Reklama

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Obywatel Indii zatrzymany. Jego obecność w Polsce "stwarza realne zagrożenie o charakterze terrorystycznym"

Fot. Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej
Fot. Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej

Na podstawie materiałów zgromadzonych przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego Straż Graniczna zatrzymała obywatela Indii. W ocenie ABW obecność mężczyzny w Polsce stwarza realne zagrożenie o charakterze terrorystycznym - poinformował rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn. 

Zatrzymany w maju br. obywatel Indii przebywa obecnie w ośrodku Straży Granicznej, gdzie oczekuje na wydalenie w Polski. Z materiałów ABW wynika, że mężczyzna jest silne zradykalizowany i stwarza bezpośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa wewnętrznego RP. Zatrzymany wykazuje skłonność do przemocy, zaś z jego deklaracji wynikało, że jest zdolny do podjęcia działań o charakterze terrorystycznym. 

W związku z ustaleniami ABW mężczyzna zostanie wydalony z Polski. Obecnie znajduje się w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców Straży Granicznej. 

W ostatnich latach Agencja wielokrotnie podejmowała działania mające na celu wydalenie z Polski cudzoziemców, których obecność stwarzała realne zagrożenie dla RP. W latach 2015-2019 na podstawie materiałów ABW wydalono 14 cudzoziemców stanowiących zagrożenie terrorystyczne. Procedury wydalenia obywateli innych państw z Polski usprawniła uchwalona ponad 4 lata temu ustawa o działaniach antyterrorystycznych.

Jeszcze w maju br. Straż Graniczna we współpracy z Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymała czterech obywateli Tadżykistanu, którzy mieli w Polsce prowadzić działania mające na celu werbowanie konwertytów na islam, do przeprowadzenia działań o charakterze terrorystycznym. Zgromadzony przez ABW materiał dowodzi, iż zatrzymani sympatyzują i popierają działalność organizacji terrorystycznej tzw. Państwa Islamskiego. Mężczyźni także trafili do strzeżonego ośrodka Straży Granicznej w celu wydalenia i wpisania ich do wykazu osób niepożądanych na terytorium RP i strefy Schengen. 

Natomiast w kwietniu br. Straż Graniczna i Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymały obywatela Libanu, "którego działalność stanowiła realne zagrożenie o charakterze terrorystycznym". "Zgromadzone przez Agencję informacje wskazują, że cudzoziemiec planował zorganizowanie na terenie RP oraz innych krajów UE siatki mającej na celu przeprowadzenie zamachów terrorystycznych w państwach Europy Zachodniej" - informował wtedy Stanisław Żaryn. 

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze