Reklama

Bezpieczeństwo Wewnętrzne

Powołano Centrum Koordynacji Działań służb ochraniających wschodnią granicę

Autor. DGRSZ

W Podlaskim Oddziale Straży Granicznej uruchomione zostało wspólne dla wszystkich służb Centrum Koordynacji Działań. „Chodzi o to, by wymiana danych następowała na poziomie roboczym. Do tej pory tego nie było” – podkreślił wiceszef Ministerstwa Obrony Narodowej Cezary Tomczyk.

W środę w Sejmie posłowie zasiadający w Komisji Obrony Narodowej wysłuchali szczegółowych informacji na temat planów rządu dotyczących wzmocnienia wschodniej granicy Rzeczypospolitej Polskiej. Udział w posiedzeniu wziął m.in. wiceszef MON Cezary Tomczyk oraz wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Czesław Mroczek. „Od pierwszego stycznia dokonaliśmy znacznych zmian, jeżeli chodzi o zabezpieczenie granicy. Na miejsce zostali skierowani żołnierze, którzy mają doświadczenie w misjach quasi policyjnych, misjach stabilizacyjnych, w misjach w Kosowie” – mówił wiceszef MON.

Reklama

Cezary Tomczyk poinformował również, że w Podlaskim Oddziale Straży Granicznej uruchomione zostało Centrum Koordynacji Działań. „Wzmocniono system wymiany ze Strażą Graniczną. W ciągu ostatnich tygodni powołaliśmy centrum koordynacyjne, w którym znajduje się Straż Graniczna, Wojsko Polskie oraz Policja. Chodzi o to, by wymiana danych następowała na poziomie roboczym. Do tej pory tego nie było” – zaznaczył.

„Rozszerzono zakres środków rozpoznawczych wykorzystywanych przez WZZ Podlasie o bezzałogowe statki powietrzne Bayraktar oraz rozpoczęto przygotowania do nowej operacji Bezpieczne Podlasie, która zostanie rozpoczęta 1 sierpnia. Zastąpi dwie operacje (Gryf i Rengaw – przyp. red.), które w tej chwili funkcjonują. Głównym wykonawcą Bezpieczne Podlasie będzie Dowódca 18. Dywizji (Zmechanizowanej – przyp. red.)” – podał wiceszef MON.

Czytaj też

Podczas posiedzenia komisji Tomczyk podkreślił też, że w ramach ochrony granicy zintensyfikowano proces szkolenia w siłach zbrojnych. „Dowódca WZZ Podlasie opracował plan realizacji szkolenia z teorii i praktyki interwencji Policji dla żołnierzy kierowanych do pełnienia służby wsparcia Straży Granicznej” – powiedział.

„Musimy zrobić wszystko, żeby żołnierze, którzy trafiają na granicę, którzy bronią naszej ojczyzny, byli przygotowani do tej roli. Operacja Bezpieczne Podlasie będzie wzorowana na najlepszych doświadczeniach, jeżeli chodzi o doświadczenia z polskich kontyngentów wojskowych” - przekazał.

Reklama

Dodał przy tym, że w 2024 roku aktywność szkoleniowa zwiększyła się o ok. 40 proc w stosunku do lat ubiegłych. „Rozszerzono zakres strzelań, wdrożono nowy program strzelań z broni strzeleckiej, rozszerzono zakres szkoleń zasad użycia broni w operacji. To są wszystko elementy, które dotyczą kwestii granicy” – wyliczył wiceszef MON.

Czytaj też

Z kolei wiceszef MSWiA Czesław Mroczek podkreślił, że widać już pierwsze efekty działań zmierzających do „lepszej koordynacji i skutecznego działania wojska i służb w pasie przygranicznym”. „Przede wszystkim chcemy, żeby metody powstrzymywania migrantów, którzy próbują przekraczać granicę w agresywnym tłumie, posiadając niebezpieczne narzędzia, opierały się przede wszystkim na działaniach na odległość, przy użyciu środków przymusu bezpośredniego. W związku z tym zwiększamy wyszkolenie zarówno żołnierzy, jak i wszystkich funkcjonariuszy, tak by byli gotowi do odparcia właśnie tak działających migrantów” – powiedział Mroczek.

Reklama

„W Straży Granicznej rozbudujemy oddziały dedykowane bezpośrednio ochronie granicy w zakresie radzenia sobie z migrantami, którzy działają w grupie. W sposób zdecydowanie większy niż do tej pory Straż Graniczna będzie przygotowana do działań quasi policyjnych. Będą to oddziały w Straży Granicznej na wzór oddziałów prewencji w Policji” – dodał wiceszef MSWiA.

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze