Reklama

Straż Pożarna

PSP gotowa na gaszenie pożarów z mniejszych śmigłowców

Autor. policja.pl

Do 10 wzrosła niedawno liczba zbiorników Bambi Bucket, które na wyposażeniu ma Państwowa Straż Pożarna. Odebrany w ubiegłym tygodniu sprzęt trafił do Wrocławia, Poznania, Rzeszowa i Rumii.

Reklama

Jak poinformowała Komenda Główna PSP podała w ubiegłym tygodniu, że kolejne 4 Specjalistyczne Grupy Ratownictwa Wysokościowego poziomu "S" otrzymały na wyposażenie zbiorniki typu Bambi Bucket, umożliwiające prowadzenie działań gaśniczych z wykorzystaniem śmigłowców. Chodzi o cztery pojemniki, z których trzy mają pojemność 820 l, a jeden 680 l. PSP chodziło o sprzęt, który będzie miał konstrukcję i wymiary umożliwiające załadunek i przewóz w kabinie transportowej śmigłowca PZL W-3 Sokół, PZL Kania, EC-145.

Reklama

Czytaj też

Reklama

Pojemniki posłużą, oczywiście, do gaszenia z powietrza, prowadzonego razem z posiadającymi statki powietrzne służbami i instytucjami, z którymi współpracuje PSP. Zbiorniki wraz z wyposażeniem i przyczepkami transportowymi trafią na wyposażenie SGRW we Wrocławiu, Poznaniu, Rzeszowie oraz Rumi.

Do tej pory PSP dysponowała trzema zbiornikami o pojemności 3000 l oraz trzema o pojemności 1500 l. Są to zbiorniki możliwe do wykorzystania przez śmigłowce S70i, znajdujące się na wyposażeniu m.in. Policji oraz na pograniczu możliwości W-3 Sokół, choć tu zależnie od jego zabudowania czy przepisów danej formacji.

W chwili obecnej PSP dysponuje trzema zbiornikami o pojemności 3000l oraz trzema o pojemności 1500l. Są to zbiorniki możliwe do wykorzystania przez śmigłowce S70i (będących na wyposażeniu m. in. Policji, co było dotychczas już kilkukrotnie z powodzeniem stosowane na poziomie ćwiczeń i realnych działań) oraz na pograniczu możliwości W-3 Sokół (w zależności od modelu, zabudowy oraz wewnętrznych przepisów służb).
bryg. Karol Kierzkowski, rzecznik prasowy komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej (27 kwietnia 2023 r.)

Co istotne, zgodnie z podpisaną w grudniu 2022 roku umową, Policja będzie mała na wyposażeniu niedługo dwie nowe maszyny Black Hawk "na spółkę" z PSP. I to strażacy będą mieli pierwszeństwo, jeśli chodzi o korzystanie z tych śmigłowców, do gaszenia pożarów z powietrza, a także do prowadzenia działań w czasie klęsk żywiołowych. Policja, Państwowa Straż Pożarna i NFOŚiGW połączyły bowiem siły, żeby zakupić dwa wiropłaty wraz z wyposażeniem do udziału w akcjach ratowniczo-gaśniczych za 350 mln złotych.

Czytaj też

Najnowszy zakup związany jest z tym, że - jak informował redakcję bryg. Karol Kierzkowski, rzecznik prasowy komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej - formacja chce móc korzystać również z mniejszych śmigłowców, znajdujących się na wyposażeniu służb i instytucji, z którymi ma podpisane porozumienia o współpracy, czyli np. Strażą Graniczną, Wojskiem Polskim czy PSE. W dokumentach przetargowych mowa również o maszynach EC-145, których wdrożenie ma być planowane przez podmioty, z którymi PSP ma już podpisane porozumienia o współpracy lub zamierza takie porozumienia zawrzeć.

Chcąc wykorzystać do tych celów również mniejsze śmigłowce służb i instytucji z którymi Państwowa Straż Pożarna ma podpisane porozumienia o współpracy (np. Policji /poza Black Hawk/, SG, SZ RP, PSE i inne), zapadła decyzja o zakupie mniejszych zbiorników, o pojemności 820 l, które mogą być do użycia przez śmigłowce o niższych parametrach, w tym śmigłowcach EC-145. Śmigłowce takie planowane są do ewentualnego wdrożenia do użytkowania w przyszłości przez podmioty z którymi PSP ma już podpisane porozumienia o współpracy lub zamierza takie porozumienia zawrzeć.
bryg. Karol Kierzkowski, rzecznik prasowy komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej (27 kwietnia 2023 r.)

Przykładowo, w przypadku wspomnianego PSE, komendant główny PSP w 2021 r. podpisał porozumienie z prezesem zarządu, przewidujące m.in. wykorzystanie przez strażaków statków powietrznych znajdujących się w dyspozycji tego operatora (dysponują śmigłowcami Robinson R66). Jeszcze w grudniu 2022 roku trwać miały uzgodnienia z Komendą Główną Straży Granicznej oraz Dowództwem Operacyjnym Rodzajów Sił Zbrojnych, które zawiadują śmigłowcami będącymi w dyżurach ratowniczych realizowanych na bazie Lotniczych Zespołów Poszukiwawczo-Ratowniczych, rozlokowanych na terenie całego kraju. Wiceminister Wąsik informował również, że kolejnym krokiem będą uzgodnienia z Dowódcą Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych oraz aktualizacja porozumień z Dyrektorem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz Dyrekcją Generalną Lasów Państwowych.

Czytaj też

Jak wylicza PSP, najważniejsze dotychczasowe działania prowadzone przez PSP we współpracy z Policją, gdzie wykorzystywano zbiorniki Bambi, to m.in. Turcja (2021 rok), kiedy to w trakcie 7 dni działań wykonano 214 zrzutów wody (razem ok. 642 tony). Pożar obejmował wtedy obszary górzyste o różnym stopniu zalesienia. Funkcjonariusze obu formacji prowadzili również razem działania w Republice Czeskiej w lipcu 2022 roku, gdzie przez 5 dni wykonano 489 zrzutów wody (razem ok. 1467 ton), a pożar obejmował ok 300 ha obszarów górzystych na terenie parku narodowego. Natomiast w otulinie Biebrzańskiego Parku Narodowego w czerwcu 2023 rok, podczas jednodniowych działań wykonano 22 zrzuty na palące się nieużytki i torfowiska.

Reklama

Komentarze

    Reklama