Reklama

Służby Specjalne

Budżet uchwalony: obniżka dla Agencji Wywiadu, podwyżki dla pozostałych służb specjalnych

fot. aw.gov.pl
fot. aw.gov.pl

Sejm uchwalił w czwartek budżet państwa na 2018 r. Dla Agencji Wywiadu oznacza to mniej pieniędzy niż w 2017 r. Znacząco więcej środków otrzymają natomiast Służba Wywiadu Wojskowego, Centralne Biuro Antykorupcyjne oraz Służba Kontrwywiadu Wojskowego. W przypadku CBA wzrost jest jednak mniejszy niż chciała sejmowa komisja ds. służb specjalnych.

Agencja Wywiadu jest jedyną służbą specjalną, której budżet się zmniejszy. W tym roku otrzyma ona ponad 188,5 mln zł, czyli o 1,5 proc. mniej niż w 2017 r. Obniżka to przede wszystkim skutek zmniejszenia o prawie jedną piątą wydatków majątkowych, które w 2018 r. wyniosą 10,5 mln zł. Wydatki bieżące AW (174,2 mln zł), w tym środki na wynagrodzenia (89,1 mln zł), pozostaną na praktycznie niezmienionym poziomie.

W październiku 2017 r. sejmowa komisja ds. służb specjalnych wystąpiła o dodatkowe ponad 24 mln zł dla Agencji Wywiadu. Przewodniczący komisji Marek Opioła (PiS) powiedział Defence24.pl, że jest potrzeba unowocześnienia AW, przeprowadzenia remontów oraz zachowania równowagi w porównaniu ze Służbą Wywiadu Wojskowego, której budżet wzrośnie.

Czytaj więcej: Sejmowa komisja wnioskuje o dodatkowe pieniądze dla Agencji Wywiadu i CBA

Jednak na początku grudnia poprawka speckomisji została negatywnie zaopiniowana przez sejmową komisję finansów publicznych. Prawdopodobnie wynikało to ze stanowiska Ministerstwa Finansów, które było przeciw uszczuplaniu rezerwy na współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej. To ona została wskazana jako źródło dodatkowych pieniędzy na AW.

Czytaj więcej: Sejmowa komisja przeciw zwiększeniu budżetów CBA i Agencji Wywiadu

W efekcie poprawka speckomisji przepadła, nie została nawet poddana pod głosowanie w czwartek jako wniosek mniejszości.

Taki sam los spotkał drugą zaproponowaną przez speckomisję poprawkę – o podwyżkę budżetu CBA na 2018 r. o ponad 68 mln zł w porównaniu z kwotą zaproponowaną przez rząd w projekcie budżetu państwa. Pieniądze miały zostać przeznaczone na remonty, inwestycje i rozwój systemów teleinformatycznych. Również ta poprawka nie uzyskała pozytywnej rekomendacji komisji finansów publicznych i nie była głosowana w czwartek.

Różnica między AW a CBA jest jednak taka, że budżet Biura i tak w 2018 r. znacząco wzrośnie. Będzie wynosił prawie 197,5 mln zł, czyli o prawie jedną czwartą więcej niż w 2017 r. O ponad 40 proc. zwiększy się fundusz na wynagrodzenia w Biurze (z 97,5 mln do prawie 137 mln zł), zaś wydatki bieżące – o prawie 28 proc. (z 140,7 mln do nieco ponad 180 mln zł). Wobec nieprzyjęcia poprawki zgłoszonej przez sejmową komisję ds. służb specjalnych drugi rok z rządu CBA będzie miało na wydatki majątkowe ok. 15,3 mln zł.

Czytaj także: Prace nad projektem ustawy o PNR w MSWiA. Kończy się czas na implementację dyrektywy [ANALIZA]

Budżet Służby Wywiadu Wojskowego w tym roku wzrośnie o 38 proc., do poziomu nieco ponad 264 mln zł. Choć wydatki bieżące wzrosną tylko o 4 proc. (do ponad 148 mln zł), to wydatki majątkowe podskoczą z niecałych 46 mln zł w 2017 r. do ponad 112 mln zł w tym roku. Według posła Opioły jest to wynik prowadzonych przez SWW inwestycji.

Wzrośnie także budżet Służby Kontrwywiadu Wojskowego. Otrzyma ona niecałe 237,5 mln zł, czyli ponad 10 proc. więcej niż w 2017 r. Wydatki bieżące SKW mają przekroczyć 199 mln zł (wzrost o ponad 10 proc.), a majątkowe – 32 mln zł (wzrost o ponad 19 proc.).

Budżet Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, czyli największej polskiej służby specjalnej, w 2018 r. wyniesie niecałe 632 mln zł, co oznacza niemal 4-procentowy wzrost w porównaniu z 2017 r. Zdecydowaną większość będą stanowiły wydatki bieżące (prawie 597 mln zł, czyli o 4 proc. więcej niż w tym roku). Fundusz na wynagrodzenia ma wynieść prawie 406 mln zł, czyli wzrośnie o niecałe 6 proc. Środki na inwestycje, czyli wydatki majątkowe sięgną prawie 18 mln zł (wzrost o 2,5 proc.).

ABW jako jedyna służba specjalna ma w budżecie też niewielką kwotę na współfinansowanie projektów z udziałem środków UE – to 743 tys. zł, ponad dwa razy więcej niż w 2017 r.

Środków na ABW dotyczyła jedna z poprawek przyjętych w czwartek przez posłów. Formalnie odebrali oni Agencji nieco ponad 1 mln zł i przeznaczyli te pieniądze na sprawy zagraniczne. Będzie to jednak część budżetu na funkcjonowanie oficerów łącznikowych ABW za granicą. Zmienia się więc jedynie sposób zaksięgowania tych pieniędzy.

Czytaj także: Służby wywiadowcze między zaufaniem a kontrolą [ANALIZA]

Dodatkowo, na budżety ABW i CBA składają się środki z rezerw celowych zapisane w trzech pozycjach budżetu państwa.

W jawnym tekście załączników do ustawy budżetowej można znaleźć łączny budżet każdej ze służb specjalnych, jak i środki na wydatki bieżące (to największa pozycja w budżecie każdej służby), wydatki majątkowe (czyli szeroko rozumiane inwestycje) oraz emerytury mundurowe (według budżetowej klasyfikacji "świadczenia na rzecz osób fizycznych"). W przypadku służb cywilnych w ustawie jest też informacja o środkach przeznaczanych na wynagrodzenia, które są częścią wydatków bieżących.

Teraz ustawa budżetowa na 2018 r. trafi do Senatu, który może jeszcze zaproponować poprawki.

Czytaj także: Płk Grzegorz Małecki: Państwo musi być świadome roli i istoty swoich służb wywiadowczych [WYWIAD]

Reklama

Komentarze

    Reklama