Bezpieczeństwo Wewnętrzne

Stopień alarmowy BRAVO przedłużony

Mateusz Morawiecki, premier, Jarosław Kaczyński,
Fot. Mateusz Morawiecki/Twitter

Premier Mateusz Morawiecki podpisał zarządzenie przedłużające, do 31 marca 2022 r. do godz. 23:59, obowiązywanie drugiego stopnia alarmowego BRAVO na terenie województwa podkarpackiego i lubelskiego. Jak informuje RCB, oznacza to, że służby mają informację o potencjalnym zagrożeniu, a w związku z tym administracja publiczna jest zobowiązana do zachowania szczególnej czujności.

Jak informuje RCB, "stopnie alarmowe są przede wszystkim sygnałem dla służb, żeby były gotowe do działania". 

Stopień alarmowy BRAVO (drugi w czterostopniowej skali) wprowadza się w przypadku zaistnienia zwiększonego i przewidywalnego zagrożenia wystąpieniem zdarzenia o charakterze terrorystycznym. Oznacza to, że służby mają informację o potencjalnym zagrożeniu, a w związku z tym administracja publiczna jest zobowiązana do zachowania szczególnej czujności.

W tych dniach należy zwracać uwagę na dziwnie zachowujące się osoby, pozostawiony w miejscach publicznych bagaż, podejrzanie wyglądające paczki czy samochody, które zaparkowano w miejscach niedozwolonych. O każdej sprawie powinno się informować policję. Dla służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo ważne są także informacje o sytuacjach niestandardowych, które mogą nam wydać się co najmniej dziwne.
Rządowe Centrum Bezpieczeństwa

Stopień alarmowy BRAVO wprowadzono 28 lutego, a miał obowiązywać do godz. 23:59 15 marca. Ostrzeżenie - jak informowało RCB - miało charakter "prewencyjny" i było związane z "aktualną dynamiczną sytuacją geopolityczną w Ukrainie oraz wzmożonym ruchem na granicy".

Stopnie alarmowe wprowadza, zmienia i odwołuje, w drodze zarządzenia, Prezes Rady Ministrów, po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw wewnętrznych i szefa ABW, a w przypadkach niecierpiących zwłoki – minister właściwy do spraw wewnętrznych, po zasięgnięciu opinii szefa ABW, informując o tym niezwłocznie Prezesa Rady Ministrów.

Komentarze