Reklama

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego

ABW zatrzymała Czeczena podejrzewanego o terroryzm

Zdjęcie ilustracyjne, Fot. sierż. Paweł Świstak (ŻW)
Zdjęcie ilustracyjne, Fot. sierż. Paweł Świstak (ŻW)

„28 listopada 2018 r. zatrzymany został ob. Federacji Rosyjskiej narodowości czeczeńskiej Alvi A. Mężczyzna podejrzany jest o popełnienie przestępstwa terrorystycznego” – poinformował Rzecznik Prasowy Ministra Koordynatora Służb Specjalnych. Alvi A. miał brać również czynny udział w działaniach militarnych na Bliskim Wschodzie w szeregach Państwa Islamskiego.

Z informacji jakie przekazał Stanisław Żaryn wynika, że Alvi A. był członkiem organizacji terrorystycznych działających na terenie Turcji i Syrii. Brał również czynny udział w działaniach militarnych na Bliskim Wschodzie w szeregach Państwa Islamskiego. Mężczyzna usłyszał w prokuraturze zarzuty popełnienia czynów opisanych w Art. 258 ust. 2 Kodeksu karnego.

Jeżeli grupa albo związek określone w § 1 mają charakter zbrojny albo mają na celu popełnienie przestępstwa o charakterze terrorystycznym, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

Art. 258 ust. 2 Kodeksu Karnego

Zatrzymany Czeczen utrzymywał na terytorium RP kontakty z innymi radykałami, z których kilku zostało już deportowanych do kraju pochodzenia. ABW zidentyfikowała podejrzanego jako członka grupy zajmującej się wsparciem logistycznym organizacji terrorystycznych. Na wniosek Prokuratury Okręgowej w Warszawie Alvi A. został tymczasowo aresztowany.

Wobec Alviego A. prowadzono również postępowania przygotowawcze, w których miał on status podejrzanego w związku z zarzutem organizowania nielegalnej migracji. Jego zatrzymanie to efekty współpracy funkcjonariuszy ABW i Policji – podkreślił w komunikacie Rzecznik Ministra Koordynatora Służb Specjalnych.

Mamy świadomość, i to jest kolejna historia, która tego dowodzi, że Polska jest częścią świata zagrożonego terroryzmem. Polska ma odpowiednia narzędzia, tutaj głównie służby mają odpowiednie metody pracy, żeby to zagrożenie terrorystyczne neutralizować.

Stanisław Żaryn, Rzecznik Prasowy Ministra Koordynatora Służb Specjalnych

Kluczowe - jak mówił - było uchwalenie ustawy o działaniach antyterrorystycznych. Jak zaznaczył, ustawa ta "w ostatnich tygodniach została bardzo dobrze oceniona przez Europejskie Centrum Doskonalenia Przeciwko Zagrożeniom Hybrydowym w Helsinkach i została uznana za modelowy przykład tak zwanych dobrych praktyk, które mogą być promowane i przedstawiane innym krajom UE i NATO jako wzór do naśladowania". 

Przypomnijmy, Sejm uchwalił ustawę o działaniach antyterrorystycznych w czerwcu 2016 r.. Ustawa przewiduje, że głównym koordynatorem polityki antyterrorystycznej i osobą odpowiedzialną za zapobieganie zdarzeniom o charakterze terrorystycznym będzie szef ABW. Ustawa określa zasady m.in. wprowadzania stopni alarmu terrorystycznego; przy trzecim i czwartym (najwyższym) minister spraw wewnętrznych moze zarządzić zakaz zgromadzeń publicznych lub imprez masowych - sam albo na wniosek szefa ABW lub komendanta głównego policji.

W ustawie przewidziano także prowadzenie przez szefa ABW wykazu osób, które mogą mieć związek ze zdarzeniami o charakterze terrorystycznym. ABW uzyskała też dostęp do informacji i danych objętych tajemnicą bankową oraz do baz danych prowadzonych przez instytucje państwa - w przypadku spraw dotyczących zagrożenia terrorystycznego. Szef ABW może zarządzić wobec cudzoziemca podejrzanego o działalność terrorystyczną - na okres do trzech miesięcy - niejawne prowadzenie czynności polegających np. na nagrywaniu jego rozmów telefonicznych, dostępie do jego przesyłek oraz korespondencji, w tym elektronicznej. Oprócz odcisków palców i wizerunku twarzy od cudzoziemców będzie można pobierać materiał biologiczny do badań DNA.

Zgodnie z ustawą sąd może zdecydować, "w celu zapobiegania, przeciwdziałania i wykrywania przestępstw o charakterze terrorystycznym oraz ścigania ich sprawców" o blokowaniu treści w internecie na 30 dni, a jednokrotnie przedłużyć ten czas jeszcze o trzy miesiące. W ustawie zawarte są przepisy dotyczące działań kontrterrorystycznych - to przede wszystkim uprawnienie do wykonania strzału snajperskiego. Przepisy ustawy określają też m.in. tryb unieszkodliwiania lub przejmowania dronów.

Organizacje broniące praw człowieka, Rzecznik Praw Obywatelskich i GIODO krytykowali podczas prac nad ustawą część jej zapisów, m.in. dot. ograniczenia wolności zgromadzeń, blokowania treści w internecie, postępowania wobec cudzoziemców oraz obowiązku rejestracji kart prepaid.

PAP/DM

Reklama

Komentarze

    Reklama