Wyboista droga projektu zmian w art. 15a

7 kwietnia 2021, 16:53
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. fot. KPRM
Fot. KPRM

Projekt zmian w ustawie o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy, regulujący kwestię osławionego art. 15a, nie nabrał oczekiwanego przez mundurowych legislacyjnego rozpędu. Miał on zostać przyjęty przez rząd - zgodnie z planami - do końca marca br., ale tak się jednak nie stało. Wiceszef MSWiA podczas niedawnego spotkania z przedstawicielami mundurowej "Solidarności" miał jednak zapewnić, że rozmowy na temat art. 15a będą kontynuowane. 

O zmiany w mundurowej ustawie emerytalnej, które uregulowałyby kwestie zaliczania do emerytury lat pracy "z cywila" zabiegają od lat przedstawiciele niemal wszystkich mundurowych środowisk. Konieczność ich wprowadzenia zapisano nawet w mundurowych porozumieniach podpisanych w 2018 roku. Na projekt funkcjonariusze czekali aż do końca września 2020 roku i jak się szybko okazało przedstawione przez MSWiA propozycje nie do końca spełniły oczekiwania środowiska. Jeszcze na etapie konsultacji wewnątrzresortowych szereg uwag zgłosili związkowcy reprezentujący formacje podległe MSWiA, a wtórowali im m.in. funkcjonariusze Służby Więziennej, którzy zabiegają - z poparciem nadzorującego SW wiceministra sprawiedliwości - wnioskując o to, by projekt dotyczył także ich formacji. 

Porządkując fakty. Projekt został 9 lutego został wpisany do Wykazu Prac Legislacyjnych i Programowych Rady Ministrów i jak wynika z zawartych tam informacji, powinien zostać przyjęty przez rząd do końca pierwszego kwartału tego roku. Tak się nie stało i nie do końca wiadomo na jakim obecnie etapie legislacyjnym dokument ten się znajduje. Redakcja InfoSecurity24.pl 31 marca zapytała o tę sprawę Centrum Informacyjne Rządu, jednak do dnia publikacji tego materiału nie otrzymaliśmy odpowiedzi co dzieje się obecnie z projektem "ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw". KPRM pytaliśmy też o to, kiedy projekt zostanie przyjęty przez Radę Ministrów oraz z czego wynika opóźnienie. Także na te pytania do dziś nie odpowiedzi nie otrzymaliśmy. Projektu nie opublikowano także na stronach Rządowego Centrum Legislacji. 

Dlaczego więc dokument nie został jeszcze przyjęty przez rząd i nie trafił do Sejmu? Powodów może być oczywiście wiele, jednak wydaje się, że jednym z bardziej prawdopodobnych jest ten związany z brakiem porozumienia na linii MSWiA-funkcjonariusze, a to z kolei znajduje potwierdzenie w licznych uwagach przesyłanych przez związkowców reprezentujących mundurowych już jakiś czas temu. Zastrzeżenia, jakie zgłaszali, jeśli miałby zostać zaakceptowane, wpłynęłyby bowiem na dość znaczącą zmianę pierwotnych założeń poczynionych przez MSWiA. Funkcjonariusze oczekują bowiem m.in. rezygnacji z konieczności posiadania 25 lat służby, bez osiągnięcia których doliczenie pracy z cywila, zgodnie z założeniami MSWIA, jest niemożliwe czy zmiany wysokości mnożnika, który MSWiA ustaliło na poziomie 1,3 proc. A to tylko dwie z wielu uwag jakie przedstawiono resortowi spraw wewnętrznych i administracji. Brak porozumienia dotyczący podstawowych kwestii, jakie nowelizacja ustawy ma regulować, może więc być jednym z czynników hamulcowych. Trudno bowiem przypuszczać, że MSWiA zdecyduje się na przeprowadzenie przez rząd i skierowanie do Sejmu ustawy w kształcie tak krytykowanym przez środowisko, którego ma w końcu dotyczyć. Choć trzeba też jasno powiedzieć, że przy obecnej sytuacji budżetowej nic nie jest wykluczone. 

Maciej Wąsik, wiceszef MSWiA, a jednocześnie osoba odpowiedzialna za projekt tych zmian, na niedawnym spotkaniu z mundurową "Solidarnością" miał zapewnić, że prace nad projektem trwają i jest gotowy do rozmów. Pytanie tylko, kiedy mundurowi mogą liczyć na ich zakończenie i jaki będzie ich finalny efekt? 

Reklama
Reklama

KomentarzeLiczba komentarzy: 51
Szczęśliwy
środa, 7 kwietnia 2021, 23:50

Czekałem na zmianę art.15a i się nie doczekałem emerytura przyszła szybciej.

Logiczny
czwartek, 8 kwietnia 2021, 10:12

Najprościej by było jakby wszyscy byli na takich samych zasadach, czyli wszyscy doliczają cywila tak jak przed 1999 rokiem. Nawet Ci co przyszli do służby po 2013, z tą różnicą, że oni po 25 latach, a le wtedy już mają 60 procent plus cywil. Budżet na tym nie straci, bo przecież ZUS nie będzie musiał nic wypłacać, a funkcjonariusze będą mieli jasną sytuację. Oczywiści można ewentualnie zostawić prawo wyboru, czy ktoś chce doliczać cywila, czy woli np. pracować na drugą emeryturę z ZUS

Olaka
środa, 7 kwietnia 2021, 21:10

Gdzie podwyżki ???

glif
środa, 7 kwietnia 2021, 19:17

Ponieważ dotyczy to relatywnie bardzo niewielkiej grupy f-szy 99-03, mogliby przynajmniej tę niewielką część uszczęśliwić- mam nadzieję, że tak się stanie.

Olo
środa, 7 kwietnia 2021, 22:52

Jak już to zrobią, to wszyscy odtrąbią pełny sukces. I przy każdej okazji będą o tym przypominać. To będzie stały argument, aby nie robić nic innego. Nie będzie waloryzacji, wzrostu uposażeń czy poprawy warunków służby, bo PRZECIEŻ ZMIENILIŚMY 15A.

PACTA SUNT SERVANDA
środa, 7 kwietnia 2021, 22:14

Zasada prawo nie działa wstecz inaczej zwana zakazem retroaktywności prawa ,to jedna z podstawowych zasad demokratycznego Państwa Prawa. Według tej zasady niemożliwe jest działanie prawa wstecz ,a zatem tworzenie i stosowanie prawa które odnosiłoby się do zdarzeń prawnych mających miejsce przed jego wejściem w życie. Tą zasadę złamano w 2003 roku wprowadzając dla grupy 99-03 ART15a który dotyczy wszystkich formacji mundurowych dla których został nieprawnie wprowadzony i podzielił służby.

asp
czwartek, 8 kwietnia 2021, 21:24

Zapomniałeś jeszcze o tych którym obniżono emerytury za poprzedni ustrój.

koniar
czwartek, 8 kwietnia 2021, 10:43

Trafna uwaga. Tylko jakoś do nich nie docierają takie argumenty. Uporządkowanie tej kwestii, powinno być formalnością, a nie jest.

Majlo
środa, 7 kwietnia 2021, 21:46

A co z f-szami przyjętymi po 2003 a przed obowiązującymi przepisami emerytalnymi? Oni też mają wypracowane lata z cywila których nie mogą doliczyć do emki! Stworzymy im kolejny art.15 xyz? Jak uszczęśliwiamy to wszystkich po równo!!!

Tweets InfoSecurity24