Reklama

Za Granicą

Polak na czele "kryzysowej" dyrekcji UE

Unia europejska
Autor. European Parliament/Flickr/CC BY 2.0

Komisja Europejska podjęła we wtorek decyzję o mianowaniu Macieja Popowskiego na stanowisko szefa Dyrekcji Generalnej ds. Europejskich Operacji Ochrony Ludności i Pomocy Humanitarnej (DG ECHO). Departament ten koordynuje reagowanie UE na klęski żywiołowe i sytuacje kryzysowe poprzez udzielanie pomocy humanitarnej.

Reklama

Popowski obejmie funkcję 1 marca. Jak podała KE, Polak ma 15-letnie doświadczenie w Komisji i innych organach UE w radzeniu sobie z sytuacjami kryzysowymi, wyzwaniami polityki rozwojowej oraz szerokim zakresem spraw związanych z pokojem i bezpieczeństwem, w tym aspektami wojskowymi i cywilnymi. Odegrał kluczową rolę w koordynacji reakcji UE na kryzys humanitarny na Ukrainie spowodowany inwazją rosyjską.

Reklama

Czytaj też

Reklama

Maciej Popowski od 2016 r. pełni funkcję Zastępcy Dyrektora Generalnego w Dyrekcji Generalnej ds. Sąsiedztwa i Negocjacji w sprawie Rozszerzenia (DG NEAR). Na tym stanowisku był odpowiedzialny za migrację, bezpieczeństwo, relacje z Parlamentem Europejskim, Turcją i południowym sąsiedztwem. Od września 2020 do stycznia 2022 roku pełnił obowiązki dyrektora generalnego w tej samej DG. W latach 2011-2015 pełnił funkcję Zastępcy Sekretarza Generalnego Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych (ESDZ), gdzie nadzorował Wspólną Politykę Bezpieczeństwa i Obrony, politykę bezpieczeństwa i zapobiegania konfliktom oraz politykę rozwojową. Od 2009 do 2011 roku kierował Gabinetem Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego Jerzego Buzka. Wcześniej był dyrektorem w Dyrekcji Generalnej ds. Współpracy Międzynarodowej i Rozwoju (DG DEVCO).

Przed dołączeniem do KE w 2008 roku przez kilka lat pracował w Stałym Przedstawicielstwie RP przy UE, m.in. jako Zastępca Szefa Misji i Ambasador przy Komitecie Politycznym i Bezpieczeństwa. Był również zaangażowany w negocjacje akcesyjne Polski do UE.

Czytaj też

Funkcjonująca przy Komisji Dyrekcja Generalna ds. Europejskiej Ochrony Ludności i Pomocy Humanitarnej (ECHO) kieruje pomocą humanitarną i ochroną ludności cywilnej. Ta Dyrekcja Generalna zajmuje się zarówno świadczeniem pomocy humanitarnej przez UE, jak i koordynowaniem oraz ułatwianiem operacji związanych z ochroną ludności cywilnej na szczeblu unijnym poprzez UMOL (Unijny Mechanizm Ochrony Ludności).

Źródło:PAP / InfoSecurity24.pl
Reklama

Komentarze

    Reklama