Reklama

Straż Pożarna

OSP przy Akademii Pożarniczej? Rektor podjął decyzję

Autor. Akademia Pożarnicza

W niedługiej przyszłości Akademia Pożarnicza może„wzbogacić się” o nową jednostkę. Decyzją Rektora-Komendanta st. bryg. Tomasza Klimczaka, na uczelni powstał zespół do spraw organizacyjnych związanych z utworzeniem Ochotniczej Straży Pożarnej przy Akademii Pożarniczej.

Według informacji przekazanych redakcji przez rzecznika Akademii Pożarniczej mł. kpt. Dominika Duralskiego, do zadań nowego zespołu ds. organizacyjnych związanych z utworzeniem jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej przy Akademii Pożarniczej należeć będzie m.in. opracowanie koncepcji funkcjonowania OSP oraz przygotowanie niezbędnej dokumentacji do rejestracji stowarzyszenia. Zespół ma również zająć się opracowaniem projektu statutu OSP i opracowaniem projektu umowy pomiędzy Akademią Pożarniczą a OSP.

Reklama

Przewodniczącą zespołu została dr inż. Agnieszka Górska, a jej zastępcą st. bryg. Klaudia Madej-Węgier. W skład gremium weszli także mł. kpt. Dominik Duralski, mł. asp. Łukasz Miętek, mgr Aleksandra Woźniak, mgr Katarzyna Bochenek-Sadło (przedstawiciel Działu Prawnego) oraz Iwona Hermanowicz (przedstawiciel Działu Finansowo-Księgowego).

Nadzór nad pracami zespołu sprawować będzie Dziekan Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa i Ochrony Ludności mł. bryg. dr inż. Adrian Bralewski oraz Prorektor-Zastępca Komendanta ds. Operacyjnych Akademii Pożarniczej st. bryg. mgr inż. Paweł Fliszkiewicz.

Czytaj też

Dodatkowo, w decyzji Rektora-Komendanta Akademii Pożarniczej st. bryg. Tomasza Klimczaka wprost wskazano, że do 16 sierpnia 2024 roku przewodniczący zespołu ma złożyć sprawozdanie z działalności zespołu i wypracowanych rozwiązań. Czy to oznacza, że jeszcze w tym roku uczelnia „wzbogaci” się o nową jednostkę? Czas pokaże.

Reklama
Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze