Reklama

Służby Specjalne

Sejmowa speckomisja pozytywnie o wykonaniu budżetów służb specjalnych w 2017 r.

<p>Fot. CBA</p>
<p>Fot. CBA</p>

Sejmowa komisja ds. służb specjalnych przyjęła – choć niejednomyślnie – pozytywną opinię o wykonaniu w 2017 r. budżetów służb specjalnych – ABW, AW, CBA, SKW i SWW. Omawiana była też sprawa dotacji dla CBA z Funduszu Sprawiedliwości w wysokości 25 mln zł.

Speckomisja analizowała wykonanie budżetów służb na 2017 r. aż na trzech posiedzeniach. We wtorek zajmowała się sprawozdaniami Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego oraz Centralnego Biura Antykorupcyjnego, w środę – Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Służbą Kontrwywiadu Wojskowego. – Ogólnie jesteśmy zadowoleni jako komisja z przestawionych sprawozdań, dlatego że były one wyczerpujące, wnikliwe, przekrojowe i przedstawiały, czym poszczególne instytucje zajmowały się w 2017 r. Mamy też oczywiście wnioski na przyszłość – relacjonował Opioła.

Z kolei w czwartek posłowie zapoznali się z wynikami kontroli, jaką Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła w zakresie wykonania budżetów wszystkich pięciu służb specjalnych w 2017 r. – Najwyższa Izba Kontroli we wszystkich przypadkach oceniła pozytywnie wykonanie budżetów – powiedział przewodniczący speckomisji.

Ostatecznie komisja przyjęła opinię pozytywną. – Opinia nie była jednogłośna. Pięć głosów za, dwa przeciw – poinformował Opioła.

Podkreślił, że służby specjalne w 2017 r. dostały więcej pieniędzy niż to było zaplanowane w ustawie budżetowej, bowiem wnioskowały do rządu o przyznanie dodatkowych środków.

Jedną z rozpatrywanych kwestii było przekazanie do CBA 25 mln zł z Funduszu Sprawiedliwości (dawniej Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej), który podlega Ministerstwu Sprawiedliwości. Zdaniem NIK przekazanie pieniędzy było złamaniem prawa, które wyraźnie mówi, że służby specjalne, w tym CBA mogą być finansowane wyłącznie z budżetu państwa. Resort sprawiedliwości uważa natomiast, że uchwalona w lipcu 2017 r. ustawa "wręcz nakazała Funduszowi Sprawiedliwości finansowanie ustawowych zadań jednostek sektora finansów publicznych, czyli m.in. CBA, związanych właśnie z wykrywaniem i zapobieganiem przestępczości". W tej sprawie komisja poprosiła o wyjaśnienia zarówno CBA, jak i NIK.

Oczywiście tu jest spór, ale uważam, że wszystko jest zgodnie z prawem i Centralne Biuro Antykorupcyjne zgodnie z przepisami mogło wystąpić o tego rodzaju pieniądze. Inni członkowie mają inne zdanie na ten temat. Najwyższa Izba Kontroli też ma w tej kwestii swoje ustalenia – powiedział Opioła.

Nowy wiceprzewodniczący speckomisji

Od czwartku sejmowa komisja ds. służb specjalnych ma nowego wiceprzewodniczącego. Został nim Jarosław Krajewski z PiS. Wakat na stanowisku był od grudnia 2017 r., gdy z komisji odszedł poseł Marek Suski z PiS (objął stanowisko w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów). Drugim wiceprzewodniczącym komisji pozostaje lider sejmowego klubu Kukiz’15 Paweł Kukiz.

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze