Reklama

Bezpieczeństwo Wewnętrzne

Nadchodzą spore zmiany w prawie o ruchu drogowym. Będzie kampania informacyjna

Fot. policja.pl
Fot. policja.pl

Planujemy ogólnopolską kampanię informacyjną o nadchodzących zmianach w prawie o ruchu drogowym - poinformował dyrektor Sekretariatu Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Konrad Romik. Kampania dotycząca m.in. poprawy bezpieczeństwa na przejściach ma być jedną z największych w historii KRBRD.

Na początku marca prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy Prawo o ruchy drogowym. Zgodnie z ustawą, pieszy zachowujący szczególną ostrożność, wchodzący na przejście dla pieszych ma mieć pierwszeństwo przed każdym pojazdem za wyjątkiem tramwaju. Regulacja wprowadza również zakaz tzw. jazdy na zderzaku oraz ujednolica do 50 km/h dopuszczalną prędkość w obszarze zabudowanym niezależnie od pory dnia. Nowe przepisy wejdą w życie 1 czerwca 2021 roku.

Odnosząc się do zbliżającego się terminu wejścia w życie wspomnianych przepisów, dyrektor Sekretariatu Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Konrad Romik poinformował, że KRBRD planuje przeprowadzenie bardzo dużej - jednej z największych w dotychczasowej historii Rady - kampanii informacyjnej. Dodał, że obecnie toczą się w tym zakresie postępowania o udzielenie zamówień publicznych. "Zgodnie z prawem realizujemy postępowania, które wyłonią odpowiednich wykonawców do tego, aby zrealizować poszczególne elementy kampanii nie tylko przez zakup czasu antenowego i realizacji działań w social media, ale też działań informacyjno-promocyjnych" - powiedział.

Romik dodał, że KRBRD chce przede wszystkim apelować i tłumaczyć, w jaki sposób zbliżające się zmiany w prawie o ruchu drogowym powinny być przez wszystkich uczestników ruchu stosowane, aby osiągnąć "radykalną poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego również na przejściach dla pieszych".

Z informacji Dyrektora Sekretariatu KRBRD wynika, że kampania rozpocznie się jeszcze przed wejściem w życie przepisów, ale jej nasilenie nastąpi od dnia 1 czerwca, kiedy nowelizacja wejdzie w życie. "Mamy nadzieję, że kampania będzie trwała aż do końca 2021 roku, w taki sposób, abyśmy mieli wielomiesięczne narzędzie do informowania uczestników ruchu drogowego zarówno o samych zmianach jak i o wadze tych zmian" - zaznaczył Romik.

Zwrócił też uwagę na to, że przepisy zmienią się w okresie przedwakacyjnym. Dlatego w kampanii szczególna uwaga zostanie zwrócona na kwestie uspokajania ruchu i stosowania ujednoliconego limitu 50 km/h w obszarze zabudowanym niezależnie od pory dnia, co - jak podkreślił - również ma bezpośrednie przełożenie na skutki zdarzeń drogowych z udziałem pieszych.

Zależy nam na zwróceniu ogólnospołecznej uwagi na to, że bezpieczeństwo zależy przede wszystkim od naszych zachowań i tego, czego nie powinniśmy robić, a jakie zachowania są pożądane, czyli kwestia zmiany mentalności i kształtowania odpowiednich postaw i zachowań.

Konrad Romik, dyrektor Sekretariatu Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Romik podkreślił, że kampania będzie zrealizowana tak, aby dotrzeć z informacją do jak najszerszej grupy uczestników ruchu drogowego. Zaznaczył przy tym, że najważniejszą kwestią jest prawidłowy przekaz zmian. "Niestety doświadczamy bardzo mocno negatywnej, czy bardzo niezrozumiałej narracji medialnej dotyczącej chociażby kwestii sformułowania <<bezwzględne pierwszeństwo pieszych>>. To absolutnie błędne, niepotrzebne i jednocześnie bardzo szkodliwe i niebezpieczne dla uczestników ruchu drogowego" - podkreślił.

Dodał, że KRBRD zamierza walczyć z takim sformułowaniem "poprzez sprzeciw i postulowanie do mediów, aby takiej narracji nie stosowano". "Czegoś takiego jak <<bezwzględne pierwszeństwo pieszych>> w Polsce, ani na świecie nie ma" - powiedział.

Zgodnie z zapisami noweli kierujący pojazdem, zbliżając się do przejścia dla pieszych, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność, zmniejszyć prędkość tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszego znajdującego się na tym przejściu albo na nie wchodzącego i ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na tym przejściu albo wchodzącemu na to przejście. 

Jak dodano w ustawie, pieszy już znajdujący się na przejściu ma pierwszeństwo przed każdym pojazdem, a z kolei pieszy dopiero na nie wchodzący ma pierwszeństwo przed każdym pojazdem za wyjątkiem tramwaju.

W nowelizacji przepisów zawarto zapis, zgodnie z którym podczas wchodzenia czy przechodzenia przez jezdnię lub torowisko, w tym również na pasach, pieszy nie będzie mógł korzystać z telefonu lub innego urządzenia elektronicznego w sposób, który prowadzi do ograniczenia możliwości obserwacji sytuacji na jezdni, torowisku lub przejściu dla pieszych.

Zmiany wprowadzają także obowiązek zachowania minimalnego odstępu między pojazdem, którym kierujemy, a pojazdem jadącym przed nami na tym samym pasie ruchu na autostradach i drogach ekspresowych, popularnie nazywanej jazdą na zderzaku. Odstęp między pojazdami ma być nie mniejszy niż połowa prędkości, z jaką porusza się dany pojazd. Oznacza to, że kierowca jadący z prędkością 100 km/h powinien jechać w odległości 50 metrów za pojazdem przed nim jadącym. Wyjątkiem ma być manewr wyprzedzania. 

Nowe przepisy ujednolicają także dopuszczalną prędkość w obszarze zabudowanym, obniżając ją do 50 km/h bez względu na porę doby. Obecnie w godzinach nocnych (godz. 23-5) dopuszczalną prędkością maksymalną jest 60 km/h.

Reklama
ReklamaŹródło:PAP
Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze