Reklama

Służby Mundurowe

Uposażenia w górę. Zielone światło dla "1000 plus" w służbach MSWiA

Autor. MSWiA

Zapowiadane przez kierownictwo resortu spraw wewnętrznych i administracji zrównanie pierwszej płacy w służbach podległych MSWiA z poborami żołnierzy wkrótce stanie się faktem. Rozporządzenia, które są niezbędne by podnieść pensję na start, pojawiły się w Dzienniku Ustaw. Według dokumentów, nowe regulacje mają zastosowanie od 1 maja.

Pomysł zrównania pierwszej płacy w służbach podległych Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji z poborami żołnierzy zawodowych pojawił się w połowie marca. Zapowiedział go ówczesny szef resortu Marcin Kierwiński, który ocenił – na przykładzie Policji, że „służba jest kompletnie niekonkurencyjna na przykład ze służbą w wojsku”. „Mówiąc szczerze jest to kompletnie nielogiczne, więc to też będziemy zmieniać” – zapewnił szef resortu spraw wewnętrznych i administracji” – tłumaczył.

Reklama

Jak się okazało, po niespełna trzech miesiącach od zapowiedzi podwyższenie pierwszej płacy w służbach podległych MSWiA wkrótce stanie się faktem. W Dzienniku Ustaw opublikowane zostały odpowiednie rozporządzenia - dotyczące Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej i Służby Ochrony Państwa – które są już podpisane przez wiceszefa resortu Wiesława Szczepańskiego.

Warto wskazać, że w poszczególnych służbach podległych MSWiA sposób rozdziału kwot jest jednak różny.

Czytaj też

W Policji zmiana polega na podwyższeniu mnożnika kwoty bazowej w 1 grupie zaszeregowania w kolumnie oznaczonej lit. „D” z 1,433 do 1,915, co stanowi kwotę wzrostu uposażenia zasadniczego o 1.010 zł. „Podwyższenie uposażenia zasadniczego policjanta zaszeregowanego na stanowisku kursanta spowoduje, że wysokość uposażenia zasadniczego wraz z dodatkami o charakterze stałym wynosić będzie ok. 6 000 zł. Docelowa wysokość uposażenia na stanowisku kursant będzie analogiczna do wysokości najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego” – wskazywało MSWiA w uzasadnieniu do rozporządzenia.

W Państwowej Straży Pożarnej utworzony został „dodatek wprowadzający do służby” dla nowoprzyjętych strażaków oraz strażaków pełniących służbę na stanowisku służbowym stażysta. Według rozporządzenia, dodatek wprowadzający do służby przyznaje się strażakowi w miesięcznej stawce w wysokości 544 złotych. Jak zapewniał w uzasadnieniu do projektu rozporządzenia resort spraw wewnętrznych, nowy dodatek spowoduje, że wysokość uposażenia zasadniczego wraz z dodatkami o charakterze stałym wynosić będzie ok. 6 000 zł. W rozporządzeniu zawarto również, że strażak straci prawo do dodatku wprowadzającego do służby „z dniem mianowania na wyższe stanowisko służbowe”.

Reklama

W Straży Granicznej zmiana polega na podwyższeniu mnożnika kwoty bazowej dla grupy uposażenia. W uzasadnieniu projektu rozporządzenia MSWiA wskazywało na podwyższeniu  kwoty w I kategorii uposażenia zasadniczego z 1,372 do 1,862, co stanowi kwotę wzrostu uposażenia zasadniczego o 1.020 złotych oraz w II kategorii z 1,322 do 1,862, co daje wzrost o 1.130 zł. „Podwyższenie uposażenia zasadniczego funkcjonariusza Straży Granicznej zaszeregowanego na stanowisku kursanta spowoduje, że wysokość uposażenia zasadniczego wraz z dodatkami o charakterze stałym wynosić będzie ok. 6 000 złotych” – informował resort.

Z kolei w Służbie Ochrony Państwa podwyższeniu uległa stawka uposażenia zasadniczego dla 15 grupy uposażenia, tj. na stanowisku kursant, z 3.730 zł do 4.220 zł, co stanowi wzrost o 490 zł. Również w tym przypadku, według MSWiA podwyższenie uposażenia zasadniczego funkcjonariusza SOP zaszeregowanego na stanowisku kursanta spowoduje, że wysokość uposażenia zasadniczego wraz z dodatkami o charakterze stałym wynosić będzie ok. 6 000 złotych.

Czytaj też

Według MSWiA, zrównanie pierwszej płacy w służbach podległych resortowi z poborami żołnierzy zawodowych „wpłynie na podniesienie atrakcyjności podjęcia służby w formacji mundurowej przez kandydatów do służby, którzy po przyjęciu do służby oraz skierowaniu na szkolenie zawodowe podstawowe będą otrzymywać wyższe uposażenie”. „Zmiana ta wpłynie na sytuację materialną funkcjonariuszy i ich rodzin, w okresie odbywania szkolenia zawodowego, które co do zasady przeprowadzane jest poza stałym miejscem pełnienia służby przez funkcjonariusza” – wskazywał resort w uzasadnieniach projektów rozporządzeń.

Opublikowane 29 maja w Dzienniku Ustaw rozporządzenia mają zastosowanie od 1 maja. Rozporządzenia weszły w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Reklama
Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze