Reklama

Straż Pożarna

Szef PSP z wizytą u prezydenta

Fot. Eliza Radzikowska-Białobrzewska/KPRP
Fot. Eliza Radzikowska-Białobrzewska/KPRP

”12 lutego 2020 r. odbyło się spotkanie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy z Komendantem Głównym PSP st. bryg. Andrzejem Bartkowiakiem” - poinformowała Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej. Jak wynika z informacji przekazanych przez KGPSP, rozmawiano m.in. o finansowaniu Ochotniczych Straży Pożarnych i konieczności kontynuacji programu modernizacji służb mundurowych. 

Z informacji jakie przekazała Komenda Główna PSP wynika, że podczas spotkania rozmawiano głównie o Ochotniczych Strażach Pożarnych. St. bryg. Andrzej Bartkowiak poinformował Andrzeja Dudę, że w 2020 r. ze środków rezerwy "klęskowej" Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji zostanie przeznaczona dodatkowa kwota w wysokości 40 mln zł na dofinansowanie zakupu samochodów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Jednocześnie, jak dodaje KG PSP, szef strażaków poinformował prezydenta o przygotowaniu przez MSWiA, we współpracy z Komendą Główną PSP, projektu zmiany ustawy o ochronie przeciwpożarowej, która miałaby przyczynić się do obniżenia kosztów certyfikacji używanych samochodów pożarniczych, trafiających na wyposażenie jednostek OSP.

"Prezydent RP wyraził nadzieję na kontynuację w bieżącym roku tzw. <<Programu 5000+ dla jednostek OSP>>. Zrealizowany po raz pierwszy w 2019 r. Program został bardzo pozytywnie przyjęty przez członków Ochotniczych Straży Pożarnych. Pozwolił w wielu przypadkach na zakup tak niezbędnego uzbrojenia osobistego, ubrań specjalnych i mundurów wyjściowych dla druhów OSP" - czytamy w komunikacie. 

W czasie rozmowy poruszono kwestię potrzeby kontynuacji ustawy "Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2021-2024". Jak zapowiada MSWiA, założenia do kolejnej edycji programu powinniśmy poznać już niebawem. Z wcześniejszych zapowiedzi resortu wynika, że tym razem program ma skupić się na "inwestycji w kapitał ludzki".

Wizyty szefów służb mundurowych u prezydenta z reguły wiążą się z generalskimi nominacjami, rocznicami i oficjalnymi uroczystościami. Rzadkością są osobiste rozmowy komendantów z głową państwa, a nawet jeśli do takich dochodzi, to nie zawsze informacje te podawane są do publicznej wiadomości.

Reklama

Komentarze

    Reklama