Reklama

Bezpieczeństwo Wewnętrzne

Od czwartku strefa buforowa na granicy z Białorusią [AKTUALIZACJA]

Autor. Straż Graniczna/Twitter

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji odkryło karty w sprawie utworzenia strefy buforowej przy granicy polsko-białoruskiej. „Regulacja zostanie podpisana 12 czerwca br., a wejdzie w życie w czwartek, 13 czerwca br.” – podał resort.


AKTUALIZACJA 12.06.2024 r., godz. 14:25

Jak poinformował resort spraw wewnętrznych i administracji, minister Tomasz Siemoniak podpisał rozporządzenie w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu przebywania na określonym obszarze w strefie nadgranicznej przyległej do granicy państwowej z Republiką Białorusi.


O tym, że Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie sytuacji na wschodniej granicy Rzeczypospolitej Polskiej, której następstwem jest utworzenie strefy buforowej przy granicy w Białorusią, poinformował w poniedziałek premier Donald Tusk. Szef rządu zapewnił przy tym, że komunikat w tej sprawie wyda, jeszcze tego samego dnia, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Reklama

Kilka godzin później na stronie internetowej resortu spraw wewnętrznych i administracji pojawił się komunikat w sprawie rozporządzenia MSWiA dotyczący wprowadzenia czasowego zakazu przebywania na określonym obszarze w strefie nadgranicznej przyległej do granicy z Białorusią. „Projektowane rozporządzenie (…) wprowadzi czasowy, na okres 90 dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia, zakaz przebywania na określonym obszarze w strefie nadgranicznej. Regulacja zostanie podpisana 12 czerwca br., a wejdzie w życie w czwartek, 13 czerwca br.” – czytamy.

„W efekcie przeprowadzonych uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych, także z lokalnymi przedsiębiorcami i samorządowcami, uwagi i postulaty do projektu, w szczególności dotyczące zmniejszenia obszaru strefy nadgranicznej objętej czasowym zakazem przebywania zostały uwzględnione, a strefa ta została ograniczona do niezbędnego minimum” – podkreślił resort spraw wewnętrznych i administracji.

Czytaj też

Według projektu rozporządzenia strefa buforowa „obejmie zakazem przebywania długość granicy na odcinku 60,67 km, położonym w zasięgu terytorialnym Placówek Straży Granicznej w Narewce, Białowieży, Dubiczach Cerkiewnych oraz Czeremsze”. „Na odcinku około 44 km obszar objęty zakazem obejmie 200 m od linii granicy państwowej. Natomiast na odcinku około 16 km, położonym w rejonie rezerwatów przyrody, strefa będzie szersza i wyniesie około 2 km” – podkreśliło MSWiA.

„Proponowany obszar strefy objętej zakazem nie będzie obejmował, co do zasady, miejscowości i szlaków turystycznych, tak aby skutki wprowadzonych ograniczeń były jak najmniej uciążliwe dla mieszkańców, turystów czy innych podmiotów prowadzących działalność zawodową” – podano w komunikacie.

Czytaj też

Zapewniono także, że zaproponowane w projekcie rozwiązania „mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa zarówno osobom postronnym, a także funkcjonariuszom Policji, Straży Granicznej i żołnierzom oraz ograniczenie aktywności działań grup przemytniczych ułatwiających proceder nielegalnej migracji”.

Reklama
Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze