Reklama

Bezpieczeństwo Wewnętrzne

RCB: zawyją syreny alarmowe

Fot. Mazowiecki Urząd Wojewódzki
Fot. Mazowiecki Urząd Wojewódzki

Naruszenie przestrzeni powietrznej RP przez statek powietrzny o statusie RENEGADE, który może stwarzać zagrożenie dla ludzi – to jeden z epizodów ćwiczenia organizowanego przez Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych - informuje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Jak dodano, testowany będzie także system wczesnego ostrzegania przez uruchomienie syren alarmowych. Ćwiczenia Renegade/Sarex-20 potrwają od 6 do 9 października.

Na terenie siedmiu województw mogą zawyć syreny. To jednak tylko ćwiczenia, które organizowane są przez Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. Jak informuje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, ich celem jest "sprawdzenie zdolności Sił Zbrojnych RP i instytucji cywilnych, jako elementów systemu bezpieczeństwa państwa, do przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym właściwym dla systemu obrony powietrznej oraz ratownictwa lotniczego i morskiego". Z dostępnych informacji wynika, że przedsięwzięcie rozgrywane będzie w przestrzeni powietrznej RP, Zatoce Pomorskiej, Zatoce Gdańskiej, na obszarach województw: zachodniopomorskiego, pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, podlaskiego, lubelskiego, mazowieckiego, dolnośląskiego.

Podczas ćwiczenia, na trasie przelotu podejrzanego statku powietrznego, uruchomiony zostanie trzyminutowy modulowany dźwięk syren sygnalizujący ogłoszenie alarmu. Odwołanie alarmu nastąpi poprzez trzyminutowy ciągły dźwięk syren. Jak podkreśla RCB, w związku z tym, że są to ćwiczenia, mieszkańcy nie powinni podejmować żadnych czynności. Syreny zostaną uruchomione przez wojewódzkie, powiatowe oraz miejskie Centra Zarządzania Kryzysowego. Zadanie polegające na ostrzeganiu i alarmowaniu ludności jest wykonywane przez każdego szefa obrony cywilnej na administrowanym przez niego terenie. Na szczeblu wojewódzkim jest nim wojewoda, w powiecie starosta, w mieście prezydent lub burmistrz, natomiast w gminie wójt. 

W ćwiczeniu - oprócz Dowództwa Operacyjne RSZ, Dowództwa Generalnego RSZ, Żandarmerii Wojskowej oraz Wojsk Obrony Terytorialnej - udział wezmą także Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, Policja, Straż Graniczna, Państwowa Straż Pożarna, Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa, Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, Polski Czerwony Krzyż, Grupa Karkonoska GOPR oraz podchorążowie uczelni wojskowych.

DM

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze