Reklama

Bezpieczeństwo Wewnętrzne

Jak przypilnować polskiej granicy z pomocą krajowych rozwiązań?

Autor. MSWiA/Twitter

W trakcie odbywających się 29 i 30 Sierpnia w Depłutyczach Królewskich, targach Granice 2023, swoje wyroby prezentowała Grupa WB, producent systemów bezzałogowych oraz systemów łączności. Wśród rozwiązań znalazły się system ochrony perymetrycznej AMSTA oraz zintegrowany system łączności dyspozytorskiej i zarządzania kryzysowego PIK-MC.

Reklama

Artykuł sponsorowany

Reklama

AMSTA, czyli ochrona perymetryczna

Reklama

Jednym z najciekawszych produktów oferowanych przez Grupę WB jest system ochrony perymetrycznej AMSTA. System ten składa się z sensorów sejsmicznych umieszczanych w glebie, które spięte są w jeden system.

System pozwala na monitorowanie zarówno rozległych obszarów jak również tworzenie liniowego perymetru, pozwalając zabezpieczyć np. granicę państwową ale nie tylko. Za pomocą systemu AMSTA można stworzyć system perymetrii jednostek wojskowych lub innych obiektów zaliczanych do tzw. infrastruktury krytycznej państwa - jak rafinerie, porty morskie, porty lotnicze, infrastrukturę przesyłową surowców naturalnych itp.

System AMSTA może rozpoznać czy wykryty obiekt to zwierzę, człowiek lub pojazd (kołowy lub gąsienicowy), zaś w celu dalszej identyfikacji, system może być sprzęgnięty z kamerami dziennymi, noktowizyjnymi lub termowizyjnymi, które pozostają w stanie czuwania do momentu wykrycia obiektu i ich uruchomienia. Sensory sejsmiczne są w stanie wykryć człowieka z odległości około 75 m, natomiast pojazd z odległości 250 m, a ich sektor wykrycia wynosi 360 stopni. Wraz z wykryciem obiektu sensory wskazują w jakim sektorze nastąpiło wykrycie.

Możliwe jest również zbudowanie tzw. bariery mikrofalowej, oznacza to wykorzystanie wiązek mikrofalowych, swego rodzaju "niewidzialnego płotu", który przy próbie przekroczenia automatycznie alarmuje centrum dowodzenia o takiej próbie i miejscu, w którym została podjęta. Z systemem można także spiąć niewielkie powietrzne bezzałogowce, które na polecenie operatora mogą natychmiast ruszyć w stronę naruszonej strefy perymetru i dokonać weryfikacji i identyfikacji intruza. 

Kolejną funkcjonalnością systemu AMSTA jest możliwość podpięcia tzw. aktywnych efektorów, w formie inteligentnych środków rażenia, takich jak różnego rodzaju inteligentne pola minowe czy zdalnie sterowane moduły uzbrojenia. 

Korzyści z zastosowania systemu AMSTA to:

 • obniżenie kosztów funkcjonowania firm/instytucji poprzez wczesną identyfikację zagrożeń; 
 • obniżenie kosztów ubezpieczeń majątku i zmniejszenie kosztów budowy infrastruktury ziemnej i ogrodzeń; 
 • zmniejszenie strat spowodowanych następstwem wtargnięć, włamań itp.;
 • zmniejszenie kosztów utrzymania zakładu poprzez scentralizowanie zarządzania bezpieczeństwem zakładowym; 
 • minimalizacji fałszywych bądź nierozpoznawanych alarmów wymagających interwencji osobowej służby ochrony; 
 • praca w trybie 24/7/365 w każdych warunkach pogodowych deszcz, mgły, duże opady śniegu (z pragmatyki działania ochrony najgroźniejsze/świadome naruszenia stref chronionych mają miejsce w złych warunkach pogodowych); 
 • skalowalność systemu dzięki czemu jest możliwa jego stopniowa rozbudowa w zależności od potrzeb; 
 • bezpieczeństwo funkcjonowania systemu związane z produkcją na terenie Polski. 

Inteligenta łączność

Kolejnym prezentowanym systemem był PIK-MC, czyli bezpieczny, zintegrowany system łączności dyspozytorskiej i zarządzania kryzysowego, służący do integracji różnego rodzaju środków łączności podczas działań ratunkowych i zarządzania kryzysowego. Można więc powiedzieć, że PIK-MC jest odpowiednikiem wojskowych systemów zarządzania polem walki, czyli tzw. BMS (Battlefield Management System), co pozwala na znacznie bardziej efektywne zarządzanie i dowodzenie podległymi siłami. 

System PIK-MC może mieć następujące zastosowanie: 

 • Służby państwowe odpowiedzialne za bezpieczeństwo publiczne: Policja, Straż Graniczna, Krajowa Administracja Skarbowa; 
 • Służby ratunkowe: Pogotowie ratunkowe, Straż Pożarna, WOPR, GOPR; 
 • Służby ochrony obiektów infrastruktury krytycznej: rafinerie, elektrownie, porty, lotniska, magazyny surowców; 
 • Służby odpowiedzialne za ochronę i bezpieczeństwo podczas imprez masowych np. koncerty, mecze piłkarskie itp; 
 • Przedsiębiorstwa ochrony osób i mienia; 
 • Korporacje taksówkowe. 

Główne funkcjonalności systemu to: 

 • Ogólnokrajowa bezpieczna łączność dyspozytorska w oparciu o sieci komórkowe LTE i PLTE; 
 • Możliwość pracy w trybie autonomicznym poprzez organizację własnej sieci prywatnej; 
 • Integracja różnych, w tym również niekompatybilnych, systemów komunikacji radiowej (Tetra, DMR, radio analogowe etc.); 
 • Organizacja łączności dyspozytorskiej; 
 • Bezpieczny, mobilny dostęp do informacji z baz danych i rejestrów; 
 • Transmisja na żywo obrazów z kamer załóg mobilnych oraz z dronów; 
 • Szerokopasmowy dostęp do Internetu z wykorzystaniem sieci LTE, PLTE oraz SAT; 
 • Otwartość na integrację z innymi systemami; 
 • Budowanie świadomości sytuacyjnej. 

Jak widać, systemy proponowane przez Grupę WB mogą znaleźć swoje zastosowanie w wielu dziedzinach związanych z ogólnie pojmowaną obronnością i bezpieczeństwem. System AMSTA może zapewnić wzmocnienie ochrony granic państwowych, ale również infrastruktury wojskowej i cywilnej krytycznych z punktu widzenia funkcjonowania państwa.

Tymczasem system PIK-MC mógłby zwiększyć efektywność zarządzania Policją, Strażą Pożarną, Pogotowiem Ratunkowym. Nie tylko w sytuacjach kryzysowych, ale również w codziennej służbie, co może być użyteczne szczególnie w dużych ośrodkach miejskich.

Artykuł sponsorowany

Reklama

Komentarze

  Reklama