Reklama

Bezpieczeństwo Wewnętrzne

Polityczny konsensus w sprawie "antyszpiegowskiego" projektu?

sejm rp
Autor. Katarzyna Czerwińska/Wikimedia Commons/CC3.0

Przedstawiciele wszystkich klubów sejmowych pozytywnie ocenili we wtorek poselski projekt nowelizacji Kodeksu karnego przewidujący zaostrzenie kar za szpiegostwo. Projektem - autorstwa posłów PiS - ma się teraz zająć komisja, której posiedzenie ma odbyć się w środę 14 czerwca.

Reklama

"Projekt ustawy śmiało możemy określić projektem »antyszpiegowskim«. (...) Musimy przypomnieć, że od rozpoczęcia kolejnego etapu nieuzasadnionej i bezprawnej agresji Rosji na Ukrainę służby rosyjskie i białoruskie nasiliły w Polsce swoją aktywność" - mówił Jarosław Krajewski (PiS), przemawiając w imieniu autorów tej złożonej w kwietniu br. w Sejmie propozycji. Jak podkreślił "dzisiaj jak nigdy wcześniej powinniśmy wspólnie i w porozumieniu walczyć o bezpieczeństwo naszych rodaków poprzez ograniczanie i minimalizowanie zagrożeń ze strony obcych służb specjalnych, a w szczególności ze strony imperialnej Rosji". "Ponad podziałami politycznymi powinniśmy być jak jedna pięść, zwarci i gotowi do wzmacniania skuteczności instytucji państwa przeciwko szpiegom i wrogom ojczyzny, którzy stanowią realne zagrożenie dla życia i zdrowia Polek i Polaków" - mówił Krajewski.

Reklama

W uzasadnieniu projektu zaznaczono między innymi, że podwyższenie wymiarów kar w przypadku przestępstwa szpiegostwa ma mieć głównie walor prewencyjny. "Szpiedzy »zawodowi« najczęściej analizują zagrożenia karne w prawodawstwach poszczególnych państw podejmując decyzje o podjęciu ryzyka prowadzenia działalności na terytorium tych państw" - napisano. Projekt - jak informowano - zakłada wprowadzenie surowszych kar za szpiegostwo. Kara za udział w działalności obcego wywiadu wynosi obecnie od roku do 10 lat więzienia. Po zmianach opracowywanych przez MS ma to być od 5 do 30 lat więzienia. Z kolei za szpiegostwo polegające na udzielaniu wiadomości grozi dziś od 3 lat więzienia. Zmiany zakładają za ten czyn 8 lat więzienia albo nawet dożywocie. Za kierowanie i organizowanie działalności obcego wywiadu na terenie Polski będzie grozić kara od 10 lat więzienia oraz dożywocie w miejsce obecnie obowiązującej kary od 5 lat.

Czytaj też

Inne ze zmian dotyczą m.in. kwestii zakazów fotografowania i utrwalania obiektów ważnych dla bezpieczeństwa i obronności państwa.

Reklama

Z opinią, że dotychczasowe kary za szpiegostwo były zbyt niskie i nieadekwatne do obecnej sytuacji geopolitycznej powstałej po rosyjskiej inwazji na Ukrainę, zgadzali się także przedstawiciele klubów opozycyjnych. Tadeusz Zwiefka (KO) zaznaczał, że projekt - przedstawiony jako poselski - pominął istotne etapy konsultacji. Zdaniem Krzysztofa Śmiszka (Lewica) ważne jest nie tylko podwyższanie wymiarów kar, ale także ich skuteczna egzekucja i sprawne działania kontrwywiadowcze. Marek Biernacki (Koalicja Polska-PSL) oceniał, że projekt powinien być procedowany wcześniej, a nie w okresie trwającej już de facto kampanii wyborczej.

Jednocześnie przedstawiciele opozycji pozytywnie ocenili fakt wycofania się projektodawców z - ich zdaniem - "absurdalnego" przepisu przewidującego nieumyślną odmianę przestępstwa szpiegostwa. Projekt podlegał bowiem modyfikacjom, a w końcu maja do Sejmu wpłynęła autopoprawka wykreślająca zapis przewidujący do 5 lat więzienia dla osoby, która przekazuje wiadomość mogącą wyrządzić szkodę RP podmiotowi, co do którego na podstawie towarzyszących okoliczności "powinien i może przypuszczać, że bierze on udział w działalności obcego wywiadu".

Czytaj też

Pozytywną ocenę w sprawie projektu wyraził też wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski.

Projektem zajmie się teraz sejmowa komisja nadzwyczajna ds. zmian w kodyfikacjach. Jej posiedzenie poświęcone tej kwestii jest wyznaczone na środę na godz. 14.

Źródło:PAP
Reklama

Komentarze

    Reklama