Reklama

Straż Pożarna

PSP i związkowcy uzgodnili zasady rozdziału podwyżek

Fot. MSWiA/Flickr, CC BY 2.0
Fot. MSWiA/Flickr, CC BY 2.0

W Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie odbyło się spotkanie kierownictwa Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej z przedstawicielami ogólnokrajowych organizacji związków zawodowych działających w Państwowej Straży Pożarnej. Tematem spotkania było uzgodnienie zasad rozdziału podwyżek uposażeń funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej, planowanych od 1 stycznia 2020 r. w wysokości przeciętnie 500 zł brutto na etat, z uwzględnieniem nagrody rocznej w wysokości 37,97 zł.

Jak podaje KG PSP, podczas spotkania ustalono, że od 1 stycznia 2020 r. podwyżka wyniesie 380 zł w grupach uposażenia zasadniczego, w równej kwocie dla wszystkich strażaków. Ponadto uwzględniona zostanie wysługa lat. Przewidziano również wolne środki na ewentualne awanse w stopniach i przeszeregowania poprzez pozostawienie łącznie kwoty 15,78 zł na etat.

Powyższe ustalenia powodują, że w Państwowej Straży Pożarnej na ten cel rozdysponowana jest kwota 500 zł. Na kwotę tę składa się:

  • podwyżka w każdej grupie – 380 zł (średnio 379,96 zł na etat);
  • wzrost wysługi – średnio 66,34 zł na etat;
  • 1/12 równowartości nagrody rocznej – średnio 37,97 zł na etat;
  • awanse w stopniach – średnio 11,55 zł na etat;
  • przeszeregowania związane z projektowanym rozporządzeniem Ministra SWiA
    w sprawie stanowisk służbowych w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej – średnio 4,18 zł na etat, pozostawione w budżetach komend wojewódzkich PSP na potrzeby całego województwa oraz w budżetach jednostek centralnych.

Zasady rozdziału wskazanych środków na awanse w stopniach i przeszeregowania będą podlegać uzgodnieniu ze stroną społeczną odpowiednich szczebli - dodaje KG PSP. 

W spotkaniu uczestniczyli m.in. bryg. Andrzej Bartkowiak, Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej, oraz mł. bryg. Arkadiusz Przybyła, Zastępca Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej. Stronę społeczną reprezentowali: Bartłomiej Mickiewicz, wiceprzewodniczący KSP NSZZ "Solidarność"; Paweł Dela, wiceprzewodniczący KSP NSZZ "Solidarność"; Krzysztof Oleksak, przewodniczący Zarządu Krajowego ZZ Strażaków "Florian"; Krzysztof Jędrachowicz, wiceprzewodniczący Zarządu Krajowego ZZ Strażaków "Florian" i Paweł Borek, wiceprzewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Pracowników Pożarnictwa.

Przypomnijmy, że - jak wyrokował Związek Zawodowy Strażaków "Florian" jeszcze w sierpniu br., "wdrożenie podwyżek zapisanych w Porozumieniu z dnia 8 listopada 2018 r., a nawet zrealizowanie zapowiadanego kolejnego programu rozwoju służb mundurowych nie gwarantuje stabilności w służbach resortu". Związkowcy skomentowali w tej sposób m.in. opublikowany na początku tego samego miesiąca raport Najwyższej Izby Kontroli, dotyczący "marszu" polskiej mundurówki "ku nowoczesności". 

Jak podkreślali związkowcy, "strażak to bardzo odpowiedzialny zawód, który wiąże się z ciągłym ratowaniem ludzkiego życia, zdrowia, mienia oraz środowiska przed pożarami, klęskami żywiołowymi oraz innymi zagrożeniami", a "zakres zadań Państwowej Straży Pożarnej od początku powstania formacji jest ciągle rozszerzany". Nie odzwierciedlają jednak tego uposażenia strażaków i wynagrodzenia pracowników cywilnych PSP, które - jak podkreślał "Florian" - nie są "proporcjonalne do rangi wykonywanej służby i pracy". Co więcej, związkowcy zaznaczyli, że są one "najniższe wśród innych służb mundurowych resortu spraw wewnętrznych oraz niekonkurencyjne w obecnej sytuacji na rynku pracy zarówno w odniesieniu do wynagrodzeń w gospodarce narodowej, a szczególnie w zderzeniu ze średnimi płacami w sektorze przedsiębiorstw".

Reklama

Komentarze

    Reklama