Autor

Damian Ratka

Redaktor

Specjalizuje się w broni pancernej pochodzącej z USA, Wielkiej Brytanii oraz byłego ZSRR.