Reklama

Bezpieczeństwo Wewnętrzne

MSWiA tnie koszty. Tańsze legitymacje dla BNW

Fot. MSWiA
Fot. MSWiA

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji chce „wyposażyć” inspektorów Biura Nadzoru Wewnętrznego w nowe legitymacje służbowe. Zdaniem resortu zmiana dotychczasowego rozporządzenia podyktowana jest m.in. koniecznością obniżenia kosztów ich produkcji. Z wyliczeń wynika, że wytworzenie jednej legitymacji, według obowiązującego dziś wzoru, kosztować może nawet prawie 650 złotych.

Znowelizowana ustawa o szczególnych formach nadzoru sprawowanych przez ministra spraw wewnętrznych, powołująca do życia Biura Nadzoru Wewnętrznego, uchwalona została pod koniec ubiegłego roku. Od czasu powołania do życia jednostki nadzorującej służby mundurowe, jej inspektorzy posługiwali się legitymacjami służbowymi zgodnie ze wzorem określonym w wydanym 19 stycznia rozporządzeniu.

Na obowiązującej legitymacji inspektora BNW, dane znajdują się jedynie na awersie (rewers jest pusty) i zawierają podstawowe informacje o funkcjonariuszu. W górnej części umieszczono wyśrodkowany napis koloru czarnego: w pierwszej linii „MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI”, w drugiej linii - „BIURO NADZORU WEWNĘTRZNEGO”. Poniżej znajduje się miejsce na imię i nazwisko funkcjonariusza oraz na numer legitymacji służbowej. Dokument jest też opatrzony informacją: „Okazicielowi niniejszego dokumentu polecam udzielić wszelkiej pomocy przy wykonywaniu czynności służbowych prowadzonych przez inspektora Biura Nadzoru Wewnętrznego”. Na dole znalazło się miejsce na datę wydania oraz podpis i pieczęć Inspektora Nadzoru Wewnętrznego.

Czym różnić się będzie nowa legitymacja? Pierwszą widoczną zmianą jest bardziej „graficzna” forma nowego wzoru. Legitymacja zyska m.in. szaro-niebieskie zdobione tło z elementami graficznymi wypełnionymi napisem w postaci mikrodruku. Na awersie pojawi się też zdjęcie inspektora. Nowy kształt zyska także rewers, na który przeniesiono informację o tym, że „Okazicielowi niniejszego dokumentu polecam udzielić wszelkiej pomocy przy wykonywaniu czynności służbowych prowadzonych przez inspektora Biura Nadzoru Wewnętrznego”. Legitymacje będą wykonane z poliwęglanu.

image
Awers nowego wzoru legitymacji inspektora Biura Nadzoru Wewnętrznego. Fot. MSWiA
image
Rewers nowego wzoru legitymacji inspektora Biura Nadzoru Wewnętrznego. Fot. MSWiA

Jak podkreśla MSWiA, zmiana związana jest z potrzebą „obniżenia kosztów wytworzenia i personalizacji dokumentów przy zachowaniu standardów zabezpieczeń przez fałszerstwem i koniecznością zapewnienia możliwości skutecznej identyfikacji inspektorów Biura Nadzoru Wewnętrznego”. Jak informuje resort, koszt produkcji jednej sztuki legitymacji służbowej inspektora BNW według obecnie obowiązującego wzoru mógłby wynieść 650 złotych, a proponowane zmiany obniżą go nawet trzykrotnie. Jak przewiduje w wyliczeniach MSWiA koszt wytworzenia jednej legitymacji według nowego projektu, będzie oscylował w granicach 180 złotych. Nie mówimy tutaj wprawdzie o dużych liczbach (MSWiA szacuje konieczność zakupu 200 sztuk nowych legitymacji), jednak różnica między ceną obecnego rozwiązania, a tym ile może ono kosztować po wejściu w życie nowego rozporządzenia, budzi co najmniej zainteresowanie. 

Przypomnijmy, najważniejszym zadaniem BNW, na czele którego stoi Inspektor Nadzoru Wewnętrznego, jest egzekwowanie odpowiednich standardów pracy służb mundurowych podległych ministrowi spraw wewnętrznych i administracji. BNW zajmuje się też wszelkimi nieprawidłowościami w ich pracy, w tym przypadkami łamania prawa, czy naruszenia etyki zawodowej. Jednym z zadań jest też weryfikacja kandydatów na wyższe stanowiska w służbach mundurowych oraz funkcjonariuszy, którzy takie stanowiska już zajmują. Chodzi tu o komendantów, szefów i ich zastępców, dyrektorów i zastępców dyrektorów komórek organizacyjnych w podmiotach nadzorowanych przez MSWiA oraz naczelników. Weryfikacji będą poddawani także funkcjonariusze delegowani do BNW. Zgodnie z ustawą mogą być to policjanci, strażacy, strażnicy graniczni i funkcjonariusze SOP.

DM 

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze