Reklama

Bezpieczeństwo Wewnętrzne

Jacek Siewiera: systemy ochrony ludności powinny dziś przejść głęboką przemianę

Autor. Grzegorz Jakubowski/KPRP

„Systemy ochrony ludności powinny dziś przejść głęboką przemianę i dostosować się do działania nie tylko w sytuacjach katastrof naturalnych, ale też masowych kryzysów jak konflikt zbrojny” – mówi InfoSecurity24.pl Jacek Siewiera, Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego zapowiadając rozpoczynającą się dziś konferencję, której tematem będzie właśnie ochrona ludności oraz ratownictwo. W konferencji mają wziąć udział m.in. komendanci główni Państwowej Straży Pożarnej oraz Ochotniczej Straży Pożarnej, szefowie i wysocy przedstawiciele instytucji ds. ochrony ludności z Litwy, Łotwy i Estonii.

Reklama

28 lutego w Warszawie odbędzie się organizowana przez Biuro Bezpieczeństwa Narodowego konferencja poświęcona ratownictwu oraz ochronie ludności, z udziałem ekspertów z Polski, Litwy, Łotwy i Estonii. Jej celem, jak podkreśla BBN, jest analiza wyzwań dla krajowych systemów ochrony ludności m.in. w kontekście doświadczeń z pełnoskalowych działań wojennych na Ukrainie oraz pandemii Covid-19. Omówione zostać mają też kwestie zacieśniania współpracy międzynarodowej w działaniach ratowniczych, współpracy instytucji państwa z organizacjami pozarządowymi, idei „ratownictwa obywatelskiego" oraz wykorzystywania nowych technologii do wspierania systemów ochrony ludności. 

Reklama
Wyzwaniem na dziś jest jak najlepsze wykorzystanie doświadczeń z wojny na Ukrainie czy pandemii Covid-19 oraz zacieśnienie współpracy i wzmocnienie koordynacji między służbami ratowniczymi państw regionu.
Jacek Siewiera, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego
Reklama

Na zaproszenie Szefa BBN w konferencji udział wziąć mają m.in. komendanci główni Państwowej Straży Pożarnej oraz Ochotniczej Straży Pożarnej, szefowie i wysocy przedstawiciele instytucji ds. ochrony ludności z Litwy, Łotwy i Estonii oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych i wolontariusze. BBN podkreśla, że prowadzone z państwami bałtyckimi konsultacje są elementem działań Biura związanych z budowaniem odporności państwa na kryzysy, w tym realizacji Strategii Bezpieczeństwa Narodowego. 

Jak powiedział redakcji InfoSecurity24.pl Szef BBN Jacek Siewiera, "systemy ochrony ludności powinny dziś przejść głęboką przemianę i dostosować się do działania nie tylko w sytuacjach katastrof naturalnych, ale też masowych kryzysów jak konflikt zbrojny". Jego zdaniem, dotyczy to przede wszystkim państw regionu, "stąd inicjatywa nawiązania eksperckiej współpracy Polski z krajami bałtyckimi".

DM

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze