Reklama

Służby Mundurowe

ABW ujawnia: od 2008 drastycznie zmalała liczba kontroli operacyjnych

  • Fot. ABW
    Fot. ABW
  • Fot. ABW
    Fot. ABW

6 grudnia br. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego opublikowała dane z lat 2002-2011 nt. liczby stosowanych przez agencję kontroli operacyjnych. Według nich, po 2007 roku ABW zmniejszyła swą aktywność w tym zakresie nawet o połowę.Liczba wniosków Szefa ABW o zastosowaniu kontroli operacyjnej skierowanych na podst. art. 27 ustawy z dn. 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. nr 74, poz. 676, ze zm.) w latach 2002 - 2007 wyniosła kolejno: 48 (28.11-31.12), 847, 1278, 1748, 1751, 2031.W 2008 r. wniosków było już 50% mniej niż w roku poprzednim - 938, w 2009 - 1080, w latach 2010 i 2011 odnotowano dalszy ich spadek, odpowiednio do 749 i 524.

Szef ABW opublikował dane dot. kontroli operacyjnych w wykonaniu wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego (NSA) z dnia 21 września 2012 r., nr sygn. akt I OSK 1393/12.

ABW oświadczyła również, że działa w granicach prawa i "nie nadużywa kontroli operacyjnej".

Więcej danych i wykresów znajduje się na stronie ABW.

(MMT)
Reklama

Komentarze

    Reklama