Reklama

Bezpieczeństwo Wewnętrzne

UE sfinansuje nowe "zespoły kryzysowe". Chodzi o 70 mln euro

Autor. Unia Europejska

Komisja Europejska przeznaczy 70 milionów euro na stworzenie zespołów wykrywania i nadzoru w ramach rescEU. Pieniądze trafią do Polski, Włoch i Rumunii, aby zwiększyć gotowość na wypadek sytuacji kryzysowych związanych z zagrożeniami chemicznymi, biologicznymi, radiologicznymi i jądrowymi.

Reklama

Celem przyznania środków Polsce, Włochom i Rumunii jest to, aby od 2026 roku państwa członkowskie Unii Europejskiej mogły skorzystać z nowych wyspecjalizowanych zespołów i zasobów sprzętu za pośrednictwem Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności. „Instrumenty te będą wykorzystywane do wykrywania, identyfikacji i monitorowania potencjalnego skażenia oraz pobierania próbek w reakcji na sytuacje kryzysowe, takie jak wypadki przemysłowe czy incydenty bezpieczeństwa” – poinformowała Komisja Europejska.

Reklama

Według założeń, nowe zespoły będą zwiększać gotowość na zagrożenia chemiczne, biologiczne, radiologiczne i jądrowe i skuteczniej na nie reagować oraz będą mogły wspierać działania obserwacyjne poprzedzające ważne wydarzenia publiczne. Komisja Europejska na ten cel przeznaczy 70 milionów euro.

Czytaj też

„Dzisiejszy krajobraz zagrożeń stale się zmienia – państwa członkowskie muszą być gotowe do stawienia czoła zarówno dobrze znanym, jak i nowym, czy też powracającym zagrożeniom. Coraz częściej prosi się UE o udzielenie dodatkowej pomocy w celu ochrony ludności, środowiska i infrastruktur w państwach członkowskich. Współpraca w ramach rescEU zespołów z różnych krajów w zakresie wykrywania i nadzoru będzie mieć decydujące znaczenie na wypadek wystąpienia takich złożonych sytuacji kryzysowych. Dziękuję Włochom, Polsce i Rumunii za ich zaangażowanie w rozwijanie tego nowego wymiaru rezerw rescEU” – podkreślił europejski komisarz do spraw zarządzania kryzysowego Janez Lenarčič.

Reklama

Jak przypomniała Komisja Europejska w 2019 roku UE ustanowiła rezerwę rescEU, który za zadanie ma wzmocnić europejski system reagowania na klęski i katastrofy. „Zasoby te mają wzmocnić mechanizmy gotowości na wypadek klęsk i katastrof, a także mechanizmy reagowania na nie na szczeblu europejskim. Chodzi o to, by na wypadek poważnej sytuacji kryzysowej zespoły te mogły działać jako jeden zintegrowany zespół” – wyjaśniła Komisja.

Czytaj też

„Rezerwy rescEU istnieją już na potrzeby różnego rodzaju sytuacji nadzwyczajnych i obejmują m.in. rezerwy sprzętu medycznego, materiały chemiczne, biologiczne, radiologiczne i jądrowe, samoloty do gaszenia pożarów oraz elementy schronienia” – dodała KE.

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze