Reklama

Służby Mundurowe

Wysługa lat nie dla byłych funkcjonariuszy. Posłowie zmienią przepisy?

Zdjęcie ilustracyjne
Zdjęcie ilustracyjne
Autor. policja.pl

O tym, że przeniesienie się ze służb MSWiA do wojska nie jest takie proste, pisaliśmy już na kilka tygodni temu. Zmiana wymaga bowiem m.in. zgody szefa resortu spraw wewnętrznych i administracji, a ten niezbyt często decyduje się na podjęcie takiej decyzji. Mundurowym, którzy chcą jednak zmienić „barwy”, pozostaje wtedy zwolnienie się z dotychczasowej służby i przyjęcie do wojska. I o ile mogą oni liczyć na „przepisanie” stopnia służbowego czy zaliczenie dotychczasowej służby do emerytury, o tyle wysługa lat – powiększająca comiesięczne uposażenie – stanowi pewien problem. Czy posłowie zdecydują się na zmianę przepisów w tej kwestii? 

Reklama

"W zmianie przepisów lub ich doprecyzowaniu chodzi o byłych funkcjonariuszy służb mundurowych np. Policji, którzy sami zwolnili ze służby, aby móc podjąć służbę jako żołnierze zawodowi, ponieważ nie otrzymali zgody od Pana Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji" – czytamy w petycji złożonej do Sejmu. Jak dodano, "po udanym przyjęciu do zawodowej służby wojskowej, przepisuje się im stopień na równorzędny z danej formacji mundurowej do wojskowego, okresy emerytalne łączy się, poprzednią służbę wlicza się do nagrody jubileuszowej, ale nie wlicza się wysługi lat z poprzedniej formacji do wysługi wojskowej". To z kolei, jak podkreśla wnioskodawca, ma "przełożenie na uposażenie, brak dodatku stażowego, do wynagrodzenia (...)". Zdaniem autora, przepisanie stopnia z innej formacji na stopień wojskowy, jest "równoznaczne z odpowiednim stażem wypracowanym w danej formacji", a wysługa lat nie może zostać wyzerowana. Brak kontynuacji wysługi lat ma również skutki w dodatku za długoletnią służbę, wypłacanym po 15 latach w mundurze, czy dodatku przedemerytalnym po 25-latach i 28,5-latach. 

Reklama

Autor petycji prosi posłów o zmianę lub doprecyzowanie obowiązujących przepisów i wliczenie wysługi lat, stażu pracy byłych funkcjonariuszy służb mundurowych do wysługi wojskowej.

Wspierać "mobilność"?

Reklama

Co o propozycji zmian w przepisach sądzą posłowie? Jak na razie nie wiadomo, bowiem niedawno termin rozpatrywania petycji przedłużono. Do sprawy odniosło się jednak Biuro Analiz Sejmowych. W wydanej opinii czytamy, że "przyjęcie rozwiązania postulowanego w petycji leżałoby w interesie wojskowych będących byłymi funkcjonariuszami poszczególnych służb" i, że – co oczywiste – "podwyższenie wynagrodzeń i zwiększenie innego rodzaju uprawnień żołnierzy zawodowych doprowadzi jednak do zwiększenia wydatków budżetowych na ten cel". Jak zaznaczają sejmowi legislatorzy, "ewentualne uwzględnienie postulatu zawartego w petycji powinno więc wiązać się z pogłębioną oceną, czy i w jakim zakresie ustawodawca ma wspierać mobilność pomiędzy poszczególnymi służbami oraz osoby odbywające kolejno służbę w różnych formacjach we własnym interesie, a nie w potwierdzonym interesie określonych służb". 

Czytaj też

Wydaje się, że właśnie w owym wspieraniu "mobilności" może być największy problem. Jak wiemy bowiem – z informacji jakie przekazał wiceszef MSWiA Maciej Wąsik – według danych na 20 marca 2023 r., tylko w przypadku 7,5 proc. próśb złożonych przez funkcjonariuszy służb resortu spraw wewnętrznych i administracji, jego szef wyraził zgodę na przeniesienie do dalszego pełnienia służby w ramach zawodowej służby wojskowej. To co nie do końca na rękę szefowi MSWiA, może być po myśli resortowi obrony narodowej. Zapowiedzi dotyczące 300 tys. armii znane są nie od dziś, a problemy z rekrutacją dotyczą zapewne w podobnej mierze wojska jak i np. Policji. Nowe regulacje mogłyby więc zachęcić byłych mundurowych, którzy nie otrzymali zgody szefa MSWiA na zmianę formacji, do wstępowania w wojskowe szeregi, a MON zyskałby żołnierzy z doświadczeniem w służbie. 

Czytaj też

Autor petycji zaznacza, że opisywany problem występuje "w dużej skali". Ta oczywiście jest zupełnie inna dla Policji i wojska, bowiem obie formacje dość znacząco odróżniają się m.in. liczebnością. Nie do końca wiemy więc o jakich liczbach dokładnie mowa, jednak nie zmienia to faktu, że – choć w tej chwili MSWiA nie prowadzi prac legislacyjnych dotyczących zmiany przepisów – szansę na zmianę regulacji mają posłowie sejmowej komisji do spraw petycji. O tym, czy zdecydują się na zainicjowanie korekt, dowiemy się kiedy komisja rozpatrzy złożoną na początku kwietnia petycję.

Reklama

Komentarze (1)

  1. Limano

    Niestety funkcjonariusz policji w wojsku niema żadnego doświadczenia, jako Sierżant czy chorąży niema zielonego pojęcia o pracy, procedurach, przepisach i dotego jest zdziwiony ze panuje tam większą dyscyplina niż w policji.

Reklama