Reklama

Służby Mundurowe

Wakaty w służbach: po kilkanaście procent w SOP i SG, po kilka w policji i PSP

opracowanie InfoSecurity24.pl
opracowanie InfoSecurity24.pl

W policji nieobsadzone jest 6,1 proc. stanowisk etatowych, w Służbie Ochrony Państwa – 17,6 proc., w Państwowej Straży Pożarnej – 4,8 proc., zaś w Straży Granicznej – 13,5 proc. – wynika z informacji przedstawionych we wtorek przez wiceszefa MSWiA Jarosława Zielińskiego.

Dane te Zieliński przekazał posłom z komisji administracji i spraw wewnętrznych. Towarzyszyli mu szefowie wszystkich służb podległych i nadzorowanych przez resort – komendant główny policji nadinsp. Jarosław Szymczyk, komendant główny Państwowej Straży Pożarnej gen. brygadier Leszek Suski, komendant główny Straży Granicznej gen. bryg. Tomasz Praga oraz komendant Służby Ochrony Państwa gen. bryg. Tomasz Miłkowski.

Jak poinformował Zieliński, w policji jest obecnie 103 309 etatów, a służy 97 026 funkcjonariuszy (stan na 1 czerwca 2018 r.). Oznacza to, że wakaty są na 6283 stanowiskach, a więc stanowią niecałe 6,1 proc.

Zieliński Szymczyk
fot. R. Lesiecki Defence24.pl

Zieliński podkreślił, że w 2018 r. już przyjęto do służby policji 924 kandydatów. W tym czasie odeszło jednak 1695 policjantów. Z pisemnej informacji, jaką MSWiA przesłało bowiem sejmowej komisji, wynika, że na koniec 2017 r. w służbie było 98 721 policjantów, a więc odsetek wakatów wynosił 4,44 proc.

Można przypuszczać, że spadek liczby policjantów (a także innych funkcjonariuszy) w pierwszej połowie 2018 r. najpewniej wiąże się z tym, że co roku największa fala odejść ze służby jest w pierwszym kwartale. Wówczas funkcjonariusze z reguły mogą bowiem liczyć na nieco wyższe emerytury niż ich koledzy, którzy odchodzą pod koniec poprzedniego roku.

Wiceminister przytoczył też dane o liczbie funkcjonariuszy w latach 2010-16, gdy stan etatów w policji był niższy o tysiąc funkcjonariuszy i wynosił 102 309. Na koniec 2010 r. odsetek wakatów stanowił 4,78 proc., 2011 r. – 4,83 proc., 2012 r. – 5,95 proc., 2013 r. – 4,51 proc., 2015 r. – 3,39 proc., zaś 2016 r. – 2,32 proc. (dane na koniec 2014 r. nie padały na posiedzeniu komisji). – Problem z wakatami w policji jest ciągły. On się waha pomiędzy pewnymi wielkościami, ale nigdy nie było tak, aby udało się doprowadzić do wypełnienia 100 proc. limitu etatowego i pewnie do 100 proc. to się nigdy nie uda – skomentował te dane Zieliński.

W Służbie Ochrony Państwa, która niedawno zastąpiła Biuro Ochrony Rządu, jest 2375 etatów, a faktycznie służy w niej 1957 funkcjonariuszy. Oznacza to, że wakaty są na 418 stanowiskach, czyli 17,6 proc. etatu (stan na 31 maja 2018 r.).

Wiceszef MSWiA podkreślał, że w latach 2016-17 znacząco wzrosła liczba funkcjonariuszy powoływanych do służby w BOR. W 2015 r. ukompletowanie formacji było na poziomie ok. 65 proc.

W Państwowej Straży Pożarnej limit etatowy wynosi 30 993, w tym 490 utworzonych już 2018 r. W służbie pozostaje 29 494 zawodowych strażaków. Wakaty są więc na 1499 stanowiskach, co stanowi 4,8 proc. stanu etatowego (stan na 30 kwietnia 2018 r.). Zieliński zwracał uwagę, że w tym roku PSP zasili 358 absolwentów szkół pożarniczych.

Z pisemnej informacji MSWiA wynika, że w na koniec 2017 r. w PSP było 30 505 etatów, z których obsadzonych było 29 792. Wakaty były więc na 713 stanowiskach, a więc na 2,3 proc.

W Straży Granicznej jest natomiast 16 611 etatów, w tym 400 utworzonych w tym roku. W formacji służy 14 359 funkcjonariuszy. Liczba wakatów wynosi więc 2252, co stanowi 13,5 proc. stanowisk etatowych (stan na 31 maja 2018 r.).

Źródło: opracowanie Infosecurity24.pl na podstawie informacji MSWiA
Źródło: opracowanie Infosecurity24.pl na podstawie informacji MSWiA

Zieliński tłumaczył posłom, że obecnie w służbach mundurowych obowiązuje zasada, że należy czynić wszystko, aby wakatów w ogóle nie było. – Jedynym ograniczeniem naboru w czasie mogą być tylko zdolności szkoleniowe – podkreślił wiceminister.

Wszyscy komendanci główni służb podległych i nadzorowanych przez ministra spraw wewnętrznych i administracji zostali zobowiązani do uczynienia wszystkiego, by zwiększyć pierwotnie zakładane limity przyjęć na ten rok. Żeby one zostały zwiększone maksymalnie do wysokości limitu etatowego, jeżeli tylko będzie to możliwe z powodów obiektywnych.

wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Jarosław Zieliński
Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze