Reklama

Bezpieczeństwo Wewnętrzne

DEXTER wykryje broń i bomby w miejscach publicznych

Autor. NATO, nato.int

Sztuczna inteligencja (SI) ma wesprzeć wykrywanie materiałów wybuchowych i broni palnej w mocno zatłoczonych miejscach. System był już testowany w Rzymie. Urządzenie nazwane DEXTER powstało w oparciu o działania NATO dotyczące nowych technologii EDT.

Reklama

NATO poinformowało o powstaniu prototypu urządzenia, które jest dedykowane wykrywaniu broni i materiałów wybuchowych w miejscach zatłoczonych. Chodzi o efektywne zabezpieczenie chociażby stacji wchodzących w skład komunikacji publicznej, które są narażone na ataki terrorystyczne. DEXTER, czyli Detection of EXplosives and firearms to counter TERrorism, miał być już testowany na stacji metra w Rzymie. Jak podało w oficjalnym komunikacie NATO, zorganizowany 24 i 25 maja pokaz w stolicy Włoch obejmował prezentację DEXTER-a w realnym środowisku na potrzeby kontaktu z podmiotami przemysłowymi oraz państwowymi, które mogą być potencjalnie zainteresowane wdrożeniem tego rodzaju rozwiązań na masową skalę. Sojusz Północnoatlantycki wsparł powstanie wspomnianej technologii poprzez program NATO Nauka na Rzecz Pokoju i Bezpieczeństwa (NATO Science for Peace and Security Programme).

Reklama

Czytaj też

Reklama

Obserwacja zatłoczonych miejsc z wykorzystaniem DEXTERa ma być możliwa zdalnie, w czasie rzeczywistym.Chodzi o wykluczenie długotrwałych, wyrywkowych kontroli np. pasażerów na stacjach kolejowych, metra czy lotniskach. Ma to ograniczyć potrzebę tworzenia punktów kontrolnych, które opóźniają przemieszczanie się osób, co jest bardzo dobrze znane chociażby na lotniskach. Twórcy zapewniają, że DEXTER integruje kilka rodzajów istniejących już technologii z zakresu bezpieczeństwa i umożliwia włączenie w przyszłości do systemu dodatkowych rozwiązań, jeśli zaszłaby taka potrzeba.

Asystent Sekretarza Generalnego NATO David van Weel stwierdził, że "to, co dostarczył DEXTER, to rozwiązanie na skrzyżowaniu zwalczania terroryzmu i rozwoju zaawansowanych technologii, zgodnie ze strategicznymi celami oraz priorytetami NATO".  DEXTER, jak czytamy, to rezultat działań w ramach natowskiego Planu Działań w zakresie Zwalczania Terroryzmu, który opiera się na najnowszych osiągnięciach w dziedzinie sensorów, wykrywania zagrożeń i wprowadzania do sektora bezpieczeństwa rozwiązań bazujących na sztucznej inteligencji (SI). NATO zauważa, że rozwój DEXTER-a stanowi doskonały przykład wypełniania agendy Sojuszu w zakresie inwestowania w rozwój nowych i przełomowych technologii (EDT).

Czytaj też

W rozwijaniu DEXTER-a udział wzięło jedenaście instytucji rządowych i badawczych z czterech państw NATO. Współpracowały ze sobą Francja, Niemcy, Włochy i Niderlandy oraz, co ważne, także państwa partnerskie, czyli Finlandia, Republika Korei, Serbia oraz Ukraina. Warto zauważyć, że Program Nauka na Rzecz Pokoju i Bezpieczeństwa (SPS) ma promować dialog i praktyczną współpracę między państwami członkowskimi oraz państwami partnerskimi w oparciu o badania naukowe, innowacje technologiczne i wymianę wiedzy. Program SPS oferuje finansowanie, doradztwo eksperckie i wsparcie dostosowanych do potrzeb działań związanych z bezpieczeństwem cywilnym, które odpowiadają strategicznym celom NATO, w tym właśnie jeśli chodzi o przeciwdziałanie zagrożeniom terrorystycznym.

JR

Reklama

Komentarze

    Reklama