Reklama

Straż Pożarna

Nadbryg. Bartkowiak: ponad 33 tys. decyzji o przyznaniu świadczeń ratowniczych dla druhów OSP

Autor. MSWiA

Do 20 kwietnia tego roku jednostki PSP wydały ponad 33 tys. decyzji o przyznaniu świadczeń ratowniczych dla druhów OSP - poinformował w środę komendant główny Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Andrzej Bartkowiak.

Reklama

W grudniu ubiegłego roku prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o ochotniczych strażach pożarnych. Weszła ona w życie 1 stycznia, z wyjątkiem przepisu dotyczącego łagodniejszych wymagań umożliwiającym OSP uzyskanie statusu organizacji pożytku publicznego, który wejdzie w życie 1 lipca. Nowa regulacja wprowadziła m.in. świadczenie ratownicze dla strażaków ratowników OSP, którzy przez co najmniej 25 lat (w przypadku mężczyzn) oraz 20 lat (w przypadku kobiet) brali czynny udział w działaniach ratowniczych lub akcjach ratowniczych.

Reklama
Reklama

Dodatek przysługuje strażakowi ratownikowi OSP, który czynnie uczestniczył jako członek OSP w działaniach ratowniczych lub akcjach ratowniczych (wymagany bezpośredni udział co najmniej raz w roku) - przez co najmniej przez 25 lat (w przypadku mężczyzn) oraz 20 lat (w przypadku kobiet). Przy naliczaniu okresu czynnego uczestnictwa w działaniach ratowniczych nie jest wymagane zachowanie ciągłości wysługi lat w OSP. Świadczenie przyznaje się na wniosek zainteresowanego, złożony do komendanta powiatowego (miejskiego) PSP – tj. organu przyznającego, właściwego dla siedziby jednostki OSP, do której należy strażak ratownik OSP. Prawo do tego niego przysługuje po osiągnięciu przez mężczyznę 65. roku życia, a przez kobietę 60. roku życia. Świadczenie wypłacane jest przez Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA.

Czytaj też

Przed wejściem w życie nowej ustawy o OSP, która wprowadziła świadczenie ratownicze, wiceszef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Maciej Wąsik podkreślał, że było ono oczekiwane przez strażaków i ratowników. "Mamy niemal same dobre sygnały ze środowiska Ochotniczych Straży Pożarnych dotyczące właśnie uregulowania ich praw, przyznania im dodatku emerytalnego" - mówił. Wąsik podkreślał, że postulat wprowadzenia takiego świadczenia był formułowany od wielu lat. "Często zresztą składano takie obietnice i chyba przyszedł czas, żeby tę sprawę uregulować" - podkreślał.

Regulacja wprowadziła też legitymację strażaka ochotnika, która umożliwia korzystanie ze zniżek. Wzmocniona została także ochrona prawna druhów ochotników. Uregulowane zostały również kwestie odszkodowań dla strażaków ratowników OSP i ich rodzin w sytuacji uszczerbku na zdrowiu, śmierci strażaka ratownika OSP lub poniesienia szkody w mieniu w związku z udziałem w działaniach ratowniczych. Ponadto ustawa wprowadziła możliwość rozliczenia przez jednostki OSP kosztów dostaw energii elektrycznej według najkorzystniejszej taryfy. Zasłużonym druhom OSP prezydent RP może nadać Krzyż św. Floriana. Z rąk ministra spraw wewnętrznych strażacy OSP otrzymywać będą wyróżnienia w postaci Odznaki Świętego Floriana "Za Zasługi dla Społeczności Lokalnej".

Źródło:PAP / InfoSecurity24.pl
Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze