Reklama

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego

ABW ruszyło z e-learningiem z prewencji terrorystycznej

Fot. ABW
Fot. ABW

Wystartował specjalny portal e-learningowy, który ma pozwolić na efektywniejsze szkolenie funkcjonariuszy oraz pracowników różnych instytucji państwowych pod kątem problematyki zagrożeń terrorystycznych. Projekt jest efektem działania ABW, a dokładniej Centrum Prewencji Terrorystycznej. Stworzenie portalu e-learningowego było możliwe również dzięki uzyskaniu współfinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu „Podnoszenie kompetencji służb bezpieczeństwa państwa, pracowników administracji publicznej i ośrodków naukowo-badawczych oraz rozwój ich współpracy w obszarze bezpieczeństwa narodowego”.

Centrum Prewencji Terrorystycznej ABW (CPT ABW) uruchomiło właśnie swój najnowszy projekt. Jest to portal e-learningowy dedykowany szkoleniu pracowników urzędów oraz przedstawicieli administracji publicznej. O przygotowywaniu tego projektu pisaliśmy na łamach InfoSecurity24.pl już w październiku zeszłego roku. Jak wskazano, na przygotowanym portalu znajdują się filmy edukacyjne oraz kurs e-learningowy z zakresu prewencji terrorystycznej. Miały być one przygotowane w oparciu o wiedzę ekspercką funkcjonariuszy CPT ABW oraz wymianę informacji z partnerskimi służbami specjalnymi. Dostęp do portalu jest reglamentowany, bowiem można z niego skorzystać po wcześniejszym otrzymaniu loginu i hasła.

ABW zaznacza, że w skład grupy docelowej portalu e-learningowego wchodzą osoby reprezentujące MSWiA, Policję, Straż Graniczną, Służbę Więzienną, Urząd do Spraw Cudzoziemców, Urząd Pracy, Straż Pożarną, Krajową Administrację Skarbową, Służbę Ochrony Państwa, Instytut Pamięci Narodowej, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, a także Urzędy Wojewódzkie. Dzięki takiej inicjatywie, szczególnie obecnie mając na uwadze ograniczenia związane z COVID-19, mogą oni podnosić w pierwszej kolejności własną świadomość antyterrorystyczną w czasie dostosowanym do ich własnych obciążeń zawodowych. Jest to o tyle komfortowe, że pozwala uelastycznić znacząco proces szkolenia. Nie mówiąc już o zdolności do czerpania informacji ze sprawdzonych źródeł, mając na uwadze specyfikę szumu informacyjnego, który wytworzył się w ostatnich latach wokół spraw powiązanych ze zjawiskiem terroryzmu.

CPT ABW wskazuje, iż cały kurs został zbudowany na pięciu modułach. W ich zakresie uczestnicy mogą zapoznać się ze zjawiskiem radykalizacji, uzyskać podstawowe, rekomendowane zachowania w przypadku zagrożenia o charakterze terrorystycznym. Otrzymują też wiedzę z zakresu ratownictwa w warunkach zagrożenia. Co ciekawe, nie zapomniano o domenie cyber, coraz częściej wykorzystywanej przez terrorystów, ale jeszcze niezbyt kojarzonej w sposób masowy z uproszczonym obrazem terroryzmu. Stąd też wyróżniony został moduł cyberbezpieczeństwa. Kursanci mają też mieć dostęp do wiedzy z zakresu komunikacji strategicznej, zabezpieczenia obiektów, a także alarmowania i ewakuacji.

CPT ABW zapewniło dostęp do 7 filmów oraz 40 animacji, zaś sam kurs ma zawierać elementy interaktywne, pozwalające na zwiększenie możliwości odbioru i utrwalenia wiedzy przez dwutorową aktywność uczestników. Podkreśla się przy tym, że po ukończeniu szkolenia i pozytywnym rozwiązaniu testu, każdy użytkownik ma legitymować się odpowiednim certyfikatem. CPT ABW już wcześniej starała się wprowadzić do polskiego dyskursu nowy zakres dyskusji o prewencji terrorystycznej uruchamiając specjalną kampanią społeczną 4U, bazującą na stronie internetowej oraz niezbędnych materiałach informacyjnych – tekstowych, graficznych oraz wideo.

Reklama
Reklama


Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze