Reklama

Straż Pożarna

Nawet milion złotych dla OSP za wsparcie programu szczepień przeciw COVID-19

Fot. KP PSP w Sierpcu
Fot. KP PSP w Sierpcu

”Jednostki OSP, które zaangażują się we wsparcie szczepień przeciw COVID-19, mogą zdobyć nagrody pieniężne” - poinformowało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Z danych przekazanych przez resort wynika, że mowa jest o kwocie sięgającej nawet miliona złotych.

Program "Szczepimy się z OSP" składa się z trzech części: premii za pomoc w wykonaniu pierwszych 50 szczepień, premii za każde kolejne szczepienie oraz wspólnej rywalizacji OSP w całym kraju. Wynikiem tej rywalizacji - jak informuje MSWIA - będzie wyłonienie 300 najlepszych jednostek OSP według liczby zrealizowanych szczepień. Zwycięzcy otrzymać mają nagrody pieniężne, a maksymalna sięgać ma miliona złotych.

Jednostki OSP w ramach programu są nagradzane za pomoc w wykonywaniu szczepień. MSWiA przez taką pomoc rozumie co najmniej jedno z poniższych działań:              

  • organizowanie i przeprowadzanie transportu personelu medycznego, wykonującego szczepienie, do/z miejsca zamieszkania pacjenta;
  • organizowanie i przeprowadzanie transportu pacjenta do/z punktu szczepień lub innego miejsca wykonywania szczepienia;
  • organizowanie i prowadzenie tymczasowego punktu szczepień.

Resort spraw wewnętrznych i administracji tłumaczy, że celem programu jest "przeciwdziałanie COVID-19 poprzez promocję i zapewnienie większej dostępności szczepień".

Zaszczepienie jak największej części społeczeństwa przeciw COVID-19 jest jednym z najważniejszych środków do przezwyciężenia pandemii wywołanej przez koronawirusa SARS-CoV-2. Aby podnieść poziom zaszczepienia mieszkańców Polski, szczególnie na obszarach wiejskich i w mniejszych miejscowościach, Narodowy Program Szczepień został poszerzony o inicjatywę "Szczepimy się z OSP". Mogą wziąć w niej udział wszystkie jednostki OSP w Polsce.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Program "Szczepimy się z OSP" przeprowadzić ma MSWiA, przy pomocy Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej. Konkurs potrwa do końca października 2021 roku. Oficjalne ogłoszenie wyników nastąpi w listopadzie 2021 roku, po przygotowaniu ostatecznego rankingu jednostek OSP przez Centrum e-Zdrowia.

Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych (OSP) mogą uzyskać środki finansowe za aktywną pomoc w przeprowadzeniu szczepień przeciw COVID-19. Program #SzczepimySię z OSP składa się z 3 części: 
● Premia na Start: 3 tys. zł dla jednostki OSP za pomoc w wykonaniu 50 szczepień pierwszą dawką. 
● Premia za Szczepienia OSP: 20 lub 40 zł (w zależności od wieku zaszczepionej osoby) dla OSP za pomoc w zaszczepieniu każdej kolejnej osoby. 
● Konkurs OSP na Medal #SzczepimySię: ogólnopolski konkurs na 300 najlepszych jednostek OSP według liczby zrealizowanych szczepień. 

wytyczne programu "Szczepimy się z OSP"

Jak informuje MSWiA, pula środków przeznaczonych na premię na start jest jednak ograniczona, a kolejność ich przyznawania uzależniona będzie od "daty zaraportowania".

Zgodnie z zasadami, jakie przygotował resort spraw wewnętrznych i administracji, za pierwsze miejsce w konkursie przysługiwać ma nagroda w wysokości 1 mln złotych. OSP na drugiej i trzeciej pozycji otrzymać mają po 250 tys. złotych. Lokaty od piątej do dziesiątej premiowane będą nagrodami w wysokości 100 tys. złotych, a jednostki które uplasują się od jedenastej do setnej pozycji, otrzymać mają po 20 tys. złotych. Wszystkie OSP, które zajmą miejsca od 101 do 300 dostać mają po 5 tys. złotych. Jak czytamy w wytycznych, "aby wygrać określoną nagrodę pieniężną za swoje miejsce w rankingu, jednostka OSP musi zdobyć minimalną wymaganą liczbę punktów". O jakich liczbach mowa? Dla miejsca 1 - 1000 pkt; od 2 do 3 - 500 pkt; od 4 do 10 - 500 pkt, od 11 do 100 - 100 pkt; od 101 do 300 - 100 pkt. Jeśli jednostka nie "uzbiera" wystarczającej liczby punktów, otrzymać ma nagrodę za najwyższe możliwe miejsce, dla którego udało się osiągnąć minimalną liczbę punktów.

Sposób wyłonienia laureatów: według liczby punktów za osoby zaszczepione przy pomocy jednostek OSP w ramach programu #SzczepimySię z OSP. Punkty będą przyznawane w następujący sposób:
● 2 punkty za wykonanie szczepienia dla osoby urodzonej przed rokiem 1962.
● 1 punkt za wykonanie szczepienia dla osoby urodzonej nie wcześniej niż w 1962 r.

Uwaga! Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest zaszczepienie minimum 50 osób pierwszą dawką oraz uzyskanie minimum 100 punktów przez jednostkę OSP.

wytyczne programu "Szczepimy się z OSP"

Aktualny ranking jednostek publikowany jest na stronie www.gov.pl/web/szczepimysie/ranking-szczepien-osp

DM

Reklama
Reklama

Reklama

Komentarze

    Reklama