Reklama

Straż Pożarna

Wyższa "mieszkaniówka" w PSP

Autor. Robert Suchy/InfoSecurity24.pl

O tym, że przepisy dotyczące pomocy mieszkaniowej w Państwowej Straży Pożarnej ulec mają zmianie, wiadomo było od dłuższego czasu. MSWiA zobowiązało się do tego jeszcze pod koniec ubiegłego roku. Projekt korekt, które mają wyrównać stawki świadczeń w PSP do tych obowiązujących w Straży Granicznej i Policji, opublikowano właśnie na stronach Rządowego Centrum Legislacji. 

Reklama

"Funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej zyskają też na podwyższeniu pomocy mieszkaniowej oraz równoważnika za brak lokalu mieszkalnego do stawek obowiązujących w Straży Granicznej i Policji. Wprowadzona zostanie również coroczna waloryzacja tych świadczeń" – informowało MSWiA w komunikacie z 5 grudnia 2022 roku. Na projekt zmian w przepisach strażacy czekać musieli jednak ponad 4 miesiące, bowiem na stronach RCL opublikowano go dopiero 7 kwietnia.

Reklama

Jak czytamy w uzasadnieniu, "projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu przez strażaków Państwowej Straży Pożarnej został opracowany w związku z koniecznością ujednolicenia unormowań w pragmatykach służb podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych". W skrócie, chodzi o wysokość środków o jakie ubiegać może się strażak m.in. kupujący mieszkanie lub budujący dom i o to, by były one podobne do tych, jakie przysługują policjantom czy strażnikom granicznym. Dziś obowiązująca stawka – jak podkreślono – nie była zmieniana od 2005 roku. Obecnie wynosi ona niecałe 3 tys. złotych i wzrosnąć ma przeszło dwukrotnie. "Stawka pieniężna pomocy finansowej wynosi 6081 zł na każdą normę zaludnienia przysługującą strażakowi według stanu faktycznego na dzień złożenia wniosku" – brzmieć ma znowelizowany przepis. Co więcej, kwota pomocy ma być też co roku waloryzowana "o prognozowany w ustawie budżetowej na dany rok średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w zaokrągleniu do pełnych złotych". Pozwoli to uniknąć sytuacji podobnej do tej, z którą do czynienia mamy dziś, kiedy nie uległa zmianie od 18 lat. 

Zrównanie stawek pomocy finansowej wygeneruje w 2023 r. skutek finansowy w wysokości łącznie 5,6 mln zł. Będzie to dodatkowy koszt w stosunku do wydatkowanych rocznie średnio 6,1 mln zł. Środki zostaną pokryte z rezerwy celowej budżetu państwa.
fragment Oceny Skutków Regulacji projektu nowelizacji rozporządzenia w sprawie pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu przez strażaków Państwowej Straży Pożarnej

Podniesione zostać mają też stawki pomocy za brak lokalu mieszkalnego, wypłacane tym strażakom, którzy w miejscu pełnienia służby (lub pobliskich miejscowościach) nie posiadają własnego lokalu. Dziś kwoty jakie przysługują mundurowym to 10,39 zł dziennie (dla strażaka pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym z małżonkiem, dziećmi oraz rodzicami lub teściami będącymi na jego wyłącznym utrzymaniu lub ze względu na wiek, inwalidztwo albo inne okoliczności są niezdolnymi do wykonywania zatrudnienia) i 5,19 zł dziennie (dla pozostałych strażaków). Stawki – podobnie jak w przypadku pomocy na zakup mieszkania – nie były zmieniane od 18 lat. Po nowelizacji wzrosnąć mają odpowiednio do 16,50 zł dziennie i 8,60 zł dziennie. Analogicznie do świadczenia na zakup mieszkania, także i to będzie corocznie waloryzowane. 

Reklama
Zrównane stawek równoważnika za brak lokalu wygeneruje wydatki w kwocie 15,7 mln zł. Będzie to dodatkowy koszt w stosunku do wydatkowanych rocznie średnio 32,2 mln zł.
fragment Oceny Skutków Regulacji projektu nowelizacji rozporządzenia w sprawie trybu przyznawania strażakowi Państwowej Straży Pożarnej równoważników pieniężnych za remont albo za brak lokalu mieszkalnego.

Dokumenty trafiły już do związkowych konsultacji, a ich wejście w życie planowane jest na 1 maja.

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze