Reklama

Centralne Biuro Antykorupcyjne

CBA stawia na zdalne szkolenia

Fot. CBA
Fot. CBA

Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatwierdził zmiany dotyczące formy i trybu szkolenia funkcjonariuszy tej służby. Od 24 lutego br. mogą one odbywać się zdalnie.

W Dzienniku Urzędowym Centralnego Biura Antykorupcyjnego opublikowane zostało zarządzenie, które zmienia formy i tryb szkolenia funkcjonariuszy służby. Zgodnie z nim, w uzasadnionych przypadkach dyrektor Biura Kadr i Szkolenia CBA może zdecydować o przeprowadzeniu szkolenia podstawowego lub specjalistycznego w trybie zdalnego nauczania. 

Jak komentował Stanisław Żaryn, rzecznik prasowy ministra-koordynatora służb specjalnych, zmiana w przepisach wewnętrznych jest podyktowana "koniecznością dostosowania sytuacji do wymogów przedłużającego się stanu epidemii". "Dotychczasowe doświadczenia wskazały na konieczność wypracowania bardziej elastycznego podejścia do organizowanych szkoleń. Nowe przepisy stosowane będą jedynie w odniesieniu do szkoleń podstawowych i specjalistycznych, które mają charakter teoretyczny" – podkreślił Żaryn.

Rzecznik zapewnił, że tryb szkoleń realizowanych w sposób zdalny ma być jedynie uzupełnieniem dotychczasowej formy prowadzenia szkoleń i nie oznacza obniżenia standardów szkoleń funkcjonariuszy CBA.

Szkolenia podstawowe i specjalistyczne są szkoleniami obowiązkowymi dla funkcjonariuszy przyjętych do służby w CBA, niezależnie od stażu służby lub pracy poza CBA, i są bezpośrednio związane z przebiegiem służby. To podstawowe obejmuje m.in. zasady funkcjonowania czy strukturę służby, etykę zawodową, podstawy ochrony informacji niejawnych, czynności analityczne czy nawet szkolenie strzeleckie. Natomiast w przypadku tych specjalistycznych, mówimy o szkoleniach dla funkcjonariuszy na stanowiskach, na których są wymagane specjalistyczne kwalifikacje zawodowe, a w szczególności kwalifikacje związane z wykonywaniem czynności operacyjno – rozpoznawczych, dochodzeniowo – śledczych, analityczno – informacyjnych oraz kontrolnych. By zostać na nie skierowanym funkcjonariusz musi posiadać odpowiedni staż służby w CBA, pozytywną opinię służbową oraz pełnić służbę na stanowiskach wymagających kwalifikacji specjalistycznych. Trwa ono od 2 czy 3 tygodni. 

Osobę przyjętą do służby w CBA mianuje się funkcjonariuszem w służbie przygotowawczej na okres do 3 lat. W okresie tym funkcjonariusz CBA podlega intensywnemu szkoleniu i, nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy, opiniowaniu służbowemu.

PAP/IS24

Reklama
Reklama

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze