Reklama

Bezpieczeństwo Wewnętrzne

Jak często podsłuchują służby, czyli kontrola operacyjna w liczbach

Autor. camilo jimenez / unsplash

Prokurator Generalny Adam Bodnar przesłał do parlamentu informację na temat stosowania kontroli operacyjnych przez służby za zeszły rok. Jak wynika z dokumentu, łącznie wnioski o podjęcie kontroli skierowano wobec prawie 6 tysięcy osób. Najwięcej złożyła Policja (wobec 5 233 osób). Były też jednak formacje, które w 2023 roku w ogóle nie skorzystały z tego uprawnienia.

Na stronach Sejmu i Senatu opublikowana została informacja Prokuratora Generalnego o łącznej liczbie osób, wobec których został skierowany wniosek o zarządzenie kontroli i utrwalania rozmów lub wniosek o zarządzenie kontroli operacyjnej w 2023 roku. Z dokumentu wynika, że w zeszłym roku wszystkie uprawnione służby skierowały „łącznie wobec 5 973 osób wnioski o zarządzenie kontroli i utrwalanie rozmów lub wnioski o zarządzenie kontroli operacyjnej”. Wobec 5 835 osób sądy zgodziły się na kontrolę, natomiast wobec 22 osób odmówiono jej zarządzenia. Z kolei wnioski wobec 116 osób nie uzyskały zgody prokuratora.

Reklama

W przedstawionej informacji Prokurator Generalny wyszczególnił informację dotyczącą każdej ze służb, które uprawnione są do prowadzenia kontroli operacyjnej. Z dokumentu wynika, że najwięcej wniosków złożyła Policja – wobec 5 233 osób. Na drugim miejscu uplasowała się Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, która w 2023 roku wnioskowała o kontrolę operacyjną wobec 220 osób. Na ostatnim miejscu „podium” znalazło się z kolei Centralne Biuro Antykorupcyjne, które złożyło wniosek o kontrolę wobec 145 osób. Z dokumentu wynika również, że Krajowa Administracja Skarbowa zawnioskowała o kontrolę wobec 33 osób, Służba Kontrwywiadu Wojskowego wobec 32 osób, Straż Graniczna wobec 114 osób, a Żandarmeria Wojskowa wobec 78 osób.

Jak się okazyje były też organy, które w zeszłym roku nie skierowały ani jednego wniosku o zarządzenie kontroli operacyjnej. Był to Inspektor Nadzoru Wewnętrznego, Służba Ochrony Państwa i Szef Inspektoratu Wewnętrznego Służby Więziennej.

Informacja Prokuratora Generalnego została również uzupełniona w liczbę osób, wobec których zarządzona była kontrola operacyjna Pegasusem w latach 2017-2022. „Mając na względzie, iż informacje te mogą być istotne dla prawidłowego funkcjonowania państwa, uprzejmie informuję, iż trzy służby w latach 2017-2022 stosowały kontrolę operacyjną urządzenia końcowego łącznie wobec 578 osób, przy czym w roku 2017 wobec 6 osób, w 2018 roku wobec 100 osób, w 2019 roku wobec 140 osób, w 2020 roku wobec 161 osób, w 2021 roku wobec 162 osób, a w 2022 roku wobec 9 osób” – czytamy w dokumencie.

Czytaj też

Porównując zeszłoroczne dane z informacjami z poprzednich lat wyraźnie widać, że z roku na rok organy wnioskowały o mniejszą liczbę kontroli. W 2022 roku wszystkie uprawnione służby skierowały łącznie wnioski wobec 6 381 osób. Z przedstawionej wtedy informacji wynika, że ABW wnioskowała o kontrolę operacyjną 193 osób, Centralne Biuro Antykorupcyjne – 184 osób, Krajowa Administracja Skarbowa – 15 osób, Policja – 5 538 osób, Służba Kontrwywiadu Wojskowego – 58 osób, Straż Graniczna – 211 osób, Żandarmeria Wojskowa – 68 osób. W 2022 roku ani jednego wniosku o zarządzenie kontroli operacyjnej nie skierował zarówno Inspektor Nadzoru Wewnętrznego, komendant SOP jak i szef Inspektoratu Wewnętrznego Służby Więziennej.

Z kolei w 2021 roku wystąpiono o kontrolę wobec 7 071 osób. Z dokumentu Prokuratora Generalnego (opublikowanego początku czerwca 2022 roku – przyp. red.) wynika, że ABW wnioskowała o kontrolę operacyjną wobec 177 osób, Centralne Biuro Antykorupcyjne – 223 osób, Krajowa Administracja Skarbowa – 15 osób, Policja – 6 009 osób, Służba Kontrwywiadu Wojskowego – 115 osób, Straż Graniczna – 291 osób, Żandarmeria Wojskowa – 90 osób. W 2021 roku o zarządzenie kontroli operacyjnej nie wnioskował Inspektor Nadzoru Wewnętrznego oraz szef SOP.

Reklama
Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze