Reklama

Centralne Biuro Antykorupcyjne

Ponad 310 tys. sztuk amunicji dla CBA. Biuro wybrało dostawcę

Fot. CBA
Fot. CBA

Już po otwarciu ofert jasne było, że Centralne Biuro Antykorupcyjne może być zmuszone do unieważnienia części zadań w przetargu na zakup amunicji i granatów. Wszystko przez m.in. zbyt małe budżety przewidziane na poszczególne części lub – jak w przypadku amunicji do granatnika 40x46mm – przez fakt, że żadna z firm nie była zainteresowana realizacją dostaw. CBA wybrała jednak najkorzystniejsze jej zdaniem oferty w tych częściach postępowania, w których było to możliwe i jeśli dojdzie do podpisania umów, do Biura trafić może w sumie ponad 310 tys. sztuk amunicji.

W CBA ku końcowi zmierza jeden z większych w ostatnim czasie przetargów na zakup amunicji. Zgodnie z przewidywaniami nie wszystkie z 11 zadań (na które podzielono postępowanie) udało się zakończyć wyborem oferty. Nie zmienia to jednak faktu, że do Biura i tak trafić może 310 300 sztuk amunicji, z czego największą część stanowić będzie 239 300 sztuk amunicji 9mm FMJ. Co ciekawe jedyna mieszcząca się w budżecie Biura oferta - pochodząca od firmy Obrót Bronią i Amunicją COLT Bogumiła Porowska z Krotoszyna – nie została w ogóle poddana ocenie. CBA za najkorzystniejszą uznała propozycję złożoną przez warszawski Cenzin opiewającą na 179 546,79 złotych brutto, co przekracza pierwotny budżet Biura o niespełna 5 tys. złotych.

Propozycja Cenzinu uznana została za najkorzystniejszą także w drugiej części postępowania, które dotyczyło dostaw amunicji 9mm JHP w liczbie 2000 sztuk. Wybór tej oferty nie jest jednak zaskoczeniem, bowiem żadna inna firma nie była zainteresowana realizacją tych dostaw, które kosztować będą nieco ponad 2 tys. złotych (2 312,40 zł).

Także trzecia część przetargu, dotycząca 5 000 sztuk amunicji 5,56x45mm NATO, należy do warszawskiego Cenzinu. CBA ponownie wybrało bowiem ofertę właśnie tej firmy. Z dokumentów przetargowych wynika, że tylko propozycja Cenzinu (65 866,50 zł), mieściła się w budżecie Biura (72 000 zł).

Czwarte zadanie, w ramach którego CBA chciało kupić 3000 sztuk amunicji 5,56x45mm NATO z pociskiem typu Frangible, zrealizuje firma UMO. Budżet CBA wynosił wprawdzie 7500 złotych, a oferta UMO była o 1660 złotych wyższa (7 660,00 zł), jednak wygląda na to, że CBA znalazło dodatkowe środki na ten cel. Spółka z podwarszawskiej Zielonki dostarczy też, w ramach zadania 10, 25 sztuk granatów hukowo-błyskowych 6-strzałowych za 9 325 zł. W tej części postępowania pojawiła się jedna oferta - pochodząca od UMO - wynosząca dokładnie tyle ile przewidywany na ten cel budżet.

Ostania część postępowania (zadanie 7), w której CBA dokonało wyboru oferty, dotyczy amunicji barwiącej, treningowej 9mm typ FX/FOF w liczbie 24 000 szt. Także w tym przypadku za najkorzystniejszą uznano propozycję Cenzinu. Co ciekawe wszystkie złożone oferty przekraczały budżet Biura (56 160 zł). Cenzin spośród nich proponował jednak najniższą cenę (64 353,60 zł) i to jego ofertę wybrano. 

Pozostałe pięć części przetargu unieważniono. W przypadku zadań: 5 (amunicja .223 Remington FMJ – 17 500 szt.), 6 (amunicja 5,56x45mm przeznaczona do broni z tłumikiem dźwięku – 10 000 szt.) i 11 (granaty ćwiczebne hukowe – 200 szt.) CBA odwołuje się do przepisów ustawy prawo zamówień publicznych, zgodnie z którymi postępowanie można unieważnić jeśli cena najkorzystniejszej oferty lub oferty z najniższą ceną przewyższa kwotą, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Nieco inaczej sprawa wygląda w przypadku zadnia 8 (amunicja barwiąca, treningowa 5,56mm typ UTM  – 5 000 szt.) i 9 (amunicja do granatnika 40x46mm – 25 szt.). Tutaj CBA powołuje się na przepisy ustawy mówiące o tym, że w postępowaniu „nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu”.

Jeśli decyzja o wyborze najkorzystniejszych ofert nie zostanie oprotestowana przez innych oferentów, a CBA podpisze umowy na dostawy amunicji, największym beneficjentem przetargu będzie warszawska spółka Cenzin, będąca częścią Polskiej Grupy Zbrojeniowej. W sumie dostarczając do CBA łącznie 310 300 sztuk różnego typu amunicji, zarobi ona ponad 312 tys. złotych. 

DM

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze