Reklama

Straż Pożarna

Testy sprawności fizycznej wracają do PSP

Fot. KW PSP w Katowicach
Fot. KW PSP w Katowicach

Już niebawem do Państwowej Straży Pożarnej powrócić ma okresowa ocena sprawności fizycznej. Testy w ostatnich latach nie były przeprowadzane z uwagi na pandemię koronawirusa, teraz jednak – mimo obowiązywania stan zagrożenia epidemicznego – strażacy mają do nich przystąpić. Jak mówi w rozmowie z InfoSecurity24.pl bryg. Karol Kierzkowski, rzecznik prasowy komendanta głównego PSP, „służbowe życie wróciło już prawie do normy”, a ponieważ sprawność fizyczna jest bardzo ważna w codziennej strażackiej służbie, formacja chce przywrócenia możliwości sprawdzania tego jak strażacy są do niej przygotowani. 

Reklama

"Całe służbowe życie wróciło już prawie do normy, więc chcemy żeby do normy wróciły też przepisy dotyczące corocznych testów sprawności fizycznej, która w codziennej strażackiej służbie jest bardzo ważna" – mówi w rozmowie z InfoSecurity24.pl bryg. Karol Kierzkowski, rzecznik prasowy komendanta głównego PSP, komentując projekt nowelizacji rozporządzenia przywracający możliwość przeprowadzania okresowej oceny sprawności fizycznej wśród strażaków. 

Reklama

Czytaj też

Reklama

Zmiany, które uniemożliwiały przeprowadzenie okresowej oceny sprawności fizycznej wprowadzono w 2020 roku. Zakładały one, że testy nie są wykonywane w sytuacjach, kiedy na terenie kraju wprowadzony zostanie stan nadzwyczajny, stan epidemii albo stan zagrożenia epidemicznego. Argumentowano to faktem, że testy sprawnościowe muszą być przeprowadzane w pomieszczeniu zamkniętym. Sugerowano, że w przypadku ogłoszenia stanu epidemii albo stanu zagrożenia epidemicznego, nie jest możliwe zapewnienie w tego typu obiektach (PSP najczęściej korzysta z udostępnionych sal sportowych w szkołach lub ośrodkach sportowych) właściwego przeciwdziałania zagrożeniom związanym z którymkolwiek z wymienionych stanów. W maju ubiegłego roku stan epidemii, w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, został jednak odwołany, a w jego miejsce wprowadzono, stan zagrożenia epidemicznego. Jak czytamy w uzasadnieniu projektu nowelizacji rozporządzenia MSWiA w sprawie zakresu, trybu i częstotliwości przeprowadzania okresowych profilaktycznych badań lekarskich oraz okresowej oceny sprawności fizycznej strażaka Państwowej Straży Pożarnej, pomimo obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i "ciągłego występowania zagrożenia zdrowia, zasadnym jest wprowadzenie zmian do przepisów, które pod pewnymi warunkami pozwolą na przeprowadzanie okresowej oceny sprawności fizycznej". Nowela polegać ma na wykreśleniu z rozporządzenia właśnie stanu zagrożenia epidemicznego. 

Należy zwrócić uwagę na fakt, że korzystanie z sal sportowych w szkołach lub ośrodkach sportowych, przy obowiązywaniu stanu zagrożenia epidemicznego jest praktycznie nieograniczone. Nie bez znaczenia jest też fakt, że nabór do służby odbywa się w sposób ciągły w oparciu o takie same testy sprawności fizycznej, a także cały czas w oparciu o obowiązujące przepisy prowadzone jest szkolenie i doskonalenie zawodowe oraz współzawodnictwo sportowe w jednostkach Państwowej Straży Pożarnej.
Fragment uzasadnienia projektu nowelizacji rozporządzenia w sprawie zakresu, trybu i częstotliwości przeprowadzania okresowych profilaktycznych badań lekarskich oraz okresowej oceny sprawności fizycznej strażaka Państwowej Straży Pożarnej

Strażakom się spieszy, bowiem zmienione przepisy mają wejść w życie w dniu następującym po dniu ogłoszenia. Skrócenie terminu vacatio legis wynika z tego, że PSP chce przeprowadzenia okresowej oceny sprawności fizycznej w najszybszym możliwym terminie. Zgodnie z przepisami wejście w życie aktu normatywnego w terminie krótszym niż 14 dni jest dopuszczalne, jeżeli "ważny interes państwa wymaga natychmiastowego wejścia w życie aktu normatywnego, a zasady demokratycznego państwa prawnego nie stoją temu na przeszkodzie".

Reklama

Komentarze (1)

  1. John_Doe

    Super. Szkoda ze uklady na poziomie sa takie że chlopa z wada serca i wzroku sie zatrudnia a 22 latkowie oblewają skrzynie. Czyli skrócony test harwardzki. A czemu nikt nie widzial powyzej 10 grupy na testach.? Ksiegowa po 15 latach moze isc na emeryturę ale warunki szkodliwych nigdy nie zazna a testy sprawności fizycznej to tylko zarty przy kawie

Reklama

Najnowsze