Reklama

Służby Mundurowe

Ukraiński parlament pozwoli obcokrajowcom na służbę w armii

  • Fot. mil.gov.ua
    Fot. mil.gov.ua

Werchowna Rada w pierwszym czytaniu przyjęła ustawę proponującą pozwolić obywatelom innych państw służyć w ukraińskiej armii. 

Za przyjęciem projektu nr 2389 głosowało w minionym tygodniu 257 na 438 deputowanych. Polega on na wprowadzeniu modyfikacji do obecnie obowiązujących przepisów, aby ułatwić wstępowanie do Sił Zbrojnych Ukrainy obcokrajowcom oraz osobom bez obywatelstwa. Obecnie istniejące regulacje zawarte w ustawach: „O obowiązku wojskowym i służbie wojskowej”, „O Siłach Zbrojnych Ukrainy” oraz „O statusie służby wewnętrznej Sił Zbrojnych Ukrainy” – nie dają takiej możliwości. Autorem nowej ustawy jest znany analityk wojskowy Dmytro Tymczuk.

Tymczuk zwraca uwagę na fakt, iż po tym, jak rozpoczęto formowanie oddziałów SZU czy MSW mających walczyć w strefie operacji antyterrorystycznej na zasadach ochotniczych, zaczęli zgłaszać się obcokrajowcy z doświadczeniem wojskowym. Sporo z nich brało udział w walkach mimo braku zezwalających im na to podstaw prawnych. Chodzi tu m.in. o Ukraińców pochodzących m.in. z Kanady czy Wielkiej Brytanii, ale i obywateli innych państw. Na chwilę obecną, w świetle obowiązujących przepisów, udział obcokrajowców w działaniach zbrojnych jest formalnie karalny z artykułu 263 Kodeksu Karnego Ukrainy – „Nielegalne posługiwanie się bronią, amunicją lub substancjami wybuchowymi”.

Nowa ustawa pozwolić ma na wstępowanie do ukraińskiej armii bez konieczności przyjmowania ukraińskiego obywatelstwa. W opinii Tymczuka, przystępowanie obcokrajowców w szeregi ukraińskiej armii pozwoli ograniczyć zasięg mobilizacji oraz da oszczędności dla budżetu państwa, dzięki braku konieczności wypłacania wynagrodzenia, rent dla inwalidów czy pomocy finansowej dla rodzin poległych. Ustawa wejdzie w życie po drugim czytaniu i podpisie prezydenta Ukrainy.

Reklama

Komentarze

    Reklama