Reklama

Straż Pożarna

"Podwyżka" dla OSP? Jednostki z KSRG dostaną prawie 84 mln złotych

fot. KPRM
fot. KPRM

MSWiA opublikowało projekt rozporządzenia w sprawie wysokości środków finansowych w 2018 roku i ich podziału między jednostki ochrony przeciwpożarowej działające w ramach krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. Zgodnie z nim, do jednostek ochrony przeciwpożarowej, a wiec do zakładowych i ochotniczych straży pożarnych, trafi w 2018 roku prawie 84 mln złotych.

Zwiększenie dotacji dla OSP wpisanych do KSRG MSWiA zapowiadało już kilkukrotnie. Zgodnie z projektem rozporządzenia środki finansowe, przeznaczone wyłącznie dla zapewnienia gotowości bojowej jednostek ochrony przeciwpożarowej działających w ramach KSRG, MSWiA na 2018 rok planuje ustalić na 83 950 000 złotych. Pieniądze podzielone zostaną pomiędzy zakładowe i ochotnicze straże pożarne. Lwia część kwoty, bo aż 83 912 000 złotych trafi do OSP, a tylko 38 000 złotych do zakładowych straży pożarnych.

Skąd dodatkowe pieniądze?

Zgodnie z ustawą budżetową na 2018 rok, na dofinansowanie jednostek ochrony przeciwpożarowej przewidziano kwotę 73 mln złotych. Pozostała kwota, a więc 10 950 000 złotych pochodzi z rezerwy celowej budżetu państwa.

Z rezerwy celowej w poz. 92 pn. „Uzupełnienie wydatków, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 25 maja 2001 r. o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finasowaniu Sił Zbrojnych RP, z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięć: sprzęt transportowy, uzbrojenia i techniki specjalnej, informatyki i łączności oraz wyposażenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy, w ramach Programu modernizacji Policji, Straży Granicznie, Państwowej Straży Pożarnej, i Biura Ochrony Rządu w latach 2017-2020” zostały uruchomione środki w wysokości 10 950 000 złotych.

Uzasadnienie projektu rozporządzenia w sprawie wysokości środków finansowych w 2018 roku i ich podziału między jednostki ochrony przeciwpożarowej działające w ramach krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego

Pieniądze pochodzące z dotacji podzielone zostaną na dwie części. Na wydatki bieżące MSWiA planuje przeznaczyć 30 075 000 złotych. Środki te mają zostać wydane na finansowanie lub dofinansowanie zakupów:

  • specjalistycznego sprzętu pożarniczego (np. sprzętu gaśniczego, sprzętu do działań specjalistycznych czy zestawów ratownictwa medycznego)
  • sprzętu łączności
  • wyposażenia osobistego i ochronnego dla strażaków-ochotników.

Z tej puli pochodzić będą też środki na dofinansowanie remontów obiektów jednostek OSP.

Na wydatki majątkowe MSWiA zaplanowało 53 875 000 złotych. Pieniądze mają być przeznaczone na „finansowanie lub dofinansowanie zakupów inwestycyjnych o znaczeniu priorytetowym” – czytamy w uzasadnieniu do projektu rozporządzenia. Jak podkreśla MSWiA w szczególności są to zakupy samochodów ratowniczo-gaśniczych, łodzi ratowniczych, narzędzi hydraulicznych, motopomp pożarniczych czy agregatów prądotwórczych.

To nie jedyne pieniądze jakie w tym roku wspomogą działanie OSP. Przypomnijmy, w ramach "Funduszu Sprawiedliwości", a wiec pieniędzy pochodzących z Ministerstwa Sprawiedliwości, do jednostek OSP w całym kraju trafi ponad 100 mln złotych. W połowie czerwca MSWiA poinformowało też o przekazaniu ponad 285 mln złotych dotacji na zakup sprzętu, w ramach programu wsparcia dla jednostek OSP. Na tą kwotę składa się 115 mln złotych pochodzących z samorządów, ponad 100 mln złotych z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i oddziałów wojewódzkich Funduszu i 52 mln złotych przekazane przez MSWiA w ramach dotacji na wspieranie jednostek OSP.

DM

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze