Reklama

Straż Pożarna

Pierwsza kobieta na czele strażackiej komendy

Autor. Andrzej Bartkowiak/Twitter

Pierwszy raz w historii Państwowej Straży Pożarnej, na czele komendy powiatowej stanie kobieta. Będzie nią bryg. Marta Kacprzycka. Akt powierzenia obowiązków otrzymała ona z rąk komendanta głównego PSP gen. brygadiera Andrzeja Bartkowiaka i komendanta wojewódzkiego PSP w Poznaniu nadbryg. Dariusza Matczaka.

Reklama

"Dzisiaj, w Komendzie Powiatowej PSP w Gnieźnie brałem udział w uroczystości powołania pierwszej Pani komendant powiatowej PSP. Gratuluję pani brygadier Marcie Kacprzyckiej, życzę powodzenia oraz sukcesów na nowym kierowniczym stanowisku w PSP" – napisał na Twitterze szef PSP, gen. bryg. Andrzej Bartkowiak. 

Reklama

Bryg. Marta Kacprzycka służbę w Państwowej Straży Pożarnej rozpoczęła 29 lipca 2005 r. jako podchorąży Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. Po ukończeniu szkoły została skierowana do Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrołęce. Zajmowała kolejno stanowiska: dowódca zastępu, dowódca sekcji w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej PSP oraz specjalisty w Wydziale Operacyjnym i starszego specjalisty w Sekcji Kontrolno-Rozpoznawczej KM PSP w Ostrołęce. 1 września 2017 r. została przeniesiona do dalszego pełnienia służby w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu na stanowisku starszego specjalisty w Wydziale Kontrolno-Rozpoznawczym. 1 kwietnia 2019 r. otrzymała mianowanie na zastępcę naczelnika wydziału, a następnie 5 marca 2020 r. miało miejsce mianowanie na stanowisko Naczelnika Wydziału Kontrolno-Rozpoznawczego Komendy Wojewódzkiej PSP w Poznaniu. 

Warto przypomnieć, że do tej pory w PSP żadna z kobiet nie tylko nie piastowała stanowiska komendanta powiatowego/miejskiego, ale też np. komendanta wojewódzkiego (czy zastępcy komendanta głównego), na którym otrzymać mogłaby awans generalski. Tylko raz w historii PSP, kobieta-strażak pełniła służbę na stanowisku pozwalającym na awans generalski (komendant-rektor SGSP), ostatecznie jednak go nie otrzymała. Dziś formacja jednak jest już na taki rozwój wypadków przygotowana, choć warto zauważyć, że przepisy w tym zakresie zmieniono dość niedawno. 

Reklama

Czytaj też

Wśród formacji podległych MSWiA, to właśnie w Państwowej Straży Pożarnej procentowo pełni służbę najmniej kobiet. Najwięcej pełni służbę w Straży Granicznej. Pierwszą kobietą w historii Straży Granicznej, która otrzymała awans generalski i jedną z nielicznych w polskich służbach mundurowych, które znalazły się w korpusie generalskim, jest gen. Wioleta Gorzkowska. Awans otrzymała ona w 2019 roku. Pierwszą kobietą-generałem w służbie czynnej była nadinspektor Służby Celnej Lidia Mołodecka, która otrzymała awans w 2014 roku. W 2015 r. nominację generalską odebrała nadinsp. Irena Doroszkiewicz, ówczesna komendant wojewódzka policji w Opolu (odeszła ze służby w 2016 roku). Drugi awans generalski w historii policji miał miejsce w 2016 roku, kiedy na stopień nadinspektora awansowana została wiceszefowa KGP Helena Michalak (z mundurem pożegnała się w 2020 roku). Generałem Służby Celno-Skarbowej jest też obecna minister finansów, nadinsp. Magdalena Rzeczkowska.

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze