Reklama

Bezpieczeństwo Wewnętrzne

Gdzie jest Obrona Cywilna Kraju, gdy jej potrzebujemy?

Koronawirus SARS-CoV-2, wywołujący chorobę COVID-19, powinien stać się impulsem do szybkiego wdrożenia zmian w zakresie ochrony ludności i Obrony Cywilnej Kraju w Polsce. Przede wszystkim dlatego, że wydarzenia takie jak epidemie lub pandemie, wymagają zastosowania radykalnych środków - ocenia dr Jacek Raubo.

Reklama

Komentarze

    Reklama