Reklama

Bezpieczeństwo Wewnętrzne

Rozporządzenie w sprawie schronów prawie gotowe. PSP czeka kolejna inwentaryzacja?

Autor. Pixabay

Prace nad ustawą o ochronie ludności są bardzo zaawansowane; o ostatecznym kształcie projektu rozmawiamy m.in. z ekspertami z MON – powiedział wiceszef MSWiA Wiesław Leśniakiewicz. Dodał, że na końcowym etapie jest proces przygotowania rozporządzenia ws. schronów.

Ustawa o ochronie ludności to jeden z najpilniejszych projektów, nad którym pracuje resort spraw wewnętrznych i administracji. Projekt, który bazuje na propozycji złożonej przez Koalicję Obywatelską w 2022 r. ma zawierać kompleksowe rozwiązanie na wypadek różnego rodzaju kryzysów. W zespole pracującym nad przygotowaniem ustawy, obok przedstawicieli MSWiA, znaleźli się także przedstawiciele MON.

Czytaj też

Wiceszef MSWiA Wiesław Leśniakiewicz powiedział, że prace nad projektem ustawy są bardzo zaawansowane i trwają praktycznie każdego dnia. Obecnie w zespole zajmującym się projektem opracowywany ma być jego ostateczny kształt. Rozmowy są prowadzone m.in. z organizacjami społecznymi.

Reklama

Leśniakiewicz poinformował też, że w resorcie kończy się proces przygotowania rozporządzenia ws. warunków technicznych i użytkowych, jakim powinny odpowiadać budowle ochronne. Dodał, że rozporządzenie jest ważne o tyle, że po jego publikacji Państwowa Straż Pożarna jeszcze raz mogłaby sprawdzić i zaklasyfikować do odpowiedniej kategorii obiekty, które mogłyby pełnić rolę ochronną.

W przypadku schronów będą to dwie kategorie: odporność podstawowa i podwyższona. Natomiast w przypadku budowli ochronnych będą przynajmniej trzy kategorie. Jeśli dokonalibyśmy sprawdzenia, to mielibyśmy pewność, czym naprawdę dysponujemy.
Wiesław Leśniakiewicz, wiceszef MSWiA
Reklama

Sprawdzenie obiektów miałoby się odbyć wspólnie z organami nadzoru budowlanego. „Trzeba będzie odnieść się do walorów konstrukcyjnych, sięgnąć do dokumentacji poszczególnych obiektów, czy ewentualnie spełniają one warunki określone w katalogu bezpieczeństwa, choćby odporności na zagruzowanie” - wyjaśnił.

Czytaj też

Były dowódca GROM gen. Roman Polko w poniedziałek w Studiu PAP powiedział, że metro w Warszawie nie spełnia podstawowych wymogów bezpieczeństwa i nie da ochrony ludziom w razie ataku. Zapytany o to Leśniakiewicz stwierdził, że będzie to można ocenić dopiero po sprawdzeniu i w odniesieniu do warunków, które zostaną określone w rozporządzeniu. „Wtedy moglibyśmy jednoznacznie powiedzieć, czy metro spełnia te uwarunkowania, albo nie. Być może metro nie spełnia warunków dla schronu, bo może tam brakować kilku elementów - dobrej wentylacji, szczelnych zamknięć. Tego w tym momencie nie jesteśmy w stanie powiedzieć. Kiedy wyjdzie przepis, będzie łatwiej zweryfikować wymagania i ewentualnie zakwalifikować metro do którejś z kategorii” - zaznaczył. „Jesteśmy po uzgodnieniach międzyresortowych tego rozporządzenia. Mamy już uwagi i sprawdzamy, które z nich są do zrealizowania” - poinformował.

Czytaj też

Odnosząc się do projektu ustawy o ochronie ludności, zaznaczył, że powinno się tam znaleźć określenie liczby potrzebnych obiektów. „To nie jest łatwy temat i musimy to zrobić w konsultacji z samorządami; ewentualnie zagwarantować właściwe środki na przywrócenie właściwego stanu technicznego tych obiektów” - powiedział Leśniakiewicz. Resort najprawdopodobniej wystąpi do samorządów lokalnych z prośbą o oszacowanie takich kosztów.

Pamiętajmy jeszcze o tym, że część takich obiektów jest w różnym zarządzie. To są i spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty i inne podmioty zewnętrzne. Trzeba znaleźć drogę ku temu, żeby zainwestować tam środki publiczne.
Wiesław Leśniakiewicz, wiceszef MSWiA

Wiceszef MSWiA zapytany o uzależnienie wydawania pozwoleń na budowę nowych obiektów od spełnienia przez nie wymogów infrastruktury, która dałaby bezpieczeństwo mieszkańcom w razie ataku, zaznaczył, że „być może plany zagospodarowania przestrzennego powinny wskazywać obszary szczególnego ryzyka i konieczność budowania” tam takich obiektów. „Zapewne pójdziemy w rozwiązanie, by obiekty nowo wznoszone, gdzie są planowane garaże podziemne, uzbroić w formułę, by spełniały chociażby najniższą z kategorii budowli ochronnych” - powiedział. Dodał, że być może stanie się to tak, jak jest w przypadku ochrony przeciwpożarowej, której warunki musi spełniać obiekt budowlany. „Jesteśmy w trakcie dyskusji zarówno wewnątrz ministerstwa, jak i na zewnątrz. Słuchamy ekspertów” - zaznaczył wiceszef MSWiA.

Schron bez pozwolenia

Równolegle z tym co dzieje się w kwestii ustawy o ochronie ludności, toczą się prace związane z nowelizacją prawa budowlanego oraz niektórych innych ustaw, nad którym pracuje resort rozwoju i technologii. W ich wyniku - jak informuje KPRM - budowa przydomowych schronów i ukryć doraźnych ma być zwolniona z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę.

Reklama

Jak wskazano we wpisie zamieszczonym na stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, zmiany mają na celu m.in. „ułatwienie i przyspieszenie procesu inwestycyjno-budowlanego oraz zmniejszenie obciążeń zarówno w stosunku do inwestorów, jak i organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, a także usprawnienie ich działania”.

Czytaj też

W przepisach zapowiedziano m.in.uregulowanie kwestii budowy przydomowych schronów i przydomowych ukryć doraźnych o powierzchni użytkowej do 35 m kw. służących ochronie mieszkańców budynków mieszkalnych jednorodzinnych na wypadek np. ataku zbrojnego albo ekstremalnych zjawisk pogodowych.

Planowane jest zwolnienie budowy przydomowych schronów i przydomowych ukryć doraźnych z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę i umożliwienie ich budowy na podstawie zgłoszenia. Zmiana ma też umożliwić nabywania specjalistycznych urządzeń filtrowentylacyjnych niezbędnych przy budowie schronów.

Planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów to II kwartał 2024 r.

Czytaj też

Źródło:PAP / InfoSecurity24.pl
Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze