Reklama

Centralne Biuro Antykorupcyjne

Oficer Wojska Polskiego zatrzymany przez CBA i ŻW

Fot. CBA
Fot. CBA

Centralne Biuro Antykorupcyjne i Żandarmeria Wojskowa zatrzymały oficera Wojska Polskiego, byłego żołnierza i pięciu przedsiębiorców w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości przy przetargach dla wojska. Wobec wojskowych zastosowano areszt tymczasowy.

Delegatura Centralnego Biura Antykorupcyjnego we Wrocławiu prowadzi pod nadzorem Wydziału VIII do spraw Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Poznaniu śledztwo dotyczące podejrzenia popełnienia przestępstwa przez żołnierzy Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu oraz współdziałające z nimi osoby cywilne w latach 2018-2019. Chodzi o szereg przestępstw związanych z planowaniem i realizacją postępowań o udzielenie zamówień publicznych w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych. Śledztwo obejmuje także niedopełnienie obowiązków służbowych, wejście w porozumienie z innymi osobami w związku z prowadzonymi postępowaniami przetargowymi, bezprawne ujawnianie informacji o planowanych i prowadzonych postępowaniach o udzielenie zamówień, składanie fałszywych oświadczeń i przyjmowania korzyści majątkowych za zachowania stanowiące naruszenie przepisów prawa. W trakcie postępowania badane są zamówienia publiczne między innymi na zakup środków spożywczych, sprzętu i usług na potrzeby armii, których wartość przekracza 10 mln zł.

Funkcjonariusze CBA i Żandarmerii Wojskowej zatrzymali na terenie województw dolnośląskiego i lubuskiego 7 osób, w tym czynnego i byłego żołnierz Wojska Polskiego oraz pięciu przedsiębiorców działających w branży gastronomicznej. Jednocześnie przeszukano 8 lokalizacji, w tym miejsca pracy oraz zamieszkania zatrzymanych.

Wszystkie zatrzymane osoby zostały doprowadzone do Wydziału ds. Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Poznaniu, gdzie usłyszały zarzuty. Sąd przychylił się do wniosku prokuratury o zastosowanie tymczasowego aresztu wobec byłego i obecnego żołnierza. Natomiast wobec pięciu przedsiębiorców prokurator zastosował wolnościowe środki zapobiegawcze, w tym dozór Policji, poręczenia majątkowe, zakaz opuszczania kraju oraz zakaz kontaktowania z innymi podejrzanymi.

Jak podkreśla CBA, to nowe śledztwo prowadzone przez CBA i pierwsza realizacja w tej sprawie.

Reklama
Reklama

Reklama

Komentarze

    Reklama