeniami, w których stawką jest walka o ludzkie życie” - pisze szef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w liście skierowanym do Operatorów Numerów Alarmowych z okazji Europejskiego Dnia Numeru Alarmowego 112. 

"Profesjonalizm, umiejętność szybkiego podejmowania właściwych decyzji, odporność na stres sprawiają, że obywatele, którzy znaleźli się w niebezpieczeństwie mogą zawsze liczyć na szybką pomoc. Państwa praca to od lat niezwykle ważny i sprawnie działający element systemu ratownictwa w Polsce" - podkreśla minister Kamiński w liście. Przypomina również, że w 2020 roku resort wprowadził szereg zmian prawnych, związanych z funkcjonowaniem Centrów Powiadamiania Ratunkowego. "Operatorzy zostali objęci ochroną prawną przewidzianą dla funkcjonariuszy publicznych, o której mowa w kodeksie karnym. Zmiany w ustawie umożliwiły wysyłanie zgłoszeń alarmowych z wykorzystaniem wiadomości SMS przez osoby niesłyszące" - wymienia. 

Jak podkreślał w rozmowie z InfoSecurity24.pl jeszcze w sierpniu 2020 roku st. bryg. Jarosław Nowosielski, mazowiecki komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej, "średni czas oczekiwania na przyjęcie zgłoszenia od operatora numeru alarmowego 112 to około 9 sekund, więc jak widać reakcja odpowiednich służb może być niemal natychmiastowa". "Proszę pamiętać, że w tym przypadku czas to życie" - zaznaczył. Jak uściślił dzisiaj resort spraw wewnętrznych i administracji, średni czas oczekiwania na połączenie z operatorem w 2020 roku wyniósł 9,97 sekundy. Przez rok odnotowano w nich w sumie 21 391 864 połączeń przychodzących. Z czego, co ważne, aż 8 182 982, czyli ponad 38 proc., stanowiły połączenia niezasadne. 

Funkcjonujący w Polsce system powiadamiania ratunkowego składa się z 17 centrów powiadamiania ratunkowego (CPR) - po jednym w każdym mieście wojewódzkim oraz w Radomiu. CPR tworzą jednolity system do obsługi zgłoszeń alarmowych, kierowanych do numerów alarmowych 112, 997, 998 i 999. Zatrudnieni w CPR operatorzy numerów alarmowych obsługują wpływające zgłoszenia, a następnie przesyłają drogą elektroniczną wszystkie zebrane informacje do dyżurnych bądź dyspozytorów podmiotów ratowniczych. Do zdarzeń - w zależności od ich charakteru - dysponowani są ratownicy medyczni, strażacy lub policjanci.

Nowelizację ustawy o systemie powiadamiania ratunkowego prezydent Andrzej Duda podpisał w październiku 2020 roku. Jedną z kluczowych zmian w ustawie jest wprowadzenie możliwości awansu zawodowego dla operatorów numerów alarmowych. Regulacja wprowadza bowiem gradację stanowisk. Do struktury organizacyjnej Centrów Powiadamiania Ratunkowego (CPR) wprowadzono stanowiska: starszego operatora numeru alarmowego, koordynatora, oraz koordynatora trenera. Jak podkreślało w zeszłym roku MSWiA, dotychczas funkcjonująca struktura CPR nie dawała możliwości rozwoju i "jakiegokolwiek awansowania" i "jest to demotywujące dla pracowników". Ponadto operatorzy numerów alarmowych, o czym wspomniał w liście minister Kamiński, zostali objęci ochroną przysługującą funkcjonariuszom publicznym. Chodzi o zapobieganie sytuacjom, w których osoby dokonujące zgłoszeń bezkarnie grożą operatorom numerów alarmowych. Zgodnie z prawem określone czyny niedozwolone są zagrożone surowszą karą, jeśli zostały dokonane wobec funkcjonariusza publicznego, niż wobec innej osoby. 

W nowelizacji chodziło również m.in. o reorganizację zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem szkoleń pracowników, wprowadzenie nadzoru nad pracą CPR oraz pracowników - zarówno na poziomie lokalnym jak i centralnym, a także uregulowanie zagadnień związanych z funkcjonowaniem aplikacji mobilnej "Alarm 112", służącej do przekazywania zgłoszeń przez SMS. 

Ustawa przewidywała również powstanie Krajowego Centrum Monitorowania Systemu Powiadamiania Ratunkowego (KCM SPR). Na liście jego głównych zadań znajdziemy m.in. utrzymanie i rozwój systemu teleinformatycznego CPR, nadzór nad przestrzeganiem procedur obsługi zgłoszeń alarmowych, opracowywanie kryteriów oceny pracy CPR i ich pracowników, przygotowywanie i prowadzenie szkoleń oraz upowszechnianie wiedzy na temat numerów alarmowych i CPR. Ustawa zawiera również przepis przejściowy, zgodnie z którym osoby zatrudnione na stanowiskach operatora numerów alarmowych, kierownika centrum powiadamiania ratunkowego, jego zastępcy i psychologa przed dniem wejścia w życie noweli, będą uznane za spełniające wymogi określone w nowych przepisach, przy czym będą one zobowiązane uzupełnić te wymagania w okresie 3 lat od dnia wejścia w życie ustawy.

MR

Reklama
ReklamaReklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze