Reklama

Bezpieczeństwo Wewnętrzne

Unifikacja przyszłością systemów bezpieczeństwa

Genetec, monitoring, systemy bezpieczeństwa
Autor. Policja Gorzów Wlkp.

Jako obywatele uważamy, że nasze przestrzenie publiczne, obiekty użytku publicznego oraz infrastruktura krytyczna są bezpieczne. Za to bezpieczeństwo ma odpowiadać państwo oraz działające w jego imieniu służby, jak i operatorzy wspomnianych obiektów. Dzięki temu możemy normalnie funkcjonować, prowadzić nasze aktywności zawodowe, biznesowe czy rodzinne.

Reklama

Tak wygląda teoria. Niestety wraz z rozwojem choćby miast, ochrona środowiska miejskiego przed różnego typu zagrożeniami staje się co raz większym wyzwaniem. Jednym z powodów jest rozdział sfery publicznej i prywatnej, powstawanie swego rodzaju silosów, które nie współpracują między sobą. To również dotyczy służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo publiczne, a podległych różnym resortom czy władzom (rządowym, samorządowym). Wyzwaniem są też rosnące strumienie danych, które muszą być przetwarzane przez systemy np. monitoringu wizyjnego oraz obsługujących je operatorów. Z kolei informacje, często wrażliwe, pozyskiwane przez systemy bezpieczeństwa (monitoring, kontrola dostępu itp.) muszą być w odpowiedni sposób chronione, co wymaga rozwijania kompetencji w obszarze cyberbezpieczeństwa.

Reklama

Stąd tak ważna jest współpraca pomiędzy wszystkimi odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo publiczne podmiotami a także rozwój i wdrażanie wielofunkcyjnych technologii. Stosując zunifikowane podejście do zabezpieczeń, podnosi się skuteczność działania, podejmuje lepsze decyzje i z większą pewnością reaguje na incydenty i zagrożenia. Tego typu narzędzia i rozwiązania ma w swojej ofercie firma Genetec. Jej flagowym produktem, oferowanym także na polskim rynku, jest system Security Center.

25 lat w branży systemów zabezpieczeń

Reklama

Genetec założony w 1997 r. w Kanadzie, jest innowacyjną firmą technologiczną z szerokim portfolio rozwiązań obejmujących zabezpieczenia, systemy inteligentne i operacyjne. Sztandarowym produktem firmy jest Security Center, będący zunifikowaną platformą o architekturze otwartej, która łączy system monitoringu wizyjnego - Omnicast, kontrolę dostępu - Synergis, automatyczne rozpoznawanie tablic rejestracyjnych (ALPR, automatic license plate recognition) - AutoVu, komunikację oraz analizy. Genetec opracowuje także rozwiązania i usługi oparte na chmurze, jak Security Center w wersji SaaS, których celem jest poprawa bezpieczeństwa i zwiększenie poziomu inteligencji operacyjnej.

Firma obsługuje swoich globalnych klientów za pośrednictwem rozległej sieci sprzedawców, integratorów, certyfikowanych partnerów handlowych i konsultantów w ponad 80 krajach a swoje rozwiązania dostarczył ponad 42 tys. klientów w 159 krajach na świecie. Obecnie firma zatrudnia 1800 pracowników. Genetec oferuje zarówno rozwiązania softwarowe, jak i hardwarowe (np. dedykowane dla systemów bezpieczeństwa serwery), tak aby zapewnić pełne bezpieczeństwo działania systemów i znajdujących się w nich danych.

Jest to szczególnie istotne w przypadku ochrony infrastruktury krytycznej, gdzie mamy z jednej strony wymogi wysokiego bezpieczeństwa, a z drugiej dużą podatnością na ataki (cyber oraz fizyczne). Stąd m.in. kwestie cyberbezpieczeństwa są tak ważne w kontekście rozwiązań dedykowanych do zabezpieczania tego typu obiektów. Dodatkowym wyzwaniem jest też rozległość, duże obszary jakie zajmuje infrastruktura krytyczna, które należy ochraniać. Stąd potrzebna jest też ochrona obszaru/perymetryczna poza typowymi rozwiązaniami, takimi jak kontrola dostępu, czy monitoring wizyjny. Tak więc systemy oferowane operatorom infrastruktury krytycznej muszą spełniać bardzo wyśrubowane, wysokie standardy bezpieczeństwa, zarówno w zakresie software, jak i hardware. I takie rozwiązania w swojej ofercie posiada firma Genetec.

Security Center

Jądro platformy Security Center stanowią systemy: Omnicast, Synergis i AutoVu, czyli rozwiązania Genetec dedykowane do zarządzania: materiałem wizyjnym, kontroli dostępu i automatycznego rozpoznawania tablic rejestracyjnych (ALPR). Dzięki otwartej architekturze można zapewnić jeszcze większe bezpieczeństwo przy użyciu pakietu modułów podstawowych, dodatków i integracji z urządzeniami zabezpieczającymi i systemami innych producentów.

Do istotnych cech Security Center, z punktu widzenia użytkownika i efektywności jego działania, należą m.in.:

  • nadzór i zarządzenie w wielu lokalizacjach - możliwe jest monitorowanie w czasie rzeczywistym urządzeń i informacji ze wszystkich aplikacji zabezpieczających, w każdej z ochranianych lokalizacji (lokalnych i zdalnych) poprzez jeden zunifikowany interfejs;
  • nadzór w czasie rzeczywistym na podstawie map – wizualizacja środowiska zabezpieczeń za pomocą dynamicznych map aktualizowanych w czasie rzeczywistym;
  • zunifikowane zarządzanie komunikacją - zarówno połączeniami przychodzącymi, jak i wychodzącymi oraz wysoki poziom bezpieczeństwa dzięki oparciu komunikacji na protokole SIP;
  • centralne zarządzanie alarmami we wszystkich systemach bezpieczeństwa;
  • centralne zarządzanie użytkownikami - Security Center integruje się z platformą zarzadzania tożsamością̨, dzięki czemu automatycznie tworzy i aktualizuje użytkowników oraz grupy;
  • pełne zabezpieczenie danych i prywatność - system szyfruje przesyłany sygnał wizyjny, a także eksportowany materiał dowodowy;
  • monitorowanie stanu technicznego - generowane w czasie rzeczywistym powiadomienia o stanie systemu i zdarzeniach związanych ze stanem technicznym urządzeń;
  • aplikacje mobilne i internetowe – pozwalają na łączność z pracownikami oraz m.in. przeglądanie materiału wizyjnego, przesyłanie strumieniowe sygnału, sterowanie urządzeniami kamerami PTZ), czy analizowanie zdarzeń w systemie kontroli dostępu.

To co jeszcze charakteryzuje Genetec Security System oraz inne rozwiązania kanadyjskiej firmy, to unifikacja różnych rozwiązań, elementów, która pozwala uniknąć wad tradycyjnych zintegrowanych systemów zabezpieczeń.

Unifikacja a integracja

Systemy zabezpieczeń z założenia powinny wymieniać dane między sobą i zachodzące między nimi interakcje powinny być zgodne z polityką bezpieczeństwa użytkownika. Oferowana na rynku integracja systemów to nic innego, jak połączenie różnych elementów, rozwiązań (często różnych producentów) ze sobą. Problemem jest to, że te poszczególne "podsystemy" zwykle nie zostały zaprojektowane do współpracy ze sobą, stąd nie zawsze skuteczna i bezpieczna (choćby z pkt. widzenia bezpieczeństwa danych) integracja jest możliwa. Genetec stawia na unifikację, czyli dostarczenie klientowi takiego systemu (jak np. Security Center), który jest na tyle wszechstronny, że potrafi zapewnić funkcjonalności różnych rozwiązań, takich jak np.: monitoring wizyjny, kontrola dostępu oraz wspierania decyzji. W przypadku unifikacji mówimy o systemie, który został zaprojektowany tak, aby wszystkie jego elementy współdziałały ze sobą i wymieniały informacje płynnie i z zachowaniem wymaganego poziomu bezpieczeństwa. Co równie istotne z punktu widzenia użytkownika, zunifikowany system ma jeden wspólny interfejs do obsługi wszystkich funkcji (podsystemów) co upraszcza zarówno obsługę/zarządzanie, jak i szkolenie pracowników/funkcjonariuszy.

Rozwiązania firmy Genetec prezentowane były podczas tegorocznych targów Polsecure w Kielcach.

YouTube cover video

Artykuł sponsorowany

Reklama

Komentarze

    Reklama