Reklama

Bezpieczeństwo Wewnętrzne

Rozporządzenie ws. schronów na "ostatniej prostej"

Fot. Pixabay
Fot. Pixabay

Wiceszef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Wiesław Leśniakiewicz poinformował, że w przyszłym tygodniu rozporządzeniem w sprawie warunków technicznych i użytkowych, jakim powinny odpowiadać budowle ochronne, zajmie się komisja prawnicza. Komisja będzie oceniała projekt pod względem prawnym, legislacyjnym i redakcyjnym. Po pracach komisji dokument ma zostać przygotowany do publikacji.

Jak przekazał wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Wiesław Leśniakiewicz, do rozporządzenia przygotowywanego do ustawy Prawo budowlane ws. warunków technicznych i użytkowych, jakim powinny odpowiadać budowle ochronne, przesłane zostały uwagi zarówno o charakterze ogólnym, jak i szczegółowym. „Ostatecznego rozstrzygnięcia wniesionych uwag i propozycji dokona komisja prawnicza” – przekazał Leśniakiewicz.

Reklama

Według planów, komisja ma się zebrać w przyszłym tygodniu. Będzie oceniała projekt pod względem prawnym, legislacyjnym i redakcyjnym. Po rozstrzygnięciu uwag przez komisję, dokument ma zostać przygotowany do publikacji.

Jak wcześniej informował Wiesław Leśniakiewicz, rozporządzenia ws. warunków technicznych i użytkowych, jakim powinny odpowiadać budowle ochronny jest ważne o tyle, że po jego publikacji Państwowa Straż Pożarna jeszcze raz mogłaby sprawdzić i zaklasyfikować do odpowiedniej kategorii obiekty, które mogłyby pełnić rolę ochronną. „W przypadku schronów będą to dwie kategorie: odporność podstawowa i podwyższona. Natomiast w przypadku budowli ochronnych będą przynajmniej trzy kategorie. Jeśli dokonalibyśmy sprawdzenia, to mielibyśmy pewność, czym naprawdę dysponujemy” – tłumaczył wiceszef MSWiA.

Czytaj też

Według planów resortu sprawdzenie obiektów miałoby się odbyć wspólnie z organami nadzoru budowlanego. „Trzeba będzie odnieść się do walorów konstrukcyjnych, sięgnąć do dokumentacji poszczególnych obiektów, czy ewentualnie spełniają one warunki określone w katalogu bezpieczeństwa, choćby odporności na zagruzowanie” – dodał Leśniakiewicz.

Reklama

Ciekawy pomysł dotyczący rozbudowy sieci schronów przekazał minister spraw wewnętrznych Estonii Lauri Laanemets. Estońskie MSW – według dziennika „Postimees” – chce wprowadzenia w kraju nakazu budowy schronów we wszystkich nowych budynkach o powierzchni większej niż 1200 metrów kwadratowych oraz dobudowania ich w obiektach już istniejących. „Dokładne wymagania techniczne schronu zostaną opracowane równolegle z projektem we współpracy z ekspertami i stowarzyszeniami w tej dziedzinie, a następnie wprowadzone drogą rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych” – poinformował dziennik.

Czytaj też

Jak zauważył „Postimees” planom resortu spraw wewnętrznych, które przewidują budowę w ciągu 10 lat schronów mogących pomieścić 730 tys. osób, sprzeciwia się estońskie ministerstwo klimatu. Obecnie w Estonii trwają praca adaptacyjne istniejących pomieszczeń mających w razie potrzeby pełnić funkcję schronów. „Skupiamy się na kompleksowym wsparciu i doradztwie w adaptacji, niezależnie od tego, czy są to piwnice apartamentowców, czy obiekty użyteczności publicznej. Naszym celem jest, aby po czterech latach co najmniej 40 proc. populacji wiedziało, gdzie i jak się schronić” - podkreślił dyrektor estońskich służb ratowniczych Margo Klaos.

Reklama
Źródło:PAP / InfoSecurity24.pl
Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze